IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska kyrkans biskopar vill ha ett internationellt vapenhandelsavtal.  

Foto: Ewa Almqvist/IKON

Den multireligiösa deklarationen

Enigt biskopsmöte för vapenhandelsavtal

Svenska kyrkans 14 biskopar har tillsammans ställt sig bakom en multireligiös deklaration till stöd för ett internationellt vapenhandelsavtal inom FN. I Sverige drivs frågan framför allt av Kristna Fredsrörelsen och Göteborgsprocessen.


 Svenska kyrkan: |2011-09-29| Den multireligiösa deklarationen, som lanserades den 21 september 2011, driver aktivt frågan om ett avtal för att kontrollera den internationella vapenhandeln. Initiativet till ett internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), togs av fredsprisvinnare och organisationer i det civila samhället och togs upp i FN år 2006. För närvarande pågår en förhandlingsprocess som ska resultera i ett färdigt vapenhandelsavtal år 2012.

– Både FN och många kyrkor har i sina ställningstaganden påverkats av den medeltida doktrinen om det rättfärdiga kriget, där civila inte ska drabbas. Ändå är det framför allt de som drabbas i alla moderna krig. Vi måste börja tänka på nya sätt, inte utifrån det rättfärdiga kriget utan utifrån hur rättfärdig fred kan byggas, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

I samarbete med Kristna Fredsrörelsen antog Göteborgsprocessens styrgrupp i oktober 2009 en kyrklig ekumenisk deklaration för vapenhandelsavtalet ATT. Den har sedan utvecklats till en multireligiös deklaration inom Control Arms-koalitionen som består av enskilda organisationer som driver frågan om vapenhandelsavtal från det civila samhällets sida, däribland World Conference on Religions for Peace.

Svenska kyrkans biskopsmöte, som har ställt sig bakom deklarationen, består av: 

Anders Wejryd, ärkebiskop 

Ragnar Persenius, Uppsala stift

Esbjörn Hagberg, Karlstads stift

Hans Stiglund, Luleå stift

Erik Aurelius, Skara stift

Hans-Erik Nordin, Strängnäs stift

Antje Jackelén, Lunds stift

Thomas Söderberg, Västerås stift

Tuulikki Koivunen Bylund, Härnösands stift

Eva Brunne, Stockholms stift

Jan-Olof Johansson, Växjö stift

Sven-Bernhard Fast, Visby stift

Martin Modéus, Linköpings stift

Per Eckerdal, Göteborgs stift

Deklarationen har skrivits under av religiösa ledare, kyrkor och organisationer både i Sverige och internationellt: bl a Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet, stormuftin Mustafa Ceric, Bosnien, biskop William Kenney, Birmingham, Kanadas kristna råd, Liv och fredinstitutet m fl. 

www.controlarms.org finns mer information om deklarationen och länkar, bl a till underskrifterna.

multireligiösa deklarationen

Arms Trade Treaty – ett avtal som kan rädda miljontals liv. Varje dag dör mer än 2000 personer i världen på grund av väpnat våld. Ständigt kommer vapen i händerna på på fel människor och även svenska vapen har hittats i Burma, Libyen, Irak och på andra ställen där de används för mord och övergrepp. Det finns mer regler kring hur man får handla med mat som bananer än vad det finns för handel med vapen. Det är därför hög tid att bättre kontrollera vapenhandeln med ett globalt vapenhandelsavtal.

Kristna Fredsrörelsen är den enda svenska organisationen som tillsammans med andra ickestatliga organisationer finns med vid förhandlingarna. Läs om förhandlingarna i mars och juli 2011 här: 

http://www.krf.se/kristna-fredsrorelsen-pa-plats-under-att-motet och 

Control Arms pressmeddelande "Time to Walk the Talk on Arms Trade Treaty

Kristna Fredsrörelsen är även representerat i styrelsen för den internationella organisation Control Arms, som arbetar med frågan.

Vad är ATT? Vapenhandelsavtalet, Arms Trade Treaty (ATT) är ett initiativ, som togs av Nobels Fredspristagare och organisationer i det civila samhället, att kontrollera den internationella vapenhandeln.

Sedan 2003 pågår ett arbete inom FN:s ramar för att ta fram ett avtal för att kontrollera den internationella handeln med vapen – Arms Trade Treaty (ATT). Avtalet handlar bland annat om att det ska vara förbjudet att exportera vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna, där vapnen skulle kunna vara ett allvarligt hot mot att bekämpa fattigdom eller där de skulle användas till terrorism. 153 länder, däribland Sverige, har röstat för avtalet och 24 länder avstod från att rösta. USA röstade mot.

År 2012 kommer det att bli en FN-konferens där man ska rösta om avtalet. Eftersom USA har krävt att det bara ska bli bindande om alla är överens är det många som tvivlar på om det skulle kunna bli ett särskilt kraftfullt och effektivt dokument. Kristna Fredsrörelsen deltar i kampen att påverka beslutsfattare att se till att tvivlen ska visa sig obefogat. Läs mer här: 

http://www.krf.se/sites/default/files/ATT_one-pager_FINAL.pdf 

Varför behövs ett ATT? Den internationella handeln med konventionella vapen är i stort oreglerad. Med endast nationella och regionala regleringar skapas kryphål som kan utnyttjas av handlare som inte tar hänsyn till de humanitära konsekvenser en vapenöverföring kan orsaka. Den okontrollerade vapenhandeln har förödande effekter för människor då den orsakar stora mängder vapen i omlopp, som förvärrar konflikter och används för att begå övergrepp mot mänskliga rättigheter. Ett ATT skulle bidra till att minska dessa kryphål, att tydliggöra när en vapenöverföring bör stoppas och på så vis klargöra vad som är laglig och olaglig handel av vapen.

Hur kommer ett ATT se ut? Detta är förstås en förhandlingsfråga för staterna och vi kommer inte att veta säkert förrän avtalet är klart. Det globala civila samhället samlat under Control Arms-koalitionen där Kristna Fredsrörelsen är mycket aktiva, vill dock se ett mycket starkt avtal som har verklig effekt för människor. Och som blir verkningsfullt i praktiken. Målet är ett ATT som täcker alla konventionella vapen inklusive små- och lätta vapen samt ammunition. Det bör omfatta olika typer av vapenöverföringar som export, import, brokering*, lån, gåvor, teknologi-överföringar med mera. Det ska också tydligt klargöra när en vapenöverföring bör stoppas. En vapenöverföring ska vägas mot kriterier som bland annat mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt samt hållbar utveckling. 

De allra flesta stater delar denna vision och i det förslag på ATT som just nu ligger på bordet och diskuteras finns i princip alla dessa bitar med. Däremot finns en risk att vissa delar försvinner från texten när den är färdig eller att språket i texten blir svagt så att stater ej har skyldighet att ta dessa kriterier i beaktande. Därför fyller det civila samhället en viktig funktion i att informera och påverka stater om vikten av ett heltäckande ATT.

Vad gör Sverige? Sverige deltar i FN-förhandlingarna om ett ATT och diskuterar fram ståndpunkter tillsammans med andra EU-länder. Sverige är för ett starkt ATT som inkluderar alla typer av vapen och de flesta överföringar samt ställer upp på den ovan nämnda kriterierna. Sverige vill också gärna se ett kriterium kring korruption, men är mindre positiva till referenser till stöd åt offer för väpnat våld och vapenhandel. Ett ATT går i linje med de svenska riktlinjerna kring vapenexport men skulle också innebära att Sverige behöver inrätta en importkontroll som i dagsläget inte finns. Man ska också komma ihåg att Sverige ofta inte följer sina egna riktlinjer då de vägs mot andra intressen. Och att export till länder som bryter mot mänskliga rättigheter, till diktaturer, till länder i konflikt eller utvecklingsländer fortfarande sker.

Vad gör Kristna Fredsrörelsen? I Sverige arbetar Kristna Fredsrörelsen aktivt med frågan genom att bedriva informations- och påverkansarbete, arrangera seminarier, skriva artiklar med mera. Kristna Freds är även engagerade i den internationella NGO-koalitionen Control Arms och samarbetar där med organisationer från hela världen. Sedan 2007 sitter Kristna Freds i Control Arms styrelse.

Ovanstående artikel är pressmaterial från Svenska kyrkan och Kristna Fredsrörelsen.