IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

I Bryssel samsas liberaler, socialister och konservativa. Men där har även rasister tagit plats.

Foto: Atomium

LEDARE

EU och demokratikrisen

Experimentet som ledde fel

Är 30-talets Europa här igen? Främlingsfientliga och rasistiska partier erövrar platser i de europeiska parlamenten. Samtidigt slåss maktpartier med otydliga och grumliga ideologier om makten. Seger ska ge makt till förändring, säger maktsökarna. Men den förändringsviljan kan mera leda till ett bedrägligt bakåtsträvande. Allt det som sker i nuets omedelbara närhet, gör oss lätt perspektivblinda. Eftertänksamhetens kranka blekhet kan med tiden komma att ersättas med ånger och tandagnisslan, med den existentiella frågan varför vi inte gjorde mer för det goda samhället. 


 Paul Lindberg: |2012-03-29| Det goda samhället – vart tog den drömmen vägen? Vad blev det istället? Arbeta hårdare! Marknadens prissättningsfundamentalism ersatte den etiska värdegrunden som handlade om rättvisa, men som istället förvandlade människan till enbart en handelsvara. Arbeta hela livet igenom, och förvänta er ingen glädje för mödan. Pensionen ska tydligen aldrig komma att få upplevas. Istället för anständiga och samhälleliga pensioner lockas människor att köpa dyra spekulativa privatpensioner, men som bevisligen mest ger svindlande vinster till de pensionsspekulativa bolagens ägare. Det lönlösa beroendet till spekulationskapitalism leder människor till moderna skuldfångar. Detta liknar den totalitära triumfens vilja i enlighet med 30-talsandan. 

Makthavarna kastar ut livshotade flyktingar, samtidigt som de vill låta billig arbetskraft ersätta den ”dyra” arbetskraften. De vill stoppa hjälpbehövande flyktingar, för att istället förmå välutbildad arbetskraft att invandra. Det är vad som pågår redan i dag. Och detta är cynism, och strider mot alla de humanitära principerna.

Makthavarna vill även styra över löneregleringen ovanför löntagarnas huvuden genom politiskt korporativa beslutsanordningar. De individuella löneförhandlingarna gynnade aldrig lönekollektiven, det splittrade istället de gemensamma intressena. Och splittringen var väl den avsedda tanken. Exemplen här ovan kan mångfaldigas.

Vad ligger då bakom dessa totalitära åtgärder, som berör Europas folk på djupet, och vad är det som orsakar kriserna i EU? 

Den grundläggande orsaken är sannolikt bristen på uppriktig vilja för humanitär och rättvis demokrati. Det odemokratiska tillståndet gynnar alla dem som lever fursteliv, och det uppenbarar den grundläggande orsaken till att vi inte hittar de bästa och rätta lösningarna som gynnar folkflertalen. 

Människor splittras medvetet av dem som söker erövra människornas fria vilja. Innehavarna av makten äger alla resurser för mediepåverkan och har de ekonomiska musklerna för att göra sin propaganda hörbar och resultatrik.

Visdomens varningar

Visdomens varningar kring faran med att låta främlingsfientliga och rasistiska rörelser få fotfäste och kunna infiltrera de parlamentariska systemen nonchalerades. Varningarna kom många gånger från kyrkor, biskopar och humanitära rättsorganisationer från hela EU-området. Varningar uttalades även mot segregation och orättvisor. Många oroas för att folkliga motsättningar åter kommit i bruk, med destruktiva konsekvenser för människornas förhoppningar kring demokratifrågan och tryggheten. De sociala behoven definieras bort – allt för att rädda överklasselitens hegemoni och med beroendeframkallande stöd från medelkassen. Dessa förhållanden är glasklara i den nuvarande europeiska tillvaron. Den politiska plånboksfrågan blev den dominerande modellen för de parlamentariska förhållandena. Plånboksfrågan splittrar människor mellan dem som har, och dem som inte har.

MAKTEN ÖVER DEN FRIA VILJAN

Förändringar som maktpartierna eftersträvar handlar inte om humanism eller demokrati – tvärtom, det handlar istället om makten över människans fria vilja.

Legalism och autokratiskt maktspråk söker styra samhällsutvecklingen. Slingriga partiledarkupper ersätter medlemmars valmöjligheter och inflytande. Och demokratin läggs till handlingarna – eller på historiens sophög. Den självutnämnda ledararistokratin legaliserar sig själva med mottot att de är lämpligast att leda än andra – utan att behöva distraheras av besvärliga medlemsviljor.

Arrogansen och självsäkerheten växte hos maktetablissemanget, och därmed ökar möjligheten att göra rent hus med allt det som står i vägen. Detta är 30-talsandan!

Europaprojektet, eller fredsprojektet, som det också ironiskt brukar kallas, blev istället ett klasskrig mot alla de människor som är i den svagaste samhällsställningen – "de onödiga människorna". Det gällde alla dem utan inflytande, vilka fråntogs allt inflytande, utom rätten att få rösta. Men den rätten har många gånger visat sig vara utan humanitär substans – i realiteten. Förhoppningsvis kan det förhållandet komma att ändras, om motståndet mot orättvisorna tydliggörs och accentueras. Den bildade medelklassen borde kunna lyssna till samvetet!

En kvalitativ förändringsvilja kan bara bli framgångsrik under fredliga och civiliserade former. Avvisa därför all huliganism och aggressivitet! Framtiden står på spel, och handlar i grunden om behovet av kärlek och rättvisa. Det handlar konkret om en ny livsanda och en ny livsstil gällande för alla människor.

ABSTRAKT TÄNKANDE FÖR LOGISK FÖRSTÅELSE

Barn i ett tidigt stadium tänker konkret, och ställer den konkreta frågan ”vad är det?”, och efter att det fått ett svar, kommer möjligtvis ett funderande ”hmm”, eller en undrande eftertanke – ansatsen till ett abstrakt tänkande. Barnets utveckling går med tiden mot det abstrakta tänkandet där aningar övergår i gissningar, som övergår i hypoteser. 

Mot visionära abstrakta tankar står en antiintellektuell fördumning eller doktrinär plikttrohet, eller lojaliteter mot exempelvis förlegade politiska traditioner. Konformistiska traditioner kan många gånger vara det mest förstockade, och faktiskt stå i vägen för en kvalitativ demokratisk utveckling – exempelvis för visionen kring ett kärleksfullt samhälle grundat på rättvisa.

Ett abstrakt tänkande är förståelsen för det visionära, av det som ännu inte synligtgjorts, men som ändå tillhör verkligheten – exempelvis ”det goda samhället”. 

Tankar kring visioner om framtiden, eller om behoven av rättvisa förändringar, som borde komma att förverkligas, beror många gånger mer på den goda viljan än av det mänskliga förnuftet. Eller i alla fall en kombination. 

Det eftersträvansvärda kan vara både på gott och ont. Vi borde därför kunna vara sensibla för en urskiljning av det som kan betraktas som det goda, och inte av det onda. Var därför inte toleranta till intoleransen, och älska inte det onda! I våra samhällen kan många göra den urskiljningen, men ändå bli bortkollrade av exempelvis begärets maktmänniskor och av andra olika slag. Det handlar alltså om psykologisk och propagandistisk krigsföring mot visionen om det goda samhället.