Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Greenpeace skepp Arctic Sunrise är på plats med en grupp forskare vid vad som brukade vara iskanten i Arktis när National Snow and Ice Data Center rapporterade om ännu ett rekordlågt år för havsisens utbredning.

Foto: Arctic Sea Ice

GREENPEACE OCEAN CAMPAIGN

Havsisen i Arktis

Än en gång rekordlåg

Tillkännagivelsen av att Arktis havsis nådde sin lägsta nivå för 2020 den 15 september med 3.74 miljoner kvadratkilometer, vilket är långt under genomsnittet för denna tid på året under de senaste 42 åren. Detta innebär den näst lägsta utbredningen sedan satellitmätningarna startade 1978.


Julia Zanolli: |2020-09-21| Den accelererande förlusten av havsis är en alarmerande indikator på hur allvarligt klimatkrisen påverkar den här regionen. När Arktis isar smälter, och slutar reflektera solens strålning, kommer havet att absorbera ännu mer värme, och vi kommer alla att bli mer utsatta för de förödande effekterna av klimatkrisen, säger Laura Meller, havsexpert från Greenpeace Norden, på plats i Arktis.

Arktis värms just nu upp mer än dubbelt så fort som övriga planeten, vilket uppmärksammats av bland annat kraftigt ökade bränder i ryska Sibirien, som slog nytt värmerekord sommaren 2020. Isarna i Arktis har redan förlorat två tredjedelar av sin volym och havsisens utbredning har varit under konstant nedgång de senaste årtiondena.

Förstå havens roll för klimatet

“Friska hav har en avgörande roll i att tackla klimatkrisen, och den Arktiska oceanen är i akut behov av skydd. Regeringarna representerade vid FN:s toppmöte för biologisk mångfald måste förstå havens roll i att hantera klimatkrisen och se till att skydda minst 30% av våra hav fram till 2030”, säger Laura Meller

Friska hav lagrar koldioxid, vilket bidrar till att minska effekterna av klimatkrisen. Genom att skydda minst 30% av haven med ett nätverk av havsreservat kan marina ekosystem bygga motståndskraft för att bättre motstå snabba klimatförändringar.

Arktisk har tappat två tredjedelar av sin volym

Forskare har identifierat Arktis som ett av de prioriterade områden som behöver skydd, som en del av ett globalt nätverk av havsreservat, på grund av dess viktiga betydelse för klimatstabilitet.

Enligt National Snow and Ice Data Center uppnåddes sannolikt den minimala utsträckningen för Arktisk havsis den 15 september på 3,74 miljoner kvadratkilometer

Årets omfattning är den näst lägsta på rekord . Den arktiska havsisen har redan tappat två tredjedelar av sin volym och det är en konsekvent minskning av havsutbredningen under de senaste decennierna.