Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Alice Bah Kuhnke i talarstolen, Europaparlamentet Strasbourg

 Foto: MP

MILJÖPARTIET

Europa för Alice Bah Kuhnke

Bred majoritet i Europaparlamentet röstar för Alice Bah Kuhnkes rapport om intersektionell diskriminering – men svenska högern röstar emot. Europaparlamentet ställning till en rapport om intersektionell diskriminering, som Alice Bah Kuhnke har tagit initiativ till och varit parlamentets huvudförhandlare av.

Thea Hambleton: |2022-07-08| Alice Bah Kuhnke i talarstolen, Europaparlamentet Strasbourg. Idag, onsdag 6 juli, tog Europaparlamentet ställning till en rapport om intersektionell diskriminering, som Alice Bah Kuhnke har tagit initiativ till och varit parlamentets huvudförhandlare av.

Rapporten röstades igenom med bred majoritet från höger till vänster, men svenska parlamentsledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna valde att rösta emot rapporten. Detta trots att deras partikamrater i Europaparlamentet ställde sig bakom rapportens ståndpunkter.

Alice Bah Kuhnke kommenterar:

Nu har den svenska högern visat att de inte alls vill bekämpa den förödande diskrimineringen som drabbar så många i Sverige och EU, varje dag. De accepterar att vissa människor, och framförallt kvinnor med bakgrund i länder utanför EU, har sämre förutsättningar i samhället än andra. Det är både sorgligt och skamligt, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem i jämställdhetsutskottet.

Den svenska högern till trots, är jag mycket glad och stolt över att jag fått med mig Europaparlamentet i rätt riktning. Vi måste göra mer för att bekämpa diskriminering i såväl Sverige som EU, säger Alice Bah Kuhnke

På samma sätt som vi vet att kvinnor och mäns förutsättningar är olika, är förutsättningarna mellan kvinnor olika beroende på vilken hudfärg, tro, etnicitet, klass, funktionsnedsättning, sexuell identitet och sexuell läggning en har. En svart, muslimsk kvinna som bär religiösa symboler kommer möta en annan sorts diskriminering än en vit kvinna som inte gör det. Hittills har vi som samhälle varit alldeles för dåliga på att se, identifiera och motverka denna sorts diskriminering. Det måste vi ändra på, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrunden

Rapporten har föregåtts av flertalet studier, expertutlåtanden och rundabordssamtal med berörda grupper. Alice Bah Kuhnke har varit huvudförhandlare av rapporten utifrån sin roll som ordinarie ledamot i Europaparlamentets jämställdhetsutskott.

Det är den första rapporten från Europaparlamentet som erkänner intersektionell diskriminering och presenterar konkreta förslag på hur EU och dess medlemsstater ska motverka den.

Rapporten ställer bland annat krav på att:

EU och dess medlemsländer ska samla in jämlikhetsdata för att synliggöra den pågående diskrimineringen och utbredda rasismen.

EU:s institutioner ska öka kompetens och tillit genom att bryta överrepresentation av vita män i ledande positioner. Bl.a genom ökad kunskapsspridning och positiv särbehandling.

EU:s existerande antirasism-strategi ska implementeras i alla medlemsländer och att lagstiftningen mot diskriminering måste stärkas, både inom i EU och i medlemsstaterna.

Länk till rapporten finns här.

Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

 

MILJÖPARTIET