Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De globala klimatförändringarna som sker nu kan resultera till obeskrivliga konsekvenser!

Foto: Nasa

FN / IPCC

FN:s sjätte rapport

Klimatets fortsättning?

År 2022 släpps FN:s sjätte klimatrapport. Innehållet handlar om klimatutvecklingen. Tre rapporter framförs med en samlad kunskap för slutgiltiga åtgärder. Kan vara sista chansen!


Paul Lindberg: |2021-01-14 Samlad slutrapport för den sjätte bedömningscykeln, som utförs av tre specialrapporter, vilka innebär förbättring av metoder och regelrätta slutledningar. Slutrapporten kommer att presenteras under första halvåret 2022 – i samband med FN:s rapporter om miljöutsikterna. Det blir den sista av IPCC:s AR6- syntesrapporter.

Skrivandet av AR6 SYR – kommer att baseras på innehållet i de tre arbetsgruppernas bedömningsrapporter:

WG1 – Fysikalisk vetenskaplig grund,

WG2 – Effekter, anpassning och sårbarhet,

WG3 – Förklaring av klimatförändringar med de tre specialrapporterna: Global uppvärmning av 1,5° C, klimatförändringar och land, havet och kryosfären i ett föränderligt klimat.

Det innebär att FN:s ansvar för forskningen för det globala klimatet slutförs i och med AQR6 SYR. Och därmed har vetenskapen tagit fram kunskapen om det faktiska klimatläget för planeten Jorden, och vad som absolut måste göras. Uppmaningen till FN:s medlemsstater är av samma innebörd som tidigare, men som kommit till en verifierad sluthantering.

Vetenskapen och politikens ansvar

IPCC utgörs av världens främsta forskningskapacitet som gäller kunskapen av att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Organiseringen av detta unika projekt sker under FN:s uppdrag. Denna framställning av kunskap har varit öppen för hela världen.

FN:s uppmaningar till världens länder har dessvärre inte haft någon större efterlevelse. Sverige har exempelvis inte uppföljt sina förpliktelser. Verkställandet har utförts med en enda åtgärdspunkt av 15. Och så ser det ut runt om i världen – orsakat av politiken.

Det är utan tvekan den politiska världsmakten som till stor del svikit behoven av nödvändiga åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. Världsekonomin har vördats medan den globala uppvärmningens konsekvenser har ökats.

Den akuta principen

Ett principiellt underlag för en akut räddning av klimatet gäller att stoppa den negativa orsaken. Orsaken känner vi väl till – exempelvis industrier med fabrikation och användande som alstrar koldioxidutsläppen. Generellt är detta hela orsaken till klimathotet mot livet på Jorden – och som människan är ansvarigt för.

Dilemmat handlar om bristen av kunskapsförståelse och oviljan till åtgärdsplikten för livet på Jorden. Världsekonomin har istället prioriterats av politiken. Att rädda ekonomin går alltså före klimatet. Men med den världsekonomin har inte med sina kolossala resurser gjort mycket för räddningen för det akuta klimathotet. Den teknologiska kunskapen har funnits under decennier men som alltså inte har prioriterats av storfinansen eller det politiska etablissemanget. Det som Jesus kallade Mammon, och som han varnade för.

Det akuta behovet för att stoppa den globala uppvärmningen gäller att helt enkelt stoppa det som söndrar världen, oavsett världsekonomins intressen. Det rör sig inte om att stoppa industrin i stort – det gäller att släcka ned de härdar som värmer upp klimatet.

Den konkreta principen

Stoppa industrier som åstadkommer klimatuppvärmning. När teknikförändringar för klimatet har åtgärdats kan den nya processen återskapas i en mer humanistisk utveckling.

Åtgärderna gäller att stoppa den nuvarande utsugningen av naturen som leder till miljöförstöring och klimatuppvärmning; användandet av naturmedlen för industriell produktion som leder till global uppvärmning samt produktionsanvändningen som leder till global uppvärmning.  

Otillräckliga regelverk och lagar har låtit livet på Jorden hamnat i ett mycket allvarligt krisläge.