IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Jordaniens största fängelse, Swaqa. Internera gjorde uppror mot tortyren 2007.

Foto: Human Rights Watch

AMNESTY

Stopp för utlämning

Europadomstolen fastställer hinder

Europadomstolen för mänskliga rättigheter meddelar beslut att stoppa Storbritanniens planerade utlämning av den jordanske medborgaren, Omar Othman också känd som Abu Qatada. Enligt domstolen skulle Storbritannien bryta mot hans rätt att få en korrekt rättegång om han utvisades till Jordanien.


  Elisabeth Löfgren: |2012-01-17| Amnesty är dock oroat över de eventuella konsekvenserna av att domstolen inte anser att de diplomatiska försäkringar, som förhandlats fram mellan den brittiska och den jordanska regeringen, skulle kränka hans rätt att inte utsättas för tortyr. 

– Europadomstolen har tydligt förklarat att en person inte kan utlämnas för att ställas inför rätta, i en rättegång där bevis som framtvingats under tortyr sannolikt kommer att användas, säger Julia Hall, Amnestys expert på mänskliga rättigheter och kampen mot terrorismen. Domstolen fann att bevis framtvingat under tortyr är olagligt, omoraliskt och kränker rätten till en rättvis rättegång. 

– Denna positiva utveckling överskuggas av domstolens slutsats att diplomatiska försäkringar, under vissa omständigheter, kan vara tillräckliga för att minska risken för tortyr. Detta är ett oroande bakslag för mänskliga rättigheter, säger Julia Hall. Diplomatiska försäkringar kan inte ersätta den rättsliga skyldigheten att inte skicka en person till en plats där det finns risk att han eller hon torteras. Människor har redan utsatts kommer att utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter på grund av av sådana försök att undvika rättsligt bindande förpliktelser genom att förlita sig på opålitliga och ogenomförbara löften. 

urholkning av förbudet mot tortyr

"Under det senaste decenniet, särskilt i kampen mot terrorismen har vi sett regeringar nagga på förbudet mot tortyr. Tyvärr kommer detta beslut att ytterligare bidra till en urholkning av förbudet mot tortyr genom att ge regeringar "grönt ljus" att använda diplomatiska försäkringar för att rättfärdiga att skicka människor till platser där de riskerar tortyr.

Abu Qatada vände sig  till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i februari 2009 efter att Storbritanniens dåvarande högsta domstol, appellationskommittén i överhuset, givit klartecken för hans utlämning  till Jordanien. Beslutet grundade sig på diplomatiska försäkringar att han inte skulle utsättas för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Abu Qatada, är jordansk medborgare och har haft flyktingstatus i Storbritannien sedan 1994. Han dömdes i sin frånvaro i två separata rättegångar under 1999 och 2000 i Jordanien för terrorismrelaterade brott, och dömdes till respektive livstids fängelse och 15 års fängelse.

diplomatisk försäkran opålitligt

I oktober 2009 lämnade Amnesty International, Human Rights Watch och organisationen Justice en gemensamt yttrande till Europadomstolen om bruket att förlita sig på diplomatiska försäkring för att motivera utvisning av personer till länder där de skulle löpa en verklig risk att utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig behandling.