Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vatikanens kongregation för tros lära uttalade medeltidsvärderingar och kritik mot Joe Biden.

Foto: PhotoDisc

VITA HUSET / VATIKANEN

Joe Biden

Stöder samkönade äktenskap

Jen Psaki: Vatikanens uttalande om att samkönade äktenskap inte kan välsignas så bekräftar istället president Bidens stöd för dem. Det uttalas av Vita husets talesperson Jen Psaki.

Paul Lindberg: |2021-03-15| När Vatikanen meddelade att äktenskap av samma kön inte kan välsignas så är istället president Bidens stöd för dem ett betydelsefullare ställningstagande. Och det beror på att Vatikanens kongregation och lagföring gäller för Vatikanstaten, inte alls i världens övriga länder. Kongregationens ledning tycks nu göra en protest mot påvens humana ställningstagande om respekten för samkönade förhållanden. 

Kongregationen är den historiska maktsymbolen för den katolska kyrkans kriminella ingrepp mot mänskligheten. Jag trodde i min enfald att detta monster hade tagit slut. Men som nu visar sig ha gått till anfall mot människorna. Jag har författat några skrifter kring det här avskyvärda ämnet: Kvinnan och urkyrkan; Häxhammaren; Den ofullbordade reformationen; Paulus suckar; Joachim av Floris. I denna tidning se Skrifter.

Påvens och Bidens humanism bestrids av kongregation 

Enligt president Bidens pressekreterare Jen Psaki har presidenten uttryckt stödet för äktenskap av samma kön. Och på den hållningen reagerar Vatikanens kongregation för tros lära (CDF) som en reaktion om frågan om kyrkans makt att välsigna äktenskap av samma kön. CDF menade att kyrkan inte har makt att välsigna äktenskap av samma kön eller några relationer "som involverar sexuell aktivitet utanför äktenskapet."

Ett sådant ställningstagande utgör en historisk tradition som ideologiskt utgör en mycket reaktionär handling mot människor med annorlunda livsstilsförhållanden.

Enligt Vita husets pressekreterare Jen Psaki bekräftade han att presidenten har gett långvarigt stöd för människors rättigheter för samkönade förhållanden.

President Biden är själv katolik

Presidentens ståndpunkt för samkönade äktenskap har länge varit en stark positionen, säger Psaki. Joe Biden är den andra katolska presidenten i USA:s historia. Han har upprepade gånger citerat sin katolska tro offentligt, och Psaki kallar honom som en "hängiven katolik".

Att Biden tidigare motsatte sig en omdefiniering av äktenskapet efter att ha röstat för den federala lagen om försvar av äktenskap (1996) som definierade äktenskapet mellan en man och en kvinna, har alltså förändrat presidentens inställning. Det förhåller sig så att insikten om diskrimineringen av homosexuella inte alls går i relevans med Jesus andemening.

Biden gav sitt stöd 2012 för enkönade äktenskap

Bidens uttalade 2012 som stöd för att omdefiniera äktenskapet resulterade till att president Obama också gav sitt stöd. 2016 arrangerade Biden en bröllopsceremoni av samma kön – en handling som föranledde en tillrättavisning av flera ledande amerikanska biskopar. Dessa biskopar tycks använda sina traditioner från medeltiden för att behöva slippa ändra sina egna fördomar. Den reaktionär delen inom den katolska kyrkan har varit mycket människofientligt i sin historia.

Vatikanens kongregation uttalade att det inte är tillåtet att ge en välsignelse på relationer eller partnerskap, till och med stabila, som involverar sexuell aktivitet utanför äktenskapet (dvs. utanför den olösliga föreningen mellan en man och en kvinna som i sig är öppen för överföring av liv), som är fallet med förhållandena mellan personer av samma kön, uttalade kongregation.

Förklaringen, enligt kongregationen, är inte ”en form av orättvis diskriminering, utan snarare en påminnelse om sanningen i den liturgiska ritualen och om sakramentens natur, som kyrkan förstår dem.”

"Som kyrkan förstår dem." Detta är rena medeltiden och mycket kränkande. Katolska kyrkan har en Påve som faktiskt uttryckts sig annorlunda, och nu får vi se om medeltiden åter segrar över Jesus lära?