IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Den blomstertid nu kommer...

Foto: RLC

TANKENS KRAFT:

Egot är din egen fiende!

Ett blomstrande liv för alla

Jag har tidigare funderat och skrivit kring tankens kraft och vår förmåga att skapa en värld som ligger utanför den box vi lärt oss se och leva inom. Jag fortsätter envist på detta spår eftersom jag är övertygad om att vi både kan och behöver bryta oss ur denna ytterst begränsade box för att vårt gemensamma hem jorden och allt och alla som lever här ska ha ett blomstrande liv.


 Kent Lagerquist: |2012-05-07| Vem, eller vilka kan du egentligen lita på att genomför detta? Våra högt begåvade politiker och företagsledare? Våra kändisar eller andra aktörer? Nja, vi måste alla acceptera att förändringen måste komma från oss själva. Det är du själv som från din ”insida” i varje stund utformar ditt kommande liv.

I vår värld läggs mycket energi på att se skillnader, skapa hot, försvar och schismer mellan olika människogrupper som t ex religioner, länder, folkslag, kön, samhällsklasser och terrorister. Vi-mot-dem-tänkande råder och vi dömer varandra ständigt och reflexmässigt utan att ha en helhetsbild. 

Många har sagt att det vore bättre att fokusera på likheterna istället för de enstaka procent som skiljer oss åt. Det är ju så enkelt och klokt att det är svårt att förstå varför dessa schismer kvarstår genom alla århundraden. Men vi har nu en möjlighet – ett tidsfönster – genom vårt internet och resande, som gör att vi enklare kan inse att vi innerst inne är mycket lika varandra och att det blir allt svårare att skapa trovärdiga schismer som hindrar oss att komma vidare. Vi börjar äntligen bli medvetna om vad som pågår.

den mentala sandlådan 

Vi måste helt enkelt ta oss ur den mentala sandlådan (dvs dagens världsordning) som vi alla mer eller mindre medvetet lever och verkar inom. Så länge du är kvar i detta riggade spel kommer världen inte att förbättras speciellt mycket, eftersom de som skapat spelet med ett överlägset leende lever gott på att vi alla medverkar.

Ditt ego är den drivkraft som underblåses för att hålla dig kvar. Budskapet är att du har fiender och att om du inte försvarar vad som är ditt kommer du att bli av med det. Dessutom ligger ett mer eller mindre tydligt formulerat koncept om begränsningar, till exempel att världens resurser tyvärr inte räcker till alla utan vi måste kriga om dem.

Det sistnämnda är svårt att bevisa och motbevisa, men så länge vi talar om tak, mat och kläder för dagen, dvs en grundläggande trygghet, finns detta för alla även om vi just nu är rekordmånga på jorden. Vad är det sedan kvar att bråka om? Istället för att vårda och skapa en balanserad fördelning i vårt gemensamma hem medverkar vi, om än passivt, dagligen i ett girigt utnyttjande av jorden och varandra. Resultatet på den globala nivån är att (delar av) nationer lever i ofattbar rikedom på bekostnad av en lika ofattbar fattigdom hos åtskilligt fler. Att vara kvar i denna sandlåda och dänga spaden i huvudet på en medmänniska dag ut och dag in kräver att

» du är helt omedveten om detta.

 » du tycker att du har rätt i sak och/eller har större rättigheter än någon annan.

» det har alltid gjorts så, du är inte sämre/bättre än någon annan och kan inte förändra detta själv.

rädsla är som ett gift 

Det finns egentligen bara en fråga – kan du vara kvar i sandlådan mycket längre, har du inte fått nog? Jag tror svaret ligger i hur du hanterar egot, dvs den drivkraft som handlar om att du behöver utmärka dig, försvara dig, vara smart och inte för vek, för annars är du snart en förlorare. Lägger vi dessutom till hot som sämre ekonomi eller att inte avvika från gällande normer, trots att du själv vill något annat, har vi ett beteende som styrs av rädsla/oro vilket upptar stora delar av din tid och kraft. 

Och rädsla är som ett gift för oss människor – det driver fram våra sämsta sidor, vi mår själva dåligt och sammantaget skapas en separation och ett iskallt klimat oss emellan, och i värsta fall en negativ spiral som är svår att bryta. Hur kan vi komma ifrån detta?  

Ditt ego är din egentliga fiende

Jag tänker så här: Utan egot har rädslan inget fäste. Om du någon gång varit riktigt kär har du upplevt hur ditt ego hamnar i bakgrunden och en annan persons välbefinnande blir viktigare än ditt eget. Om du samtidigt älskar dig själv finns grunden för en villkorslös kärleksrelation. Det är helt fantastiskt i sig, även om denna kärlek bara riktar sig till ett fåtal människor. 

Det kanske svåraste som finns för oss människor är att ha så mycket tillit att vi helt vågar släppa egot i en relation. Det är bara kärlekens kraft som lyckas med detta – och när detta väl är gjort finns ingen gräns för kärleken, den bara är och växer av pur glädje över att bli använd.

Men att släppa egot, inte bara i en relation, utan som en människa i världen, känns faktiskt som att förlora fotfästet. Att bli helt beroende av välviljan hos andra – och detta i en värld som handlar om konkurrens, är detsamma som att lämna målet öppet eller ständiga självmål. Eller?!

mindre egostyrd

”Man måste våga för att vinna” är ett klämkäckt ordspråk – men om du vill ta dig ur sandlådan behöver du förflytta egot till baksätet och styra efter ditt hjärtas mening. Ditt ego kommer att höja röstläget och återta herraväldet i många situationer, men om du är medveten om egots ständiga tanketjatter blir din vardag allt mindre egostyrd. Och när du istället tillåter hjärtat att styra, att göra gott för andra och dig själv, ökar kärlekskänslan ofelbart i ditt hjärta. Du har säkert upplevt den goda känsla som kommer av att ge och hjälpa andra. Och när du till slut helt upphör att lyssna på egots rädslobaserade ”tjatter” kommer det att tystna och du har de facto lämnat sandlådan. Belöningen är ett stort välbehag i hela ditt mänskliga system, som ju är en del av hela mänskligheten. Och vi får alltid tillbaka det vi ger ut – det tar bara lite tid ibland.

Enligt min inre bild är många på väg att lämna sandlådan. Det som får många att tveka är just denna bävan inför att faktiskt släppa egot. Att faktiskt hänga in det i garderoben som ett gammalt favoritplagg som man tröttnat på.

Kvar i sandlådan blir till slut de som väljer att förbli egostyrda, och de kanske förtjänar varandra, för det blir väldigt mycket tuffare att vara kvar – jag tror att de, när de mognat, rodnande kommer utkravlande. Då är vår nästa stora uppgift att välkomna dem. När allt damm har lagt sig i sandlådan är vi alla otroligt lika, vi har bara olika långa vägar kvar att gå. Lys upp vägen för dem!

DET EGNA ANSVARET

En summering av denna och mina tidigare artiklar är att du själv har ansvar, makt och kraft över att kunna ändra din värld, och detta börjar med att göra sig medveten om sina tankar och skapa en tydlig vision, eller dröm, om hur du vill att du och din värld ska vara.

Du har dessutom tillgång till något så förunderligt som kärlek. Kärleken har förmågan att förändra dig på djupet – bara du öppnar för den. 

Med tankens kraft har du uttryckt din intention, placerat en positivt laddad energi utanför boxen, och därmed också upphört med att ge ditt stöd till dagens världsordning. Och med kärlekens hjälp får du också modet att faktiskt själv fullfölja din vision eller dröm på en i sammanhanget hisnande kort tid.

MARKNADENS KÄRLEKSFÖRKLARING

En obehaglig företeelse är att orden kärlek och älska allt oftare används av marknadsföringen i alla dessa saker vi förväntas vilja köpa och äga. Äsch tänker du kanske, men att tala om kärlek i dessa sammanhang är att försöka förminska något som jag ofta tänkt är det enda som inte är jordiskt.

Att kärleken finns är lika fantastiskt som obegripligt, och jag kan inte låta blir att citera några rader ur bibelns text om kärleken (1 Kor 13) ”Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull”.

Egots motsats är kärlek! Så om du vill besegra din egentliga fiende är svaret alltid kärlek.