Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 6, 2014, årg 8

BILISM IN ABSURDUM

Rädda klimatet – ta körkort 

Ulf Svensson: Socialdemokraterna har stora ekonomiska intressen i bilbranschen – är det inte så? Bilvurmandet är inte av nytt datum, och har blivit ett samhällsproblem. Studielån till att ta B-körkort låter i mina öron som en krokig väg snarare än en genväg för nya jobb i detta nya sekel. 


MILJÖPOLITIKEN

Centerns nya giv

Ulf Svensson: Annie Lööfs svar på försäljningen av överblivna utsläppsrätter, var att andra länder har gjort det. Jordbrukarnas kostnader ökar genom beskattningen av handelsgödsel, enligt Lööf trots att detta orsakar övergödningen av Östersjön. Att tjäna klöver på Centerns vis bekostas av miljön. 


RELIGIONSVETENSKAP

Professor har fått statsuppdrag

Thomas Melin: Göran Larsson, professor i vid Göteborgs universitet, ska tillsammans med kollegan Simon Stjernholm vid Lunds universitet kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Det är ett regeringsuppdrag till Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST.


 

ETIK

Tanke och handling

Paul Lindberg: Att tänka fritt tillhör demokratins grundsatser. Men den friheten är förbunden med en demokratisk grundprincip: ansvaret för tankens konsekvenser, när den uttalas och leder till handling. Den enes frihet får aldrig leda till den andres ofrihet. Den enes frihet leder ofta till människors ofrihet.


SVENSKA FREDS

Ökad vapenexport

Linda Åkerström: Vapenexporten är i dag ett demokratiskt svart hål med mycket få möjligheter till insyn, granskning och ansvarsutkrävande. Att ISP kan styra Exportkontrollrådet är helt oacceptabelt. Större insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande måste till, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.  


FÖRST PUBLICERAD I GP

Judisk identitet

Olle Katz: Judar i Israel och i diasporan har olika åsikter, även om Israels politik. Den judiska identitet jag och andra känner måste frikopplas från ett villkorslöst stöd till en regering som missbrukar sin makt i religionens och det judiska folkets namn. En judisk identitet mår bra av att skiljas från ett villkorslöst stöd för Israel.


Overshoot day

Gott samhälle utan tillväxt

Birger Schlaug:  Är det ekonomisk tillväxt som gett oss allt det goda vi strävat efter – skola, sjukvård, bostäder, mat på bordet och materiellt goda förhållanden - eller är det människors strävan efter allt detta goda som också gett oss ekonomisk tillväxt?  


WATER AID

Indiens kvinnor saknar toalett

Anna Nylander: En halv miljard kvinnor och flickor har inget annat val än att uträtta sina behov i det fria. Dessa kvinnor kommer fortsatt att riskera trakasserier eller sina liv om inget görs – å det snaraste." säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige.  


GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Förbifart Stockholm är bluff

Göran Greider m.fl: Enligt forskare från Chalmers, KI, och Umeå universitet är även halter under gränsvärdena skadliga för alla människor – 30-40 procent av befolkningen, enligt Socialstyrelsen. Den gruppen bör inte färdas i tunneln. Inne i bilar och bussar kan halterna bli 10-20 ggr över gränsvärdet.


WWF

Jordens tillgångar

Marie von Seipel: Om vi verkligen får fart på omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle går det att minska slöseriet med jordens resurser. Det måste ske innan skadorna blir oöverskådliga, och omöjliga eller extremt kostsamma att åtgärda, säger Håkan Wirtén, gen. sekr. WWF.


KÄRLEK OCH RÄTTVISA

Jonas Sjöstedt

Anna Hagnell/Sändaren: Att reflektera över vilket samhälle vi verkligen vill vara med och forma. Exemplet med gymnasister vars gymnasieskolor går i konkurs under pågående utbildning och förskolor som riskkapitalister tjänar pengar på. Allt i privatiserade och vinstdrivande intressen.  


AMNESTY/EGYPTEN

Fruktan för dödsdomar

Yvette Rasch: Rättegången är ingenting annat än ett spel för gallerierna. De senaste månaderna har egyptiska domstolar delat ut dödsstraff baserat på svaga bevis och efter bristfälliga rättegångar, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. 


ÖSTASIATISKA MUSEET

Tibetanska Buddhistmunkar

Birgitta Hansson-Sidvall: Skulpturhallen ställer ut 65 religiösa skulpturer från Kina, Mongoliet, Burma, Indien, Pakistan och Afghanistan. De representerar buddhism, hinduism, taoism och jainism. Även om dessa religioner idag praktiseras över hela världen har de sitt ursprung i Asien.


HISTORIA

Framstegsvänliga möjligheter

Paul Lindberg: En ny industriutvecklingen utgörs av en kraftfull inriktning med sikte på en hållbar miljö. Utvecklingens tendenser ser intressant ut. Det som utgör ett problem är att vi förlorat 8 år. Politikerna är de som nu står ansvariga för den miljöomvandling som ska hindra den globala uppvärmningen.


COPENHAGEN PRIDE PARADE 2014

Kom ut – en global rättighet

Paul Lindberg: Mer än 110.000 människor deltog under den årliga Köpenhamn Pride Parade, och åter har Köpenhamn Rainbow festivalen slagit nytt publikrekord. Med över 21.000 deltagare i paraden och uppskattade 110.000-120.000 människor på gatan, är det senaste rekordet i Köpenhamn. 

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Regering och Riksdag har sitt uppdrag av folket, och ska stå till folkets förfogande.

Foto: RLC

RIKSDAGSVALET

Sverigevänner

Vi har nu bevittnat ett val där nästan alla partier, med ett undantag, förlorat väljarstöd. De som gått framåt i valet har gjort det med några ynka tiondelar och valets verkliga vinnare är Sverigedemokraterna. Nu fylls olika media med förklaringar, bortförklaringar och en debatt har startats som handlar om vad som har hänt med vårt land. Min fundering handlar om vad som inte har hänt vilket är det avgörande som har hänt. 

RIKSDAGSVALET

Förhoppningen om en god framtid för alla

Ett komplicerat riksdagsval har fullföljts. Nio partier stred om bestämmandet över regeringsbildningen, och politikerna vill inget hellre än att få regera – självklart. Vad är då bäst för partierna, eller vad är bäst för landets befolkning? Det kan vara kärnfrågor som stjälper eller lyfter landets välgång framöver. Alla samhällsintressenter är berörda, och därför är konfrontationen inte någon framkomlig lösning – detsamma gäller underskottet av den demokratiska ideologikapaciteten. 

Är järnvägen utsatt för ett konspirationsliknande sabotage?

JÄRNVÄGSUPPRUSTNING NU!

Är järnvägen utsatt för sabotage?

Under decennier har järnvägen i Sverige demonterats, vilket resulterat i nedläggning av linjer och trafikkapacitet. Det är ingen hemlighet, tåg skulle ersättas av  bilism – det var den politiska meningen. Bilindustrin gick på högvarv, medan järnvägen förde en alltmer vanskött tillvaro. Men järnvägens betydelse kan inte nog övervärderas. 

KORRUPTION

Sveriges vapenexportlagar kringgås

Sverige har stiftat vapenexportlagar för att vapen inte ska komma i fel händer. Det gäller diktaturer, länder som är i krig eller till maffialiknande vapenhandlare. Trots dessa lagar så exporteras vapenteknologi och ammunition i en mycket stor omfattning från svenska vapensmedjor. Moderaterna och socialdemokraterna är de partier som söker hemlighålla och dölja denna illegala handel.

SVENSKA KYRKAN – NY BISKOP

Biskop Johan: Jag känner glädje och ödmjukhet

Jag känner stor glädje och ödmjukhet, säger Johan Tyrberg som vigdes till biskop för Lunds stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. I sin predikan vände sig ärkebiskopen till Johan Tyrberg och hon knöt också an till hans valspråk – Jordens salt.

Raoul Wallenbergs torg/STOCKHOLM

Kippavandring i Stockholm

Med anledning av den senaste tidens attacker mot judar i Sverige och Europa arrangerade Judiska församlingen i Stockholm och Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) en kippavandring den 31 augusti. Tillsammans satte alla på sig kippor och tog en promenad genom huvudstaden. Ingen ska behöva vara rädd för att visa sin identitet och tillhörighet på svenska gator och torg.

SVENSKA KYRKAN

Nytt utbildningsinstitut för diakoner

Svenska kyrkans nya utbildningsinstitutet kommer att ge pastoralteologisk utbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster i Svenska kyrkan. Årligen kommer cirka 200 elever efter respektive fackutbildning att genomgå ett slutår eller en sluttermin på utbildningsinstitutet.

Sahlgrenska akademin

Protein och diabetesutveckling

Forskare hittar protein som hejdar diabetesutveckling. Proteinet STK25 medverkar i kroppens cellutveckling. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att proteinet även påverkar ämnesomsättningen, och kan visa att ökade nivåer av proteinet påskyndar diabetesutvecklingen hos möss.

REN ÅKER – REN MAT

Partierna om slamspridning

Vad säger de politiska partierna om slamspridningen? Organisationen Ren Åker Ren Mat har frågat de politiska partierna om de anser att slamspridningen skall upphöra. Inför det förestående arbetet måste vi oss alla ställa upp för att få bort slammets miljögifter från våra livsmedel. Endast Vänsterpartiet är tydliga och anser att giftspridningen i livsmedlen skall upphöra.

REN ÅKER – REN MAT

Partierna om slamspridning

Vad säger de politiska partierna om slamspridningen? Organisationen Ren Åker Ren Mat har frågat de politiska partierna om de anser att slamspridningen skall upphöra. Inför det förestående arbetet måste vi oss alla ställa upp för att få bort slammets miljögifter från våra livsmedel. Endast Vänsterpartiet är tydliga och anser att giftspridningen i livsmedlen skall upphöra.

FORUM SYD

Stort stöd för klimatarbete

Det finns ett stort stöd bland svenska befolkningen för Sveriges klimatarbete. I en ännu inte publicerad undersökning som TNS/Sifo gjort på uppdrag av Forum Syd framkommer det bl.a. att 84 procent av Sveriges befolkning tycker att det är viktigt att Sverige deltar i det globala biståndsarbetet för klimatsatsningar.

KINA/AMNESTY

Dödsdömd friad efter sex år

Frigivningen av den dödsdömde fånge i Kina som kämpat sig genom sex år av rättegångar och överklaganden är ytterligare en påminnelse om nödvändigheten att omedelbart stoppa alla avrättningar och avskaffa dödsstraffet i landet, säger Amnesty International.

ÅRETS FÖRNYARE/SVENSKA KYRKAN

Belönas för sitt konfirmandarbete

Församlingspedagogen Britt-Marie Frisell i Härnösands stift är utsedd till årets förnyare i Svenska kyrkan 2014. Utmärkelsen får hon för sitt mångåriga arbete med att skapa plats åt unga människors engagemang i kyrkan.

STOCKHOLM

Ny kantor i Stora synagogan

Stora synagogan i Stockholm har fått en ny kantor. Judiska församlingen har anställt Isidoro Abramowicz. Han hälsas välkommen till församlingen, och av oss stockholmare.

NIGERIA/Amnesty International 

Offer för tvångsvräkning måste kompenseras

Världsbanken stödde otillräckliga kompensationspaket till de tusentals människor som tvångsvräktes från ett informellt bostadsområde i delstaten Lagos i Nigeria, säger Amnesty International i en rapport. Rapporten At the mercy of the government beskriver hur boende i Badia East vars hem revs med bulldozers 23 februari 2013 inte gavs tillräcklig kompensation av regeringen för förlusterna.

EXPO IDAG

Tre nazister misstänkta för mordförsök

Fidel Ogu knivhöggs i magen den 7 december efter att han stoppats av en grupp på fyra personer. När SVT:s Uppdrag Granskning tog upp händelsen i april var utredningen om överfallet nedlagd. SVT kunde, genom övervakningsbilder från tunnelbanan, koppla tre av Svenska motståndsrörelsens aktivister till överfallet. 

Greenpeace/Tyskland

Massiva protester mot Vattenfall i Tyskland

En stämningsansökan har lämnats in mot Vattenfall i Tyskland, och protesterna mot brunkolet växer. Tusentals personer på gränsen mellan Tyskland och Polen protesterade mot bolagets brunkolssatsningar. Samtidigt är de svenska partierna tysta om den statliga energijättens planer som innebär att över en miljard ton skadliga växthusgaser kan släppas ut i atmosfären och över tre tusen människor tvingas flytta.

Earth Overshoot Day

Grön debatt: Budgetkris i naturen

Den 19 augusti tog den förnybara delen av jordens resurser slut för i år. Resten av året lever vi istället på resurser som tas ifrån kommande generationer. Denna brytpunkt kallas den ekologiska skuldens dag (Earth Overshoot Day) och signalerar att vi snarast måste börja ta ekologin på samma allvar som ekonomin.

STOCKHOLM

Tunnelbana eller motorväg

Samtidigt som alliansen grävde för motorvägen Förbifart Stockholm kom Miljöpartiets toppolitiker i Riksdagen, Stockholmsregionen och Stockholms stad att cykla längs den Orangea linjen. Orangea linjen är Miljöpartiets förslag till utbyggnad av tunnelbanan. 

We Effect/gaza

Stor förödelse i Gaza

We Effect har jobbat i Palestina i nästan tjugo år. Det pågående kriget i Gaza har vållat omfattande skador – såväl mänskliga som strukturella – på våra biståndsprojekt. En av dem som dött under beskjutningen är Khader Khalil Allouh, deltagare i ett våra projekt i Gaza.

gAZA/Amnesty International

Påstådda "kollaboratörer" avrättas av Hamas

Hamas måste omedelbart upphöra med summariska avrättningar av påstådda "kollaboratörer", säger Amnesty International i ett uttalande efter att ytterligare minst 18 palestinier avrättats av exekutionspatrull under fredagen. Sammanlagt har minst 21 personer avrättats de senaste två dagarna. Ett stort antal personer har även gripits efter att tre höga Hamasledare dödats av de israeliska styrkorna under torsdagen.

STOCKHOLM/GREENPEACE

Arla ger efter – slutar med smutsig palmolja

Mejerijätten Arla ansluter sig nu till flera andra svenska varumärken och rensar upp i leverantörsleden för att bryta kedjan mellan företagets produkter och skövlingen av regnskog. Beslutet kom efter månader av förhandlingar med Greenpeace. Arlas vändning är en stor seger för konsumenterna liksom för regnskogarna och den biologiska mångfalden.

KOLLEKTIVTRAFIK

Begrav moderatprojektet "förbifart Stockholm"

Hur många spadtag krävs egentligen för att begrava moderatprojektet ”förbifarten” ? Det undrar Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm. De klimatrelaterade katastroferna når även Sverige med skogsbränder i Västmanland och översvämningar i Halland. Men i moderaternas värld skiner alltid solen.

 

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

 

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Ladda ner, köp eller beställ 

Ladda ned som pdf-fil här

Eller beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

System – Att tänka över samhälle och teknik

Lars Ingelstam:

Syftet

Ett konkret syfte med den här studien är att förbättra och teoretiskt berika forskning om tekniska system i samhället, med särskilt sikte på energisystem. För att nå detta syfte tror jag att en avsevärd kringgående rörelse är motiverad. 

Eftersom ”system”, ”systemanalys” och ”systemiskhet” spelar en allt mer central roll i vårt samhälle är det klokt att ordna upp fältet och visa på dess stora bredd. Min uppfattning är att konkret forskning kring exempelvis energisystem eller miljö har oerhört mycket att hämta – vad gäller metoder, begrepp, kritisk diskussion, modeller, vetenskaplig erfarenhet med mera – från andra grenar av systemforskningen.

Andra upplagan, Energimyndigheten. 340 sidor. Ladda ned gratis!

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Läs senaste numret av Pax

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Ge de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Bli fadder till ett fadderbarn nu! 

Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. Att få växa upp i respekt och trygghet. Ett ställningstagande som varit bärande för SOS Barnbyar sedan starten för över 60 år sedan. Att ha ett fadderbarn innebär att du kan tillsammans med oss göra skillnad för världens ensamma och mest utsatta barn.

Bli fadder från 200 kronor i månaden

Du kan välja att följa ett fadderbarn eller verksamheten i en hel barnby, oavsett går dina pengar till den barnbyn där du blir fadder och hjälper alla barn som bor där.

Genom ditt stöd får övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem hos oss. En mamma som kramar. Som tjatar. Som plåstrar om när det behövs och läser godnattsaga. En mamma som alltid finns där.

Som fadder bidrar du med minst 200 kronor i månaden. Genom att ta del av skattereduktionen kan du som blir fadder hos oss ge 267 kr per månad - men det kostar dig bara 200 kr per månad! Läs mer om skattereduktionen här!

Tack för att du hjälper oss – och varmt välkommen som fadder till ett fadderbarn!

SOS BARNBYAR

 

Brev till Sveriges Riksdagspartier:

Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för 2014–2018!

Undertecknare:

Philippe Charas, Civilingenjör, systemvetare, Träslövsläge; Gustav Delin, Jur. kand. Konsult framtidsfrågor, Sigtuna; Sten Ebbersten, Agr. Dr. Professor emeritus, Sigtuna; Björn Lindbergson, Tekn. Lic., Sigtuna: Gunnar Weman, Teol. Dr. Ärkebiskop emeritus, Sigtuna.

Läs brevet till Riksdagspartierna!

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com