Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 7, 2014, årg 8

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED

Behovet av en ny fredsrörelse

Thage G Peterson: Få talar i dag om freden. Denna nya väg är en farlig väg. Den öppnar för krig i större skala. Det skriver Thage G Peterson som är teolog, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd, bland annat försvarsminister i flera S-regeringar under tre decennier.


KLIMATET

Få framsteg på klimatmötet

Stefan Håkansson: Förväntningarna att världens ledare skulle ta chansen att presentera ambitiösa mål och åtaganden hade höjts till max. Tyvärr var det endast ett fåtal länder som presenterade nya åtaganden. Många länder fortsätter driva sina egna kortsiktiga intressen, samtidigt som världen står inför en historisk utmaning som kräver samarbete.


RASISMHOTET

Svenska kyrkan och friheten

Ulf Svensson: Det Jesus stod upp för är de mänskliga rättigheterna, kärlek och rättvisa. Och dessa värderingar står även kyrkan för. Men det gör inte Sverige demokraterna. Deras anhängare söker istället göra SD:s ståndpunkter rumsrena. Det kan komma att utgöra ett allvarligt problem för kyrkan. 


FN OCH VÄRLDSRELIGIONERNA

Jorden och livsstilen

Stefan Håkansson: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjöd in världens ledare till ett toppmöte den 23 september i år för att öka engagemanget i klimatförhandlingarna. Dagen innan möttes ledarna från de stora världsreligionerna och överlämnade ett uttalande till FN. Svenska kyrkan var på plats.


FREDSTEKNIK

Nedrustning av vapenöverskott

Lars Ingelstam: I Sverige finns stor kompetens kring säker hantering och förvaring av explosiva ämnen och kontroll av deras säkerhet – ammunition åldras och blir farligare med tiden. Det finns också företag som levererar säkra förrådsbyggnader, som kan sättas upp med relativt små insatser.


SEMINARIUM FREDSTEKNIK

Säkerhetspolitiska möjligheter

Lars Ingelstam m.fl: Initiativtagarna till seminariet anser att engagemang för fred, säkerhet och utveckling fullföljs. Vi hoppas att de tekniska möjligheterna för att bidra till säkerhet och fred blir väl belysta. Initiativtagare är professor em. Lars Ingelstam, professor Bo Janzon och Hans Wallin.


NY RAPPORT FRÅN SST

Muslimer i Sverige

Lars Göransson: Från att tidigare har varit ett relativt negligerat forskningsområde har studiet av islam och muslimer idag vuxit fram och etablerat sig som ett eget forskningsfält. Uppsala universitet och Ersta Sköndal har visat en ambition att få till stånd en öppning för en islamisk akademisk teologi.


REN ÅKER – REN MAT

Avloppsslam kan hota hälsan

Gunnar Lindgren: Har vi en gång lyckats samla ihop läkemedelsrester, smittämnen och miljögifter från industrin, bensinmackar, biltvättar, gator och torg, då skall vi absolut inte sprida ut dem igen på åkrarna, så de når våra livsmedel – inte minst barnmat och modersmjölkersättning.


JURIDIK/TEOLOGI

Är religionsfriheten överflödig?

Fredrik Bodlund Jardsell: Har Religionsfriheten blivit överflödig? Den frågan ställde Fredrik Bodlund Jardsell år 2011 vid Gävle högskola. Han lät göra en undersökning av religionsfriheten som lag och rättighet. Frågan har aktualiserats i och med nya totalitära tonlägen runt om i Europa och Sverige.


SVENSKA KYRKAN/SENSUS

Kyrkomusiksymposiet

Kristiina Ruuti: Vart fjärde år arrangeras Kyrkomusiksymposiet i Uppsala med hundratals deltagare från hela landet. I år kretsar temat kring frågan vilken plats har Svenska kyrkan i svenskt kulturliv och musiken i Svenska kyrkan. Deltagare Gunilla Carlsson KD och biskop Ragnar Persenius.


WILLUMSEN MUSEUM

JF Willumsen

Paul Lindberg: Willumsen tillhör en av de stora konstnärerna från Norden. Han var kanske den mest mångsidiga konstnärer i Danmark. Under sitt liv var han medelpunkten kring de konstnärliga åsikterna. Han levde utomlands större delen av sitt liv, och  prövade på alla möjliga konstuttryck.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Smoggen i kinesiska industristäder är mördande, det gäller även i USA och många andra industristäder världen över. 

Foto: Animali Politics

DET MORALISKA SVEKET

Kapitalister tar ansvar mot uppvärmningen 

I USA har det märkliga skett efter det att världens största oljeimperium Standard Oil tar initiativet att söka stoppa den accelererande globala uppvärmningen. Det är ättlingarna till den rikaste oljemiljardären genom tiderna, J D Rockefeller, som mycket progressivt går till verket.  

KINA

Tortyr på export 

Kinas blomstrande handel med tortyrredskap och polisutrustning bidrar till kränkningar kränkningar människorätten runt om i Afrika och Asien, avslöjas i en ny rapport från Amnesty International och Omega Research Foundation. Enligt rapporten: China's Trade on Tools of Torture and Repression, har antalet företag som är involverade i denna verksamhet vuxit från 28, för tio år sedan, till över 130 idag. 

Ban Ki-moon/NEW YORK

Vi har ett gemensamt ansvar att skydda Arktis

Som en upptrappning inför det stora klimatmötet i New York hade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon haft ett möte med Greenpeace om Arktis framtid. Ban Ki-moon tog emot underskrifter från det globala uppropet Save the Arctic, där mer än sex miljoner människor kräver att det skapas en fristad kring Nordpolen.

IRAN/AMNESTY

Sex ungdomar dömda till fängelse och spöstraff

Tre kvinnor och tre män har spelat in en egen video där de dansar och mimar till Pharrell Williams "Happy". Enligt domen har de deltagit i "produktionen av en vulgär video och olaglig kontakt mellan gruppmedlemmar". De har dömts till mellan sex månader och ett års fängelse samt 91 piskrapp vardera. 

SVENSKA KYRKAN

Ny biskop vald i Härnösands stift

Svenska kyrkans nästa biskop heter Eva Nordung Byström, nu kyrkoherde i norra Ångermanland och prost i Örnsköldsviks kontrakt. Det står klart efter dagens avgörande biskopsval i Härnösands stift. – Det här är så stort att det är svårt att ta in. Jag blir faktiskt tårögd, säger en omtumlad Eva Nordung Byström när hon meddelas resultatet.

SYRIEN/Amnesty International

Världssamfundet måste skydda de civila

I ett upprop från 39 organisationer, däribland Amnesty International, ställs kravet att världens ledare sätter skyddet av civila främst när det gäller den oerhört svåra situation i Syrien, oavsett vilken sida de stödjer i konflikten.

NIGERIA/Amnesty International

Fruktansvärda vittnesmål om tortyr

Tortyr mot män, kvinnor och barn - en del så unga som tolv år - förekommer rutinmässigt i Nigeria, säger Amnesty International i en ny rapport. Rapporten: Welcome to hell fire beskriver hur människor grips i samband med massarresteringar, straffas med tortyr antingen för att  pressa pengar av dem eller för att tvinga fram "bekännelser" som en genväg för få en hög uppklarningsprocent.

RIKARE LIV – CIVILISATION

Krigets vansinne möjliggörs av den rika världen

Alla dessa rapporter från krigsskådeplatserna runt om i världen, och alla dessa egenmäktiga krigsherrar som låter massmörda civila människor såväl barn, kvinnor och män. Det har sin tillkomst från den industrialiserade världens handelspolitik och vapensmedjor.

SVENSKA KYRKAN

Ansvarsfulla investeringar

2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Nu säljs även det sista ägandet i tre gasbolag. Med anledning av klimatmötet i New York uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

Ärkebiskopen i samtal med Desmond Tutu

Traditionsenligt är Antje Jackelén på bokmässan i Göteborg i helgen men nytt för i år är att hon är där som ärkebiskop. På programmet står bland annat ett samtal med den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu, präst, på temat försoningens villkor och möjligheter.  

Sveriges Kristna råd

Att slå följe för fred

Åtta röster om tro och handling. Under fredskonferensen i Uppsala lanserades en ny bok med fredsteologiska texter ur olika perspektiv med bidrag från bland annat Sofia Camnerin. Bygg Fred! – 200 år av fred. Ja, det bör man fira! Sveriges Kristna råd inbjöd i samverkan med lokala kyrkor i Uppsala till en fredskonferens på internationella fredsdagen den 21 september.

RÄDDA BARNEN/SYRIEN

Tusentals skolor förstörda i Syrien

Omkring 2,8 miljoner skolbarn i Syrien står utan möjlighet att kunna gå i skolan. Stridigheterna i landet har lett till att tusentals skolor har förstörts eller tagits i anspråk av de stridande parterna för militära ändamål. En ny rapport från Rädda Barnen visar att bara vartannat barn i Syrien går i skolan idag. Även Rädda Barnens egna utbildningsinsatser i norra Syrien har drabbats av väpnade angrepp.

Svenska Missionsrådet

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Sveriges nya regering behöver ta ansvar i FN för en hållbar och rättvis framtid, skriver Svenska missionsrådet och 16 andra svenska organisationer idag i en debattartikel publicerad på SVT Opinion. Världens ledare träffades i FN:s generalförsamling. Mötet utgör startskottet för ett års mellanstatliga förhandlingar om vilka globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen.

Skog och naturvård

Sveaskog hemlighåller fakta om sitt skogsbruk

Naturskyddsföreningen har skickat ett öppet brev till statliga Sveaskogs styrelse med anledning av att företaget inte lämnar ut viktiga fakta om huruvida skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är kritisk till bristen på öppenhet.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

 

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Ladda ner, köp eller beställ 

Ladda ned som pdf-fil här

Eller beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

System – Att tänka över samhälle och teknik

Lars Ingelstam:

Syftet

Ett konkret syfte med den här studien är att förbättra och teoretiskt berika forskning om tekniska system i samhället, med särskilt sikte på energisystem. För att nå detta syfte tror jag att en avsevärd kringgående rörelse är motiverad. 

Eftersom ”system”, ”systemanalys” och ”systemiskhet” spelar en allt mer central roll i vårt samhälle är det klokt att ordna upp fältet och visa på dess stora bredd. Min uppfattning är att konkret forskning kring exempelvis energisystem eller miljö har oerhört mycket att hämta – vad gäller metoder, begrepp, kritisk diskussion, modeller, vetenskaplig erfarenhet med mera – från andra grenar av systemforskningen.

Andra upplagan, Energimyndigheten. 340 sidor. Ladda ned gratis!

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Läs senaste numret av Pax

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Ge de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Bli fadder till ett fadderbarn nu! 

Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. Att få växa upp i respekt och trygghet. Ett ställningstagande som varit bärande för SOS Barnbyar sedan starten för över 60 år sedan. Att ha ett fadderbarn innebär att du kan tillsammans med oss göra skillnad för världens ensamma och mest utsatta barn.

Bli fadder från 200 kronor i månaden

Du kan välja att följa ett fadderbarn eller verksamheten i en hel barnby, oavsett går dina pengar till den barnbyn där du blir fadder och hjälper alla barn som bor där.

Genom ditt stöd får övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem hos oss. En mamma som kramar. Som tjatar. Som plåstrar om när det behövs och läser godnattsaga. En mamma som alltid finns där.

Som fadder bidrar du med minst 200 kronor i månaden. Genom att ta del av skattereduktionen kan du som blir fadder hos oss ge 267 kr per månad - men det kostar dig bara 200 kr per månad! Läs mer om skattereduktionen här!

Tack för att du hjälper oss – och varmt välkommen som fadder till ett fadderbarn!

SOS BARNBYAR

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com