IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Barn och unga står i fokus för ärkebiskopens möte i november.

Foto: Photo Lib

SVENSKA KYRKAN:

Barn och unga

Ärkebiskopens möte 2012 i Uppsala

Den 16–17 november 2012 bjuder ärkebiskop Anders Wejryd in till en kraftsamling under namnet Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 i Uppsala. Svenska kyrkan vill med mötet som upptakt hitta nya möjligheter att arbeta för barnets rättigheter, tillsammans med andra aktörer i det svenska samhället. Medverkar gör bland andra barn- och äldreminister Maria Larsson, barnombudsmannen Fredrik Malmberg, generalsekreteraren för BRIS Kattis Ahlström, och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Drottning Silvia och kronprinsessan Victoria kommer att delta.


 Ewa Almqvist: |2012-08-08| En utgångspunkt för Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 är FN:s barnkonvention, som slår fast att varje barn har rätt till liv, hälsa och utveckling, även andlig utveckling. Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen, men det finns brister i både lagstiftning och praxis. Därför arbetar Svenska kyrkan och många andra organisationer för att konventionen ska gälla som lag.

– Kristen tro handlar om livsmod och vi vill stärka barns lust att leva! Hela samhället har ansvar för att barnets rättigheter tillgodoses. Därför vill Svenska kyrkan tillsammans med andra arbeta för att barnkonventionens krav förverkligas, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Svenska kyrkans arbete med barn och unga är omfattande, involverar flera yrkesgrupper och många frivilliga. Ärkebiskopen vill i Barn och unga-mötet också lyfta fram detta viktiga arbete.

Barn och unga-mötet 

– Jag hoppas att det ska bli både en kraftsamling och en strategisk upptakt för vårt fortsatta arbete inom kyrkan.

Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 är uppbyggt kring tre teman, hämtade ur barnkonventionen:

Foto: Magnus Aronson/IKON

» Barns kraft och förmåga speglar konventionens grundläggande idé om barnet som huvudperson i sitt eget liv.

» Barn i utsatta situationer bygger på det faktum att barnets rättigheter kränks genom våld, övergrepp och försummelse.

»  Hur ska barnets rätt till andlig utveckling förstås i relation till barnets rätt till tanke- och religionsfrihet? Till religionskritik? Till välbefinnande, mening och hopp?

Programmet består av tre omgångar valbara seminarier samt gemensamma estradprogram med skådespelaren och författaren Morgan Alling och prästen Annika Borg som konferencierer. Båda dagarna avslutas med gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Uppsala Konsert & Kongress

Projektledaren Maria Södling räknar med att Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012, kommer att samla omkring 1100 personer i det centralt belägna Uppsala Konsert & Kongress. Två huvudgrupper har bjudits in: dels företrädare för myndigheter, barnrättsorganisationer och andra organisationer, dels medarbetare och förtroendevalda från Svenska kyrkans församlingar och stift. Anmälan är till att börja med möjlig endast för dem som fått en riktad inbjudan. Resterande platser släpps i september, då intresserade kan anmäla sig via mötets webbplats.

Läs mer här om Barn och unga - ärkebiskopens möte 2012