Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Ursäkten framfördes runt en lägereld där allasitter på samma nivå och kan mötas i ögonhöjd.

 Foto: Magnus Aronsson/Ikon

 

SAMETINGET – SAMISKA RÅDET I SVENSKA KYRKAN

Historisk dag i Luleå domkyrka

Vid en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka bad Svenska kyrkan det samiska folket om ursäkt. Samiska vittnesmål fördes fram om de oförrätter som kyrkan gjort sig skyldig till samt de konsekvenser som samerna lever med än idag.

 

Lina Beutler: |2022-10-23| I domkyrkan var representanter från sametinget, samiska rådet i Svenska kyrkan och flera samiska organisationer samlade. Där fanns även internationella vittnen samt ambassadörer från andra länder och kyrkor där frågan om urfolksrättigheter är viktig. Bland annat framfördes hälsningar från Kanada, Norge och Finland.

Gudstjänsten präglades av mycket sång och musik på olika samiska språk. Jörgen Stenberg gjorde även ett uruppförande av nationaljojken på umesamiska.

Antje Jackelén ber om ursäkt

I ursäkten sa ärkebiskop Antje Jackelén bland annat ”När vi idag ber om ursäkt förfogar vi inte över hur ni tar emot denna ursäkt. Det är inte upp till oss att avkräva besked om när ett svar ges och vad svaret ska bli.”

Under gudstjänsten uttalades också Svenska kyrkans åtta åtaganden i det fortsatta försoningsarbetet. Varje åtagande lästes upp av en biskop, en symbol för att åtagandena är en angelägenhet för hela Svenska kyrkan.

De åtta åtagandena

De åtta åtagandena handlar bland annat om att visa respekt för samisk andlig och kyrklig tradition, bidra till att stärka det samiska språket och öka kunskap och medvetenhet om urfolksrätten.

Gudstjänsten avslutade den två dagar långa konferensen Ságastallamat 2, där olika aspekter av försoningsprocessen och dess prioriterade områden lyftes och diskuterades. Bland annat samisk inflytande i Svenska kyrkan, samiskt konfirmationsläger, samisk andlighet samt skogs- och markfrågor.

Gudstjänsten kan ses i efterhand på Svenska kyrkans webb.

Lina Beutler, Pressekreterare Svk

 

Svenska kyrkan