Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Elflyget ersätter fossilflyget. 

Foto: RLC 

TEKNIKOPTIMISM

Elflyget 30 år försenat

Nolltid för fossila bränslen

Att tro på vetenskapen om faktiska klimatförhållanden är mer angeläget än utlovade elflygplan som förskjuts framöver. Vetenskapens värderingar är givetvis betydligt angelägnare!

Paul Lindberg: |2021-07-26| Elflyget som ersättning av fossila bränslen ligger en bra bit in i framtiden – för närvarande finns det inga elflyglinjer. Det är en bra idé men ungefär 30 år försenat. Tidsförskjutningen av det besvärliga ansvaret har lett till att en viss del av industrivärlden står för den globala uppvärmningen – bland annat trafikflyget. Vetskapen om faktiska klimatförhållandena har funnits sedan mer än 50 år tillbaka.

Klimatuppvärmningen är på uppgång och visar tydliga tecken av en tipping point, det vill säga ökade klimatförändringar på hela planeten. Det gäller ökad uppvärmning på grund av användningen av fossila bränslen. För närvarande har ett akut behov för nedstängning av fossila bränslen uppstått och som tvingar minskningen av fossila bränslen. Ja det är skrämmande, men nödvändigt. Den globala uppvärmningen ökar nu automatiskt och kan inte själv minska på något sätt.

Vad är viktigast – klimatet eller fossil användning?

Avstängningen av den fossila användningen i stort är den enda möjligheten att stoppa jordens uppvärmning i dag. Ansvaret till denna situation är förskjutningarna av de nödvändiga åtgärderna under minst 30 år tillbaka. Men som nu visar sig vara katastrofalt oansvarigt. Incitamenten för industrin har aldrig funnits mer än företagarnas egna humanitära värderingar. De värderingarna har till viss del varit omfattande inom delar av industrivärlden runt om i Europa. Det politiska ansvaret för den globala uppvärmningen är kraftlöst och ansvarslöst. Det har mest varit motorvägsbyggen som haft prioritet, istället för bostäder till ungdomen, eller ansvaret för bekämpningen av den globala uppvärmningen. Och så tycks det fortfarande förhålla sig.

Men i nuläget har avstängningar visat att cementfabriken på Öland har tvingats stänga på grund av naturförstörelsen. Flera företag som grundar sig på fossila bränslen stoppas vart efter runt om i hela Europa – det har kommit igång men med allt för långsamma åtgärder. Den fossila nedläggningen går alldeles för långsamt för närvarande och måste öka takten på grund av en växande nödvändighet.

Flygbranschen är på hugget för nya elflygplan

I Sverige och runt om i världen har aktiviteter gått i gång för framställningen av elflygplan, men som tar lång tid att leverera. För att få fart på elflyget måste kraven vara ett elflyg som är helt oberoende av fossil användning för framsällningen av elenergi – del vill säga 0 % procent. Energiframställning från sol, vind och hav har skjutit i höjden, men måste passa sig för att komma i klander med människor på orter som förstör deras naturförhållanden. Men om det sköts rätt så finns energiresurserna så att det räcker för alla samhällsbehoven helt utan fossila bränslen. Och det kommer att möjliggöra ett ekosamhälle för framtiden.

Ett flertal företag runt om i världen har satt igång planeringen för tillverkningen av elflygplan för en möjlig klimattrafik. Transportsektorn är för närvarande på hugget av att helt lämna den fossila användningen för energi. Som läget är nu så finns ekonomiska drivkrafter vilka vill lägga utvecklingen till sina egna domäner, exempelvis godstrafiken på motorvägar kontra godstrafiken på järnvägar. Men här gäller det vad som är bäst för samhället och naturen först och främst.

Den nödvändiga utvecklingen hade inte varit möjlig utan kvalitativa påtryckningar från vetenskapligt kunnande. Det handlar alltså inte om någon slags domedagspredikan från okunniga forskare inom den vetenskapliga forskningen – tvärtom.

På grund av det akuta klimatläget

Förhållningsläget på planeten Tellus talar för att elflygplan är ersättningen för det nuvarande flygets fossila användning. Eftersom fördröjningen av att stoppa fossila bränslen har istället planeten drabbats av det som under 50 år har varnats om – planetens ökade uppvärmning och som till slut får värmeslag och löper amok. Vi är där nu!

När elflygplan sätts in i trafik kan flygbranschen på ett seriöst sakläge återställa servicen för flygtrafiken. Under förutsättning att det fungerar för livet på planeten som vi bor på.

En sådan utveckling skapar en positiv upphämtning för ungdomens framtidsutsikter som för närvarande bokstavligen står inför en ohygglig klimatkatastrof. De goda och vetenskapliga exemplen för rejäla åtgärder är bäst för ungdomens framtidsförhoppningar istället för olösta tidsförskjutningar framåt för att förvränga ansvaret av de nödvändiga åtgärderna.

Tills elflyget tar plats så måste det nuvarande fossilflyget på allvar minimeras på grund av det katastrofala klimatläget. Det är vad som är nödvändigt för framtiden och ungdomarna som vill leva vidare i en miljöriktig framtid. Det måste få vara sakläget som får göra sig gällande!