IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Småbarn kan kidnappas var som helst, och tvingas bli barnsoldater.

UN Photo/Marie Frechon

DIAKONIA 

Situationen är allvarlig

Folket har svikits många gånger

Tiotusentals människor flyr staden Goma och dess kringområden i östra Kongo-Kinshasa efter att staden intagits av M23-rebellerna. Efter dagar av strider har de FN-stödda regeringsstyrkorna dragit sig tillbaka från staden och lämnat invånarna åt sitt öde. Totalt har över 800 000 människor tvingats på flykt i norra och södra Kivu sedan årets början.


  Maria Bard: |2012-11-21Som biståndsorganisationer på plats i östra Kongo-Kinshasa är vi mycket oroade över situationen och konsekvenserna för den redan hårt prövade befolkningen. Situationen är den allvarligaste sedan 2008. Civilbefolkningen som redan svikits många gånger av såväl sin egen regering som världssamfundet lämnas återigen rättslösa.

M23-milisen leds officiellt av den internationellt efterlyste krigsbrottslingen Bosco Ntaganda, men som aktörer bakom gruppen har Rwanda och Uganda pekats ut. Inte minst i en tidigare FN-rapport. Mot den bakgrunden är Rwandas plats i FN:s säkerhetsråd svårbegriplig, likaså att rådet i sin senaste resolution drar sig för att peka ut Rwandas roll i konflikten.

Avtalen med olika rebellgrupper och deras integrering i den nationella kongolesiska armén har inneburit straffrihet och fortsatt stort inflytande, med möjlighet att fortsätta plundra lokalbefolkningen och Kongo på naturresurser.

åratal av misslyckanden

– Vad vi ser nu är konsekvenserna efter åratal av misslyckanden från både Kongos regering, FN och världssamfundet. Den väpnade konflikten är tyvärr ingen överraskning utan en följd av att man ignorerat uppenbara fakta, säger Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia.

Situationen i Goma är mycket svår att överblicka även för de som är på plats, men våra samarbetspartner berättar om skottlossning, döda människor på gatorna och skadade civila på sjukhusen. 

Diakonia och PMU kräver att FN och EU ska ta en tydligare ställning i frågan om Rwandas involvering i konflikten samt ställa krav både på Kongos regering och omgivande länder att omedelbart agera för att skydda civilbefolkningen. Dessutom måste rebellgrupperna avväpnas och nödvändiga reformer genomföras inom säkerhetssektorn, för att garantera den långsiktiga säkerheten i området.

konflikten destabiliserar hela Centralafrika

– Världssamfundet måste sluta behandla Kongo längst ner på sin dagordning. För oss som jobbar på plats ser vi inte bara en konflikt som i längden destabiliserar hela utvecklingen i Centralafrika; vi ser också en befolkning som skulle kunna leva i fred, i ett land med resurser för välstånd och utveckling, men som ständigt sviks av omvärlden, säger Niclas Lindgren, direktor PMU.

KATASTROF 100

RÄDDA BARNEN

Risken att rekryteras till barnsoldater i Kongo

Tusentals barn som nu är på flykt undan striderna i Kongo riskerar att bli rekryterade till väpnade grupper där de kan utnyttjas som soldater, arbetskraft eller för sexuella tjänster.

  Barn är särskilt utsatta i katastrofer eftersom de lätt kommer bort från sina föräldrar och då riskerar att exploateras.

– Alla barn som separerats från sina föräldrar riskerar att tvångsrekryteras till någon av flera miliser som finns i området. Vi vet att dessa grupper sedan tidigare har tvingat barn att bli barnsoldater och vi befarar att det kommer att ske även denna gång.

Situationen är ytterst kaotisk, många familjer har tvingats att fly flera gånger. Vi kan bara föreställa oss hur förvirrade och rädda de barn som befinner sig i denna situation är, säger Mari Mörth, humanitär chef för Rädda Barnen.

Rädda Barnen är på plats i Goma

Hittills har Rädda Barnen tagit 500 000 kronor från Katastroffonden för att stötta den pågående katastrofinsatsen.

Katastroffonden gör det möjligt att omedelbart ge stöd där det behövs.

Uppskattningsvis 400 000 människor bor i Goma, och i området däromkring bor enligt FN ytterligare 300 000 flyktingar.

– Många av barnen har bevittnat fruktansvärda saker och är nu utan grundläggande förnödenheter som mat och rent vatten och sjukvård, säger Mari Mörth.

Stöd Rädda Barnens katastroffond!

SMS:a till 72 950 och skriv KATASTROF100 och skänk därmed 100 kronor. Eller sätt in pengar på Bankgiro/Postgiro: 90 20 03-3 Ange "katastrof". Rädda Barnen är på plats i Goma.