Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Greenpeace utanför regeringskansliet för att uppmärksamma allvaret med ett beslut som får konsekvenser för människor och miljö i tusentals år.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Ett beslut 100 000 år av konsekvenser

Ett beslut från regeringen om det svenska slutförvaret av kärnavfall, där ansvarig minister Annika Strandhäll godkänner förslaget från kärnkrafts- industrin om slutförvar i kopparkapslar, som kraftigt ifrågasatts av flera oberoende forskare.

Rolf Lindahl: |2022-01-27Sveriges största miljöärende någonsin handlar om framtiden för det starkt radioaktiva avfallet från svensk kärnkraft och huruvida den föreslagna metoden fungerar och kan garantera en riskfri miljö i 100 000 år. Inför regeringens besked om slutförvar genomförde Greenpeace en manifestation utanför Rosenbad för att uppmärksamma allvaret med ett beslut som får konsekvenser för människor och miljö i tusentals år.

– Vi anser att det är fel av regeringen att hasta fram ett beslut när det så uppenbart krävs ytterligare forskning. Den metod som kärnkraftsindustrin föreslagit är fortfarande omgärdad av stora vetenskapliga osäkerheter och kan inte garantera ett säkert slutförvar, säger Rolf Lindahl, talesperson för klimat och energi på Greenpeace.

Kopparkapslarna riskerar att korrodera och spricka

Metoden som hittills föreslagits går ut på att avfallet ska förvaras i kopparkapslar som grävs ner i bergrum 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Men flera forskare och experter i korrosionslära har visat att kopparkapslarna riskerar att korrodera och spricka och det saknas idag tillräckligt vetenskapligt underlag som styrker att metoden är säker. 

Mark- och miljödomstolen har tidigare konstaterat att det inte finns “tillräckligt stöd för att slutförvaret är långsiktigt säkert” och att “verksamheten är tillåtlig endast om SKB redovisar underlag som klargör att slutförvaret är långsiktigt säkert även med avseende på kapselns skyddsförmåga”, vilket SKB enligt ett antal oberoende forskare inte har kunnat redovisa. Snarare har motsatsen förstärkts, om fler oklarheter än färre. Detta har forskarna också uppmärksammat regeringen på inför beskedet. 

Kärnavfallsrådet vill att forsningen ökar

Även regeringens egen expertkommitté Kärnavfallsrådet vill att ett eventuellt tillstånd om slutförvar för kärnbränsle villkoras med mer forskning.

– Kärnkraftsindustrin är angelägen om att få det olösta problemet med avfallet från kärnkraften “ur världen” och med dagens beslut låser regeringen nu fast Sverige i en starkt kritiserad metod. Men vi är fortfarande långt från att ha en säker metod för att hantera det radioaktiva avfall som svensk kärnkraft producerar, säger Rolf Lindahl.

Rolf Lindahl, talesperson för klimat och energi, Greenpeace Sverige

www.greenpeace.org/sweden