Rikare Liv – Civilisation / Socialhumanistisk tidning

®

RIKARE LIV 2021-ÅRG 15

SEI

Globalt samarbete för klimatåtgärder

Katy Harris: |2021-11-20| Ett strategiskt samarbete mellan Adaptation Without Borders och Europeiska unionen som lanserades 2021 vid COP26 kommer att arbeta för att stärka det internationella samarbetet kring anpassning för att bättre hantera klimatförändringarnas gränsöverskridande och kaskadeffekter.


AMNESTY

Elitfotboll ger rött kort till Fifa

Ami Hedenborg: |2021-11-18| Amnesty välkomnar att de 32 klubbarna som ingår i Svensk Elitfotboll, SEF, skriver på Amnestys globala upprop med krav på att Fifa agerar för migrantarbetares rättigheter i Qatar.


GREENPEACE SVERIGE

Regeringen sade ja till Cementa

Carl Schlyter: |2021-11-18| Regeringen har beslutat att bevilja Cementa tillstånd till kalkbrytning i Slite på Gotland. Greenpeace är mycket kritisk till beslutet och kommer att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen.


SVENSKA KYRKAN

Övergrepp mot det samiska folket

Mikael Stjerberg: |2021-11-18| Under kyrkomötets avslutande högtidsgudstjänst den 24 november kommer ärkebiskop Antje Jackelén att framföra en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket för historiska övergrepp.


SVENSKA AKADEMIN / VATIKANEN

Svenska akademin i Vatikanen

CNA: |2021-11-18| Påven Franciskus talade om dialog, sökandet efter sanning och varje människas omistliga värdighet vid ett möte på fredagen med Svenska Akademien, som delar ut det årliga Nobelpriset i litteratur.


SWED WATCH / COP26

Resultat saknas på viktiga områden

Jenny Haraldsson Molin: |2021-11-18| TCOP26 undvek snävt misslyckande genom att anpassa den Glasgow Klimatpakten i sista minuten. Men på grund av dess flera kompromisser var de mest uppmuntrande affärerna de som stängdes i parallella initiativ.


SEI

Thailands flytande solpaneler

Albert Salamanca: |2021-11-18| Thailand börjar driva ett massivt projekt för flytande solpaneler när trycket ökar på klimatåtgärder . Från strandlinjen är den nyaste delen av Thailands framtid för förnybar energi bara ett skimmer i fjärran. Omfattningen av detta ambitiösa projekt är svår att uppskatta på långt håll.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Stort felsteg att ge Cementa tillstånd

Lisa Persson: |2021-11-18| Regeringen gav Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite till årsskiftet 2022 trots att det bryter mot grundlagen och kan få allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen på Gotland. Naturskyddsföreningen kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.


JORDENS VÄNNER

Fossilfri Zon

Charlotte Lundqvist: |2021-11-18| Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas.


GREENPEACE

Avskogningen i Amazonas fortsätter

Åsa Ingves: |2021-11-18| 877 kvadratkilometer av Amazonas har försvunnit bara under oktober månad. Ytan är fem gånger så stor som Glasgow där klimattoppmötet COP26 nyss avslutades. Den ökade avskogningen visar ännu en gång att Brasiliens president Jair Bolsonaro och hans regering prioriterar en destruktiv, miljöfarlig agenda framför Amazonas överlevnad.


WWF

Global avskogning hotas av kryphål

Nina Schmieder: |2021-11-18| SEU-kommissionen har presenterat ett förslag till en lag mot avskog- ning som har potential att minska det ekologiska fotavtrycket från EUs import. En fråga WWF har drivit under många år. Men WWF menar att EU måste sikta högre för att se till att EUs konsum- tion inte ska bidra till avskogning och natur- förstörelse.


FN / NATURE ACTION

Torvmarker minskar globala utsläpp

Keisha Rukikaire: |2021-11-16| Skydda och återställa torvmarker kan minska de globala utsläppen av växthusgaser med 800 miljoner ton per år – motsvarande Tysklands årliga utsläpp – enligt en ny rapport som släpptes av FN:s miljöprogram UNEP och Global Peatlands Initiative GPI.


AMNESTY / QATAR

Övergreppen mot migrantarbetare

Ami Hedenborg: |2021-11-16| Med bara ett år kvar till herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022 börjar tiden rinna ut för Qatar när det gäller att infria sitt löfte om att avskaffa kafala-systemet och skydda landets migrantarbetare. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


COP 26 / KLIMATKRISEN

Politik mot vetenskapen

Paul Lindberg: |2021-11-14| Det mest negativa blev bärgningen av stormakternas energidominans för exempelvis kol- och oljeanvändningen. Det handlar om kortsiktig politik för en gigantisk fossilprofit. Många av dessa ägarmakter har företagsamt bromsat kampen mot klimathotet. Det kan bara betraktas som hot mot mänskligheten!


SEI

Avkarboniseringen av tunga fordon

Annika Flensburg: |2021-11-10| Europeiska kommissionens klimatmålplan för 2030 går miste om de potentiella minskningar som kan uppnås med tunga fordon. Enligt en ny rapport från SEI kan utsläppen minska med 24 % mellan 2019 och 2030 i stället för de 4 % som projiceras i en väg som är anpassad till EU:s "Fit for 55". Det kan gå mycket snabbare än beräknat, visar studien.


SVENSKA KYRKAN

Sverige och klimatfinansieringen

Stefan Håkansson: |2021-11-11| Sverige är bäst i klassen på att ta in ett jämställdhetsperspektiv när fattiga och utsatta länder ska kompenseras med klimatfinansiering. Men det händer allt för ofta att jämställdhetsanalyserna inte omsätts i det praktiska arbetet – de riskerar att bli pappersprodukter.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hälften positiva till fossilförbud

Petra Holgersson: |2021-11-10| Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud.


WWF

Emmy-belönade Our planet

Jonna Holmgren: |2021| ”Storslagen, viktig, mästerverk” – är några ord som använts för att beskriva den omåttligt populära Netflix-dokumen- tären Our planet som hade premiär 2019. Den 15 oktober 2022 kommer Our Planet framföras live på Avicii Arena med dirigent Steven Price och full orkester som ackompanjerar höjdpunkter från den färgstarka resan runt vår enda planet.


GREENPEACE

Det svenska skogsmissbruket

Emma Pettersson: |2021| Läs på om Sveriges skogsmissbruk. Kontakta våra folkvalda och KRÄV att ett nytt ägardirektiv för Sveaskog utformas. Att de förbjuder all kalavverkning och inför ett ekosystembaserat skogsbruk. Och att Sveaskog anpassar sin verksamhet i enlighet med logiken i ILO 169 och respekterar samernas rättigheter.


AMNESTY INTERNATIONAL

Uganda: Benetfolket tvingades bort

Ami Hedenborg: |2021-11-08| Benetfolket lever under ovärdiga förhållanden på tillfälliga boplatser med begränsad tillgång till vatten, sanitet och sjukvård. Det har gått 13 år sedan de med våld tvingats bort från sina förfäders skogsmarker i Mount Elgon, Uganda.


GREENPEACE

Om global uppvärmning inte hejdas

Daniel Bengtsson: |2021-11-01| Vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Om vi inte hejdar den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader kommer vår verklighet att förändras. Livet på planeten kommer att kantas av fler bränder, smältande isar, vattenbrist, naturkatastrofer och kustsamhällen som suddas ut under stigande havsnivåer.


GLOBAL UTMANING

Klimatomställningens finansiering

Max Jerneck: |2021-11-01| För att nå klimatmålen måste utsläppen minska betydligt snabbare än idag. Enligt Klimatpolitiska rådet behöver de minska med 6-10 procent per år, att jämföra med nuvarande takt på mellan 1 och 2,4 procent. Och för att uppnå utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet skulle utsläppen behöva minska med uppemot 16 procent per år.


GREENPEACE

Fossil- och flygresereklam stoppas

Hannah Nilsson: |2021-11-01| Vi får anta att de glada familjerna som visas i t ex TUI:s annonser inte befinner sig på en plats dit nordbor i sena oktober kan ta sig med tåg. All lockande destinations- eller livsstilsreklam för flygresor upprätthåller normen om att våra liv blir mer fullständiga om vi åker på solresor under kalla vintermånader.


KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Tyst om kärnkraftverk vid Bottenviken

Lena Lagerstam: |2021-10-29| Nätverket har nyligen skickat ett yttrande till finska Arbets- och närings- ministeriet om Fennovoimas nya ansökan om bygglov för kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Vi vädjar till Finlands regering och riksdag att satsa på förnybar energi, energisparande och i stället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.


NDB BETA

Det radioaktiva diamantbatteriet

Mariona Vilaró: |2021-10-29| Kan du föreställa dig ett batteri som håller för evigt? Den amerikanska startupen NDB, som står för "nanodiamantbatteri", utvecklar ett diamantbatteri tillverkat av kärnavfall som påstår sig hålla i 28 000 år.


UTDRAG UR ETT BISKOPSBREV

Skapelsen av en klimatkris

Antje Jackelén: Den globala uppvärmningen är ett verk av människan. Och det måste återan- passas för att människan åter ska kunna leva vidare med större säkerhet och framtidstro.


COP 26

Vänstern: Höj klimatambitionerna!

Jens Holm: |2021| Hela världen kommer under följande tid att förverkliga det som utspelades i Glasgow. Sverige måste därför höja klimat- ambitionen och verka för att alla andra också gör det. Det skriver Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson – riksdagsledamot, ordförande trafikutskottet, klimatpolitisk talesperson.


AMNESTY

Krisen är redan här!

Ami Hedenborg: |2021| Mänskliga rättigheter hotas i stora delar av världen som en direkt följd av klimatkrisen. Sverige och andra rika länder har en historisk skuld i de ökande utsläppen. Men hittills har Sveriges klimatåtgärder varit långt ifrån tillräckliga och de svenska klimatmålen lever inte på långa vägar upp till de internationella klimat- och människorättsåtagandena.


AMNESTY INTERNATIONAL

Världens ledare måste agera nu!

Ami Hedenborg: |2021| Världens ledare måste agera nu för att rädda liv och skydda rättigheter som hotas av klimatkrisen. Samtidigt som världens ledare samlas till det globala klimatmötet i Glasgow, COP26, tvingas människor i det globala syd att konfrontera de akuta effekterna av klimatkrisen.


SKMA

Antisemitiska stereotyper och myter

Svante Weyler: |2021| Den antijudiska tanketraditionen innehåller ett stort antal föreställningar, myter och anklagelser. Dessa har i många fall förändrats över tid, givits nya rättfärdiganden och anpassats till nya omständigheter. Vissa beskyll- ningar har dock förblivit sig anmärkningsvärt lika genom historien.


WWF

Klimat och fågelvakare – årets hjältar

Marie von Zeipel: |2021-10-22| Världsnaturfonden WWF utser klimatprofilen Johan Rockström och miljöövervakningsprojektet Svensk Fågeltaxering till Årets miljöhjältar 2021. De belönas för att ha gjort skillnad för några av planetens viktigaste frågor.


GREENPEACE

Försök att påverka FN s klimatrapport

Daniel Bengtsson: |2021-10-21| Klimatnödläge kräver att politikerna agerar! Några av världens största länder när det gäller produktionen av kol, olja, kött och djurfoder försöker eliminera fynd i FN:s klimatrapport som hotar deras intressen. Det avslöjar dokument som läckts till granskande reportrar på Unearthed.


SEI

Stålindustri och koldioxidproduktion

Annika Flensburg: |2021-10-23| Stålindustrin riskerar att fördubbla sin andel av den globala koldioxidbudgeten om den inte gör investeringar på flera miljarder pund i utsläppsbegränsande teknik under de närmaste fem till tio åren, varnar en ny studie som leds av en akademiker vid University of Sussex Business School.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Skarp kritik mot Skogsstyrelsen

Anna Havula: |2021-10-23| Föreningen riktar skarp kritik mot att det skett en successiv nedmontering av naturvårdsarbetet på Skogsstyrelsen de senaste åren. Nu måste regeringen tillse att Skogsstyrelsens arbete präglas av transparens och integritet, kräver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.


DIAKONIA

Sviker Sverige världen?

Esther Flores Sedman: |2021-10-23| Det pågår en politisk dragkamp om biståndet där Moderaterna vill minska biståndsbudgeten, Kristdemokraterna vill behålla biståndet på samma nivå medan Miljö- partiet snarare ser enprocentmålet som ett golv.


MYNDIGHETSSTÖD TILL TROSSAMFUND

Hotet mot religionsfriheten

Joel Halldorf: |2021| Efter att Herrallsvenskan gick i mål år 2019 räknades den totala publiksiffran till 2,2 miljoner – det har legat där ganska stabilt i några år, fram till pandemin. Mediebevakningen är som vanligt massiv: De hågade kan följa varje spark från premiären i april till snögloppigt november.


GREENPEACE / AGERA NU!

Fossilreklam nej tack!

Gustav Martner: |2021-10-21| Bli en del av rörelsen som sätter punkt för fossilreklamen! Genom att använda din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på ett s.k. European Citizen Initiative kan du bidra till en framtid där reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag är förbjuden!


SWEDWATCH

Nedfasning av fossila bränslen

Jenny Haraldsson Molin: |2021-10-12| Storbrit- anniens klimatsändebud John Murton och presid- enten för Europeiska investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer öppet regeringar och ledare för offentliga finanser att ansluta sig till ett uttalande om en utfasning av utomeuropeiska offentligt finansierade fossila bränsleprojekt. Uttalandet lanserades vid FN:s klimatkonferens.


AMNESTY / COVID-19:

Attackerna mot yttrandefriheten

Ami Hedenborg: |2021-10-19| Regeringars attacker mot yttrandefrihet i kombination med en ström av desinformation under covid-19-pandemin har haft en förödande inverkan på människors möjlighet att få tillgång till korrekt och aktuell information för att kunna hantera den växande globala hälsokris som covid-19-pandemin utgör. Rapport från Amnesty.


RIKARE LIV CIVILISATION

Det är inte försent att rädda klimatet!

Paul Lindberg: |2021-10-16| Jordens klimat- förändringar skrämmer naturligtvis en stor del av mänskligheten – framförallt ungdomen. Men klimataktivisterna runt om i hela världen har visat på en föredömlig kunskap och ansvarsfullhet i sina nödtvungna aktiviteter.


RIKARE LIV CIVILISATION

Jobb och klimat - ett relationskomplex

Paul Lindberg: |2021-10-16| Jobben före klimatet – eller i samförstånd? Om en industriell orsak resulterar till global uppvärmning så måste det konsekvent åtgärdas. Vilket för närvarande inte görs – men av nödvändighet måste utföras! Och vad måste då impliceras?


SVENSKA KYRKAN

Bekämpandet av antisemitism

Mikael Stjernberg: |2021| Ärkebiskop Antje Jackelén skrev ett öppet brev till statsministern i och med det internationella forumet i Malmö för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.


FN / IPCC

Klimatförändringar har intensifierats

Katherine Leitzell: |2021| Forskare observerar förändringar i jordens klimat i varje region och i hela klimatsystemet, enligt den senaste Inter- governmental Panel on Climate Change-rapporten, som nyligen släppts.


RIKARE LIV CIVILISATION

Bilismen och skogsskövling

Paul Lindberg: |2021-10-11| Bilism och skogs- skövling är några av industrins värstingar. Både vad det gäller framställning och naturpåverkan – men också hanteringen av grundmaterial, teknikkunskap och totaliteten av påverkan på mänskligheten och klimatet. De globala hoten!


AMNESTY INTERNATIONAL

Utökade befogenheter för vakter?

Ami Hedenborg: |2021-10-06| Rättssäkerheten hotas om ordningsvakter får utökade befogenheter. Amnesty International Sverige har lämnat in organisationens synpunkter på utredningen om en ny lag om ordningsvakter.


GREENPEACE SVERIGE

Fimpa fossilreklamen!

Gustav Martner: |2021-10-06| Visste du att det dör fler av skadliga partiklar från förbränning av fossila bränslen än av tobaksrökning? Greenpeace Sverige har tagit fram rapporten om fossilreklam och konsumtionshets.


GREENPEACE

Shells oljehamn stängdes i Rotterdam

Ludvig Tillman: |2021-10-05| Över 80 aktivister blockerade oljehamnen vid Shells raffinaderi i Rotterdam. Blockaden utfördes delvis med hjälp av nerplockade reklamaffischer från hela Europa som alla haft som mål att vilseleda konsumenter och fortsätta användningen av fossila bränslen.


IPCC GENEVA

Vetenskapsrapport till regeringarna

Andrej Mahecic / IPCC: |2021-10-04| Arbetsgrupp II - rapporten är den andra delen av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6), som kommer att slut- föras 2022. I augusti släppte IPCC den godkända arbetsgrupp I -rapporten som bedömde den fysi- ska vetenskapen, vilket visar att klimatföränd- ringar är utbredda, snabb och intensifierande.


RIKARE LIV CIVILISATION

Tillståndet – politiken sviker framtiden

Paul Lindberg: |2021-10-04| Vetenskaplig forskning har i decennier serverat all nödvändig kunskap om realistiska åtgärder för att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Medan prioriteringarna ensidigt har värnat ekonomin i allt för katastrofal grad.


GREENPEACE / NEW WEATHER INSTITUTE

Förbud mot fossilreklam i EU

Ludvig Tillman: |2021-10-04| Med mindre än en månad kvar till den avgörande klimatkonferensen i Glasgow, COP 26, lanserar nu över 20 europeiska organisationer en kampanj för att förbjuda all fossil reklam och sponsring inom EU.


SEI

Stora klimatrisker med världshandeln

Annika Flensburg: |2021-10-01| En banbrytande rapport från Stockholm Environment Institute (SEI) avslöjar i detalj klimatriskerna för den globala handeln med stora jordbruksprodukter – och drar slutsatsen att de utgör en allvarlig global utmaning.


WWF

Få företag håller löften om palmolja

Nina Schmieder: |2021-10-01| Majoriteten företag gör fortfarande för lite och lever inte upp till sina åtaganden för hållbar palmolja. Men ett fåtal har utmärkt sig och gått framåt i sitt palmoljearbete på bara ett år. De visar därmed att en snabb omställning är möjlig.


GREENPEACE

Antarktis – sista vildmarken på jorden

Daniel Bengtsson: |2021-10-01| Antarktis är en av de få sista vildmarkerna på vår jord – ett i princip orört ekosystem. I början av 1980-talet hotade kommersiell exploatering den avlägsna kontinenten och dess känsliga natur. Troligtvis finns det olje- och mineralfyndigheter under isen, vilket gjorde att länder och företag stod i kö för att prospektera.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Klimatet – stoppa bensin och diesel

Petra Holgersson: |2021-10-01| Naturskyddsför- eningen håller en serie pressträffar om klimat- krisen. På den första pressträffen presenteras en ny juridisk analys av hur ett förbud mot fossila bränslen kan utformas. Ett skarpt fossilförbud kan minska utsläppen med 75 procent.


GREENPEACE

Cementas undantagstillstånd

Emma Pettersson: |2021-09-29| Den 29 september röstade våra folkvalda om huruvida Cementa ska få en speciallag för att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. En fråga som handlar om betydligt mer än enbart cement. Greenpeace kräver att “Cementa- lagen” ska stoppas – våra folkvalda måste prioritera miljöbalken och våra grundlagar över ett företags kortsiktiga vinstintresse.


5 MILJARDER DOLLAR

Åtgärder för natur och människor

Anna Almberg: |2021-09-23| WWF välkomnar i sitt pressmeddelande de åtgärder och nya satsningar för naturen som presenterats av globala ledare, bland andra statsminister Stefan Löfven. Det skedde i samband med FN:s generalkonferens i New York.


FORSKARNA VARNAR:

Utan samsyn kan inte klimatet räddas

Jos Barlow: |2021-09-23| Problemet är att åtgärderna hittills inte har samordnats. I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till båda kriserna samtidigt, både inom forskning och vad gäller konkreta åtgärder.


DEBATT

Nyttan viktas tyngre än mångfalden

Ulf Morgan Svensson: |2021-09-28| Senast när gräddan av Sveriges klimat- och miljöforskare, debattörer och industriföreträdare i en DN Debatt- artikel med emfas hävdar att riksdagen bör ändra miljöbalken på så sätt ”att klimatnyttan viktas tyngre i tillståndsprocessen vid ansökningar om utbyggnad av vindkraft och elnät”.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svenska banker avskogar Amazonas

Lisa Persson: |2021-09-21| En ny rapport visar att svenska banker fortsätter att investera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen.


EU:s PRESIDENT

"Europa står starkare tillsammans"

Thérèse Lerebours: |2021-09-21| "I den allvarligaste planetkrisen genom tiderna ... Vi valde att gå den tillsammans med den europeiska gröna affären", sade von der Leyen och talade med lagstiftare i Strasbourg, Frankrike.


Påve Franciskus:

"Vissa ville att jag skulle dö"

Hanna Brockhaus: |2021-09-21| I ett privat möte med jesuiter i Slovakien den 12 september sa påve Frans att det fanns människor som ville att han skulle dö efter att han genomgått en kolonoperation i juli.


KOSMOLOGI

Ny mörk energi kan ha upptäckts

Paul Lindberg: |2021-09-21| Vid universums avstamp kan det ha funnits en ytterligare så kallad mörk energi. Upptäckten har gjorts med två separata studier som samlats in under tre år. Om det stämmer kan upptäckterna förklara mer om den kosmiska expansionstakten.


WWF

Minska övergödningen i Östersjön

Marie von Zeipel: |2021-09-16| Ny rapport: Det finns en stor möjlighet att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt svenskt jordbruk och livsmedelskedja. Det visar en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative, som drivs av WWF i samarbete med LRF och Lantmännen.


AMNESTY – EGYPT

Egypten tystar människorätten

Ami Hedenborg: |2021-09-16| Egyptens nationella säkerhetsbyrå (NSA) använder sig av olagliga förhörsmetoder samt överdriven övervakning av människorättsförsvarare och politiska aktivister. Metoderna är ett försök att skrämma människor till tystnad. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


DEBATT

Förnybar el kan bli dyrköpt erfarenhet

Ulf Morgan Svensson: |2021-09-15| I grunden är jag positiv till att bygga ut den förnybara energi- produktionen. Men innan detta kan ske så måste noggranna undersökningar genomföras så att vi inte samtidigt åstadkommer enorma skador på natur och miljö. För vad har vi då vunnit?


SIPRI

Stockholms säkerhetskonferens

Stephanie Blenckner: |2021-09-15| Krig har utkämpats på många sätt. Även om evolutioner och revolutioner i militära angelägenheter fortlöpande sker, har den nuvarande utvecklingen öppnat cyberrymden, yttre rymden och det mentala rummet som potentiella nya slagfält för framtiden.


GREENPEACE

Sveaskog bryter mot urfolks rättighet

Karolina Carlsson: |2021-09-15| Greenpeace International anmäler det statliga skogsbolaget Sveaskog till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC). Enligt Greenpeace har Sveaskog brutit mot certifierings- organets regler för urfolks rättigheter.


EKUMENISK SAMLING

Ett dygn för våldsmotstånd och våld

Nathaly Salas: |2021-09-06| Fred med jorden! Fred utan vapen! Kyrkovalet står för dörren och den 16–17 september bjuder Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen in till ett dygnslångt samtal om hur tro och övertygelse kan bidra till förändring. Ett samtal som vill nå bortom polemik och enkla svar.


SEI

Klimatförändringar och hälsa

Ylva Rylander: |2021-09-06| Professor Andy Haines: "Jag kommer att fokusera på klimatförändringens fråga, hur det kommer att påverka människors hälsa och vilken typ av åtgärder vi behöver vidta för att minska påverkan."


"OCEAN 100"

Haven domineras av en mäktig grupp

Paul Lindberg: |2021-09-13| Precis som i en James Bond film finns det en skuggig men mäktig finansgrupp som inte nöjer sig med mer än att äga rikedomarna i världens hav. I dag äger de en större del av världshandeln. Framöver strävar de även efter havens bedragande rikedomar.


VÄRLDSNATURFONDEN WWF

Plastskräpet i haven ökar lavinartat

Inger Näslund: |2021-09-06| – Priset för samhället, miljön och ekonomin för att tackla plastavfallet är minst 10 gånger högre än marknadspriset på jungfrulig plast, vilket är skrämmande och helt orimligt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.


AMNESTY INTERNATIONAL

Syriska flyktingar har torterats

Dominika Ożyńska / Amni Hedenborg: |2021-09-07| Flyktingar från Syrien som återvänt dit efter att ha sökt skydd utomlands har blivit gripna, utsatta för “påtvingade försvinnanden”, sexuellt våld och annan tortyr. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


DIAKONIA

Agera nu för klimaträttvisa!

Sofia Hallonsten: |2021| Sommarens extrem- väder, bränder och stormar har återigen satt ljuset på klimatet. De människor som bidragit minst till klimatförändringarna är många gånger de som drabbas allra hårdast. Därför vill Diakonia tala om klimatet som en fråga om rättvisa.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Ekologiska alternativ saknas

Lisa Persson: |2021-09-06| Noll ekologiska alternativ. Det blev resultatet när Naturskydds- föreningen granskade utbudet från fem av de största producenterna av vegetariska halvfabrikat. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att efterfrågan på ekologiska vegoprodukter är stor.


SOCIALHUMANISM

Förbud mot organiserad rasism

Paul Lindberg: |2021-09-06| Förbud mot del- tagande i rasistiska organisationer handlar om ett lagförslag för att kriminalisera rasistiska organisationer. Det kan vara den rätta vägen för att bekämpa rasismen. Det är med lag som demokrati måste byggas!


FUSIONSENERGI

En gnista kan tända hela skogen

Paul Lindberg: |2021-09-06| Att överleva – eller leva överflödigt – är en stor filosofisk fråga om livet på planeten. Drömmen om fusionsenergi är driften för den optimala energiförsörjningen – en besatthet som människan har stor erfarenhet av.


KVINNA TILL KVINNA

Hjälp Afghanistans kvinnorättsförsvar

Anna-Carin Hall: |2021-08-26| Kanadas regering meddelade att de kommer att välkomna mer än 20 000 särskilt utsatta och hotade afghaner, såsom kvinnliga ledare och människorätts- aktivister. Nu hoppas vi att Sverige med sin regering och feministiska utrikespolitik kommer att göra detsamma.


UNICEF

Oro för barns säkerhet i Afghanistan

Pernilla Baralt: |2021-08-31| Närmare 10 miljoner barn i landet är i desperat behov av humanitärt stöd. UNICEF uppmanar alla våra samarbets- partners och privatpersoner att hjälpa barnen, nu.


DIAKONIA

Stephen cyklar för Världens Barn

Esther Flores Sedman: |2021-08-31| TV-profilen och hälsoinspiratören Stephan Wilson cyklar en egen variant av Vätternrundan för Världens Barn tillsammans med bistånds- organisationen Diakonia. – Det kommer inte att gå fort. Troligtvis blir det världens långsammaste Vätternrunda, men det finns inte på världskartan att jag ger upp.


WWF:s SKOGSBAROMEteR 2021

Skogsbruk skyddar arters livsmiljöer

Peter Roberntz: |2021-08-31| En färsk undersökning från Kantar Sifo, visar att 8 av 10 svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från att huggas ner. Lika många tycker att det är viktigt att skogsbruket skyddar livsmiljöer för arter i skogen.


MUONIO SAMEBY

Muonio sameby svarar Sveaskog

Hans Holma: |2021-08-30| Med anledning av Sveaskogs senaste uttalanden i media och i mailutskick om att Greenpeace skulle ha spridit felaktig information, följer här Muonio samebys bemötande av det statligt ägda bolagets påståenden om att samråd har ägt rum.


VÄRLDEN

Förtryck mot ursprungsbefolkningen

Matilda Pearson / Johanna Sandahl: |2021| Det våldsamma förtrycket av urinvånare, som många nog förknippar med Columbus intåg i Amerika eller de rasbiologiska kategoriseringarna av samer, tillhör inte bara historien. Ursprungsfolk runt om i världen tvingas utstå orättvisor, hot och våld – just nu.


350.ORG

Fossilfritt samhälle är nödvändigt!

Lindsay Meiman: |2021-08-26| Fossil Free Federal Reserve-kampanjen svängde från personliga till fjärranslutna och COVID-säkra åtgärder när Symposium blir virtuellt, vilket fördubblar att kampanjen bara börjar.


FORUM CIV

Pandemin delar världen i två

Anna Stenvinkel: |2021-08-16| Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen – det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF).


AMNESTY SVERIGE

Dödade migranter i Qatar utreds inte

Ami Hedenborg: |2021-08-26| Myndigheterna i Qatar brister när det gäller att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de senaste tio åren. Detta trots den koppling som finns mellan osäkra arbetsförhållanden och en för tidig död. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


ELBILAR OCH KLIMATHOTET

Elbilens koldioxidutsläpp är stor!

Paul Lindberg: |2021-08-28| Nej, elbilen är inget alternativ för bekämpningen av klimathotet! Det är ett fantiserande för att rädda profitframgångarna. Fossildrivna bilar är naturligtvis betydligt sämre. Elbilen idag är skrytsamt stora med starkare elmotorer och med ökad energiåtgång.


CLIMATE-KIC / EUROPEAN UNION

Innovation i värdekedjan för plast

Kirsten Dunlop: |2021-08-23| Övergången till en cirkulär ekonomi är en av de absoluta hörn- stenarna i kampen mot klimatkrisen. Eftersom plast alltmer används i vardagsprodukter blir effektiv återanvändning och återvinning viktigare än någonsin.


GREENPEACE

Slutsatser och krav på åtgärder

Daniel Bengtsson: |2021-08-24| Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapen för vad som händer med vårt klimat och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.


GREENPEACE

Katastrofbränder i Sibirien

Åsa Ingves: |2021-08-24| Vilda bränder i Sibirien är större än alla andra världsvida bränder tillsammans. De bränner boreal skogstorvmark som ligger över upptining av permafrost. Den länge fruktade arktiska kolbomben exploderar.


kärnavfallsgranskning

Kärnkraftsindustrin lätt på säkerhet

Johanna Sandahl m.fl: |2021-08-22| Natur- skyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, svarade mot kärnavfallsbolaget SKB:s debattartikel. SKB upprörs över att regeringen vill bryta ut beslutet om ökad mellanlagring av använt kärnbränsle ur den större frågan om kärnavfallsförvarets tillåtlighet.


OPINION

Skyfall, nytt grepp om avloppskaoset

Lars Hylander / Ulf Svensson: |2021-08-22| Bräddningar och avloppskaos tillhör framtiden. Dagens utdaterade systemlösningar löser inte problemen utan skapar hela tiden nya, skriver docenten Lars Hylander och civilekonomen Ulf Svensson.


AMNESTY

Fler möjligheter för könsidentiteten

Ami Hedenborg: |2021-08-21| RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige lämnade över 38 301 namnunderskrifter till Sveriges socialminister Lena Hallengren med krav på en ny könstillhörighetslag. Underskrifterna kommer från Sverige, Danmark och Färöarna och överlämnades i samband med WorldPride.


EXPO MEDIA

Talibaner och Sveriges medier

Anna Fröjd: |2021-08-21| Vad har talibanerna och Sveriges högerradikala medier gemensamt? Kommentar Sverige har stoppat alla utvisningar till Afghanistan och talibanerna har återtagit makten med våld. Men Sveriges högerradikala medier skäms inte för sin öppna rasism och brist på humanism.


JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM

Hanna Halpern ny generalsekreterare

Paul Lindberg / JFS: |2021-08-19| Hanna Halpern  kommer att ansvara för Församlingens löpande verksamhet och medarbetare. Hanna utses samtidigt till generalsekreterare för Judiska Centralrådet i Sverige, den organisation som företräder de judiska församlingarna i Sverige.


GALA FÖR PLANETEN PÅ TV4

Klimatgalan på TV4 – 26 augusti

Lisbeth Larsson: |2021-08-19| Den 26 augusti sänder TV4 och TV4 Play WWF:s insamlingsgala ”En kväll för vår planet” som leds av Anna Brolin och Danny Saucedo. Tittarna kommer att bjudas på fängslande reportage, livemusik och humorinslag.


CARITAS – KATOLSKA KYRKAN

Behovet av en integrerad ekologi

Jeorge Joseph: |2021-08-19| Katolska kyrkans hjälporganisation och världens största humanitära nätverk, uppmärksammar dagen med ett uttalande där man vill påminna om behovet av en integrerad ekologi som ser människan, klimatet och miljön som en helhet.


GREENPEACE

Vetenskapliga bevis om extremväder

Kaisa Kosonen: |2021-08-17| Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapliga förståelsen för vad som händer med vårt klimatsystem och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.


IPCC

Klimatförändringar utbreder snabbt

Katherine Leitzell / Nada Caud: |2021-08-17| Klimatforskare har observerat förändringar i Jordens hela klimatsystem enligt den senaste Intergovernmental Panel on Climate Change -rapporten, som just har släppts ut. 


STOCKHOLM AUGUSTI 2022

Klimatmarschen rädda framtiden

Paul Lindberg: |2021-08-17| En förhoppningsfull önskan om en mastodontmarsch för räddningen av framtiden – i Greta Thunbergs anda. Klimatrörelsen tillsammans med alla humanitära tänkare är lämpliga för ansvaret för framtidens upprättelse.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Uppseendeväckande om Cementa

Markus Håkansson: |2021-08-13| Naturskydds- föreningen är kritisk till att Cementa har fått tillstånd att fortsätta bryta kalk i gotländska Slite. Mark- och miljööverdomstolen avvisade tidigare i sommar ansökan om nytt tillstånd med hänvisning till bristande underlag.


KLIMATMÅLEN

Stoppa fossila bränslen för klimatet

Paul Lindberg: |2021-08-13| Klimatmålen kan stoppa den globala uppvärmningen. Men, mycket tyder på att klimatmålen inte verkställs. Juridisk nödbroms är då lösningen för garantin mot fossila bränslen.


VÄRLDSKULTURMUSEERNA

Hemlig kärlek i Kina–konstutställning

Sandra Rathsman / Katarina Ståhl: |2021| Secret Love är en konstutställning där fyra kinesiska konstnärer utforskar identitet, sexualitet och normer. Dessa frågor är känsliga i Kina och tabubelagda i den kinesiska konsten. Nu finns Secret Love i Stockholm fram till den 27 augusti.


SEI

FN-mötet Stockholm+50. År 2022

Annika Flensburg: |2021-08-10| Stockholm+50 äger rum den 2–3 juni 2022 i Sverige för att fira 50 -årsdagen av FN:s konferens om mänsklig miljö (Stockholmskonferensen 1972). Det kommer att påskynda genomförandet av åtaganden för hållbar utveckling, inklusive en hållbar återhämtning från Covid-19-pandemin.


GREENPEACE

Hindra Sveaskogs avverkning

Karolina Carlsson: |2021-08-10| Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.


VATIKANEN

Påve Franciskus har hotats

Hanna Brockhaus: |2021-08-09| Ett kuvert adresserat till påven Francis och som innehåller tre kulor avlyssnades i Milano sent på söndagskvällen, enligt italienska medier. Enligt rapporter har lokal brottsbekämpning tagit lappen och undersöker dess ursprung.


NATURE SUSTAINABILITY

72% saknar resurssäkerhet

Amanda Diep: |2021| Underskott i naturresurser och under världsgenomsnittlig inkomst, enligt en ny studie som leddes av Global Footprint Network-presidenten Mathis Wackernagel och som publicerats i Nature Sustainability.


SEI-RAPPORT

Industriell övergång för klimatet 

Aron Atteridge / Claudia Strambo: Ett rättvist sätt kan hantera nedgången i större industrier och minimera störningar. Avkolningsövergångar i Australien, USA, Storbritannien och Sydafrika utvidgar omfattningen av framgång från att helt enkelt stänga branscher till att inkludera social och ekonomisk rättvisa.


REN ÅKER REN MAT

Reningsverkens slam är farligt

Gunnar Lindgren m.fl: Det sprids en felaktig bild av att reningsverkens slam är likvärdigt med naturligt gödselmedel. Men det som spolas ned i toaletterna är bara en bråkdel av det som slutligen hamnar i slammet. Slammet är snarare ett farligt avfall och borde självklart hanteras därefter. Något ”ofarligt eller rent” slam existerar självklart inte.


RIKARE LIV CIVILISATION

Tiden tickar – mammons besatthet

Paul Lindberg: Om människan har ett slut så tycks det närma sig. En sådan tanke är givetvis defaitism – men den är inte alls min tanke. En besatt värld låter sig deformeras av den nuvarande maktens verklighet – mammon!


HUMAN RIGHTS WATCH

Afghanistan – Talibanernas hämnd

Patricia Gossman: Talibanstyrkorna riktar sig mot kända kritiker i angreppen trots att de har beordrats att agera med återhållsamhet. I Kandahar har talibanerna kvarhållit och avrättat misstänkta medlemmar av provinsregeringen och säkerhetsstyrkor, och i vissa fall deras släktingar.


KLIMATET OCH PROFITEN

Moral och vetenskap

Paul Lindberg: Etiken och sanningen: "Skräm inte ungdomen med klimatkrisen – då drabbas industrin och jobben". Det är en allvarlig kritisk försvarsreflektion i strid mot moralen. Kritiken förvrängs till profitens försvar.


VATIKANEN

Förskingring och missbruk

Carl Bunderson: Kardinal Angelo Becciu är en av tio tilltalade i vad som är Vatikanens största rättegång för finansiella brott i modern tid. Kardinalen går inför domstolen för första gången sedan påven Franciskus ändrade normer för att tillåta kardinaler och ärkebiskopar att prövas av domare.


SKMA

Förintelserelaterad minskning

Svante Weyler: Resultat som ger hopp. Ett mycket sakligt konstaterande att glädjas åt: ”Resultatet visar att stödet för traditionella och Förintelserelaterade föreställningar försvagats mellan 2005 och 2020 samtidigt som andelen som tar avstånd från denna typ av föreställningar har ökat.”


WE EFFECT

Pandemin trängde undan bistånden

Kalle Lindberg: Uppmärksamheten för biståndet i media minskade 2020. Det beror troligen på det ökade intresset för Corona som under åreen nämns i var fjärde artikel och inslag. Det visar en rapport från Retriever om hur biståndet skildrats i svensk media under åren 2019 och 2020.


GREENPEACE

Klimatet måste beaktas och stoppas

Ludvig Tillman: Högsta temperatur någonsin.Vi ska vara helt ärliga – denna artikel kommer inte vara särskilt trevlig läsning. Men det är viktigt, och vi hoppas du vill läsa och reflektera.


IPPC / FN

FN-rapport om klimatförändringar

Jonathan Lynn / Werani Zabula: Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) öppnade mötet för att godkännandet av sin nästa rapport om klimatförändringens fysiska vetenskapliga grund, den första delen av den sjätte utvärderingsrapporten.


TEKNIKOPTIMISM

Elflyget 30 år försenat

Paul Lindberg: Nolltid för fossila bränslen. Att tro på vetenskapen om faktiska klimatförhållanden är mer angeläget än utlovade elflygplan som förskjuts framöver. Vetenskapens värderingar är givetvis betydligt angelägnare!


MST – STÖD FÖR TROSSAMFUNDEN

En resurs eller ett hot?

Linnea Lundgren/Lars Trägårdh: Vilken roll spelar trossamfund i det svenska samhällsbygget – är de medspelare eller motståndare? Tittar vi på den politiska diskussionen under 2000-talet är det inte lätt att förstå hur vi ska placera de religiösa aktörerna. Vi gav civilsamhällsforskarna utrymme att diskutera saken utifrån sitt perspektiv.


ÖVERGIVNA PLATSER

Står Stockholm på tur?

Ulf Morgan Svensson: Intresset för övergivna platser, som hus industrier, sanatorier, dansbanor och liknande är stort just nu. Den ständigt pågående strukturomvandlingen gör att även relativt nybyggda, centralt belägna kontor i Stockholm rivs eller byggs om.


RIKARE LIV CIVILISATION

Det nazistiska arvet och rasbiologin

Paul Lindberg: Sverige och rasbiologins institutionalisering var helt och hållet ett kvasivetenskapligt falsifikat. Högerextremismen lyckades förvandla hat och fördomar till en så kallad "vetenskaplig" rasbiologi. Det spred sig till Tyskland och blev nazismens s.k. portalideologi.


Naturskyddsföreningen

Sveriges bivänligaste kommuner

Markus Håkansson: Helsingborg och Sollentuna har landets mest omfattande arbete för att ta hand om bin och andra pollinatörer. Det enligt Naturskyddsföreningens nya rapport Sveriges bivänligaste kommun 2021 där de båda kommunerna delar på första platsen. Jönköping kniper bronspengen.


KÄRNKRAFTSHOT OCH KLIMATET 

Klimatansvaret och mammons skuld

Paul Lindberg: Uppvärmningen av planeten Tellus har tydliggjorts och fått världsorganisationer till aktiva räddningsförsök. Kunskapen om den globala uppvärmningen har funnits under minst femtio år. Det tog lång tid innan åtgärder sattes in, men som tyvärr ändå kan vara försent.


GREENPEACE 

Bina – den viktiga varelsen

Daniel Bengtsson: Visste du att bin står för omkring 80 procent av all pollinering i världen? En enda bikoloni kan pollinera omkring 150 miljoner blommor varje dag och 70 av 100 av de mest populära växtbaserade matvarorna är pollinerade av våra vänner bina.


EIA – USA

Förnybar energiökning i USA

Chris Higginbotham: USA förväntar sig tillväxt inom elproduktion från förnybara energikällor framöver. EIA förutsäger att USA:s detaljhandel med el kommer att öka med 2,8% under år 2021, vilket leder till en 5,1% ökning av försäljningen till industrisektorn.


GREENPEACE

Skydda svensk skog

Dima Litvinov: Vilken del av NEJ har Sveaskog så svårt att förstå? Jag funderar på det medan jag vandrar genom en vacker naturskog norr om Pajala. Hänglav hänger som julglitter från granarna.


FLYGETS ANSVAR

Elflygplan – det självklara ansvaret

Paul Lindberg: Nu, inför trafikflygets vara eller inte vara, och med ersättningen av el-järnvägen, mopsar flygbolagen upp sig i sin retoriska propaganda – flyget ska bli fossilbefriat. Men klimatkraven kom redan för 40 år sedan. I dag ökar Jordens uppvärmning fasansfullt.


SIPRI

Global kärnvapenteknik växer

Stephanie Blenckner: Trots denna totala minskning ökade det beräknade antalet kärnvapen som för närvarande sätts ut med operativa styrkor till 3825 , från 3720 förra året. Cirka 2000 av dessa – som nästan alla tillhörde Ryssland eller USA – hölls i ett tillstånd av hög operationell beredskap.


EU-KOMMISSIONEN

Skydda gammal skog

Dima Litvinov: Kalhyggen som är den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket  måste undvikas. Och vi måste skydda all gammal skog! Det är några av förslagen i ett läckt utkast till den nya skogsstrategin från EU-kommissionen – som också förkastar det svenska skogsbruket.


SWEDWATCH

Försvararnas rättigheter

Tom Sullivan: Swedwatch, Business and Human Rights Resource Center och företagsföreningen Amfori var värd för ett webinar om företagens roll för att bedöma och hantera risker för mänskliga rättigheter och miljöförsvarare.


RAPPORT

Trossamfund – kvinnors inflytande

Örjan Wallin: Ny rapport om kvinnors inflytande i trossamfund. Några av resultaten i rapporten: Delaktighet, inflytande och ledarskap bland kvinnor i trossamfund. Unikt för rapporten är att den bygger på en studie av kvinnors egna erfarenheter av ledarskap i Sverige idag.


GREENPEACE – SKOG

Massivt stöd för Karatj-Råvvåive

Linda Ellegaard Nordström: Sex miljö- organisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas.


SVENSKA KYRKAN

Officiell ursäkt till det samiska folket

Ewa Almqvist: Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Naturskyddsföreningen ökar

Lisa Persson: Naturskyddsföreningen ska förstärka sina regionala kanslier i syfte att stimulera det lokala engagemanget och påverkansarbetet i hela landet. Det var ett av många beslut som klubbades igenom på riksstämman 2021.


SIPRI

Klimatförändringar och risk

Alexandra Manolache: De förutspådda effekterna av klimatförändringar blir alltmer synliga. Miljö- och klimatrelaterade risker – inklusive extrema väderhändelser, vattenbrist och misslyckandet med att anpassa och mildra klimatförändringarna – är bland de största riskerna världen står inför.


SOCIALHUMANISM

Om en ny social idealism

Paul Lindberg: Socialhumanism är ideologin som stoppar en värld som gör slut på sig själva. Professor Brian Ellis böcker handlar om skapandet av en ny social humanism. Det är menat som alternativet för den nuvarande världspolitiska vanmakten.


PÅVE FRANCISKUS:

Nedbrytning av ekosystemet

Vatikanen: Påve Franciskus uttryckte att miljöförstöring är "ett tydligt resultat av ekonomisk dysfunktion". Lanseringen av FN:s decennium för återställning av ekosystemet betonade påven vikten av att skydda miljön och reformera den globala ekonomin.


DIAKONIA / EU

Regler om global skatteflykt

Sofia Hallonsten: EU enades om att regelverket för att stoppa skatteflykt är fullständigt urvattnat angående de multinationella företagen. Sverige har agerat bromskloss sedan förslaget lades fram för fem år sedan.


DEN NIONDE FASEN

Ekpyrotiskt scenario

Paul Lindberg: Den nionde fasen är cirka 15 miljarder efter Big Bang – det vill säga tiden vi befinner oss i. Inom universum fortsätter denna fas och vad det går ut på råder det många meningar om. Big Bang-teorin uttrycks som nio utvecklingsfaser.


AMNESTY

Amnesty International 60 år

Ami Hedenborg: Amnesty International 60 år som organisation och arbetet för en värld där varje människa åtnjuter sina mänskliga rättigheter. Över 10 miljoner människor världen över är engagerade i Amnesty och varje år skrivs hundratusentals brev, sms och vykort för att sätta press på makthavare.


"Hela Sverige ska leva"

Vindkraftsutbyggnad – risken att dö

Ingela Martikkala, m.fl.: Det byggs mycket vindkraft i Sverige idag. Javisst, vi behöver ny, hållbar energi. Men är det hållbart att omringa och ödelägga en hel, livskraftig by, där det återigen pågår inflyttning av människor? Vår by riskerar att dö efter vindkraftsutbyggnad.


SIPRI

Vitalisera demokratin

Alexandra Manolache: Ambassadör Eliasson hyllade Dr Madeleine Albright för hennes livslånga karriär inom offentlig tjänst som en "förkämpe för demokrati" och en inspirerande kraft för humanitär handling. I panelen fanns statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde.


KVANTDATORN

Kvasikristallen och minnesgraven

Paul Lindberg: Kvantdatorn kommer att skiljas markant med den nuvarande datorteknologin – och med annorlunda funktioner. Kunskapen hittades till viss del efter atombombsexperiment. I dag har den vetenskapliga humaniteten tagit över för ett civilt förfogande.


SEI

Minska metanutsläppen, brådskande

Annika Flensburg: En global metanbedömning som släppts ut av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) och FN:s miljöprogram (UNEP), med stöd från SEI-forskare, visar att metanutsläpp från människor kan minskas med upp till 45% detta decennium. 


NSF / WWF

Bromsa naturkrisen!

Markus Håkansson / Anna Almberg: Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp för tio år sedan av FN. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF granskat Sveriges arbete med att genomföra Aichimålen.


OXFAM

Vaccinmiljardärerna

Elin Williams: Tack vare läkemedelsföretagens vinster med monopol på covidvacciner har nio personer blivit dollarmiljardärer sedan starten av coronapandemin. Detta avslöjar People’s Vaccine Alliance inför G20-ledarnas Global Health Summit imorgon.


KLIMATJÄRNVÄG

Effektivare stambana

Paul Lindberg: Behovet för klimatutvecklingen och den svenska järnvägen gäller frågan om vad som är bäst ur alla synvinklar. Snabbt som ett flygplan – eller snabbheten för klimatets räddning och de framtida behoven.


KÄRNBRÄNSLE?

Slutförvar i Forsmark – är det säkert?

Karl-Inge Åhäll / Olov Holmstrand: På bordet hos regeringens ligger kärnkraftsbolagens ansökan att slutförvara högaktivt kärnavfall vid Forsmark med den så kallade KBS-metoden. Om den godkänns, placeras kärnavfallet i berg på 500 meters djup, mitt i den övre grundvattenzonen – enligt de två professorerna i denna artikel.


AMNESTY / RFSL

Infria löftet om könstillhörighetslag

Ami Hedenborg: Den nuvarande lagen från 1972 är förlegad och måste ersättas. I grunden handlar det om att säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter på lika villkor som andra. Med anledning av Internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHOT, uppmärksammar Amnesty och RFSL behovet av en ny lag.


EXPOS ÅRSRAPPORT

Svensk rasideologi

Anna Rohlin Larsson: Antalet högerextrema aktiviteter minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister.


GREENPEACE

Tågåret 2021 – Fem beslut att rulla ut

Rolf Lindahl: EU har utsett 2021 till europeiska året för järnvägen för att uppmuntra fler att välja tåget som transportslag. Det är verkligen något som behövs. Transportsektorn står som helhet för 25 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser men järnvägen står endast för 0,4 procent.


ACT SVENSKA KYRKAN

Våldet mot demonstranter i Colombia

Eva Eklund m.fl.: Beslutfattare i Sverige måste ställa krav på garantier för de colombianska medborgarnas grundläggande rättigheter samt att oberoende utredningar av människorätts kränkningar i samband med protesterna snarast genomförs.


IPCC: KLIMATET

FN:s slutförslag till alla regeringar

Jonathan Lynn: Mellanstatliga panelen om klimatförändringar har spridit det slutliga utkastet till arbetsgruppens bidrag till den sjätte rapporten för utvärderingar (AR6) till regeringarna för att kommentera sammanfattningen för politiska beslutsfattare, i en av de sista faserna före plenars behandling.


WWF SVERIGE

Gustaf Lind ny generalsekreterare

Marie von Zeipel: Gustaf Lind, idag departementsråd på Utrikesdepartementet och bosatt i Solna, har utsetts till ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder posten den 9 augusti.


AFRIKA GRUPPERNA

Sibusiso Innocent Zikode

Sofia Wallgren: Per Anger-priset 2021 tilldelas människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode. Han kämpar för rätten till hem, mark och överlevnad för de allra fattigaste i Sydafrikas kåkstäder. Priset delas ut av Forum för levande historia den 21 april.


KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Koldioxidminskning GB 17%

Paul Lindberg: Med hjälp av Covid 19 har koldioxidavtrycket minskat till en nivå som utgör behovet för miljön. Ganska makaber jämförelse, men ändå en bekräftelse för att klimathotet kan korrigeras, enligt brittisk forskning.


EU Kommissionen

Havsbaserad energi

Paul Lindberg: Miljöpartiet verkar för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft vilket också är EU-kommissionens riktlinjer. Det kan ersätta Sveriges elbehov och avsluta användningen av fossila bränslen.


SYSTEMTÄNKANDE

Ekonomins klyftor

Lars Ingelstam: I USA får de rikaste som utgör 1 % av hushållen 21 % av inkomsterna, och tendensen är att andelen ökar. Detta var en huvudpunkt för rörelsen Occupy Wall Street ("vi är de 99 procenten!"), men är också en bok av ekonomipristagaren Joseph Stiglitz, professor i ekonomi.


OXFAM

Världens kvinnor och Covidkrisen

Elin Williams: Covid kostade världens kvinnor åtminstone 800 miljarder dollar i förlorade inkomster under 2020. Det motsvarar mer än 98 länders sammanlagda BNP, säger hjälporganisa- tionen Oxfam idag.


WWF

Ansvarsfullt vattensamarbete

Erika Reje: Vatten är en central resurs för mode- industrin då det används genom hela värde- kedjan; från råmaterial till det att konsumenterna tvättar de färdiga plaggen. Samtidigt är vattenbristen globalt större än någonsin, och det vatten som finns tillgängligt blir allt smutsigare.


GREENPEACE – BIDEN OCH KLIMATET

Klimatnödläge och otillräcklighet

Daniel Bengtsson: Även med nya nationella klimatåtaganden från USA, Storbritannien, Kina, Kanada och Japan återstår mycket tills världens regeringar har en tydlig och klar färdplan för att nå upp till 1,5-gradersmålet inom Parisavtalet.


AMNESTY INTERNATIONAL

Världens dödsstraff under 2020

Ami Hedenborg: Egypten har utfört tre gånger så många avrättningar som under 2019. Kina använde sig av dödsstraffet i samband med brott som hade att göra med att förhindra spridningen av covid-19. Förra USA-administrationen avrättade tio personer inom sex månader.


Det gäller nu!

Klimatet och tiden

Paul Lindberg: ”Jag ser fram emot att jobba tillsammans med president Biden och andra för att nå målen i Parisavtalet, genom att driva på för att den tunga industrin ska nå fossilfrihet och netto-noll-utsläpp till år 2050”. Stefan Löfven


SVENSKA KYRKAN

Kyrkoval 2021 - 27 000 kandidater

Ewa Almqvist: Det är helt fantastiskt! Hela 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet, och vill på ett demokratiskt sätt ta ansvar för hur Svenska kyrkan ska formas framöver.


GREENPEACE

Muonio Sameby

Dima Litvinov: Det statliga skogsbolaget Sveaskog har i upprepade fall kört över samernas rättigheter och avverkat gamla naturskogar i viktiga renbetesområden kring Muonio sameby.


OXFAM

En dags militärutgifter mot svälten

Elin Williams: Över 250 organisationer skriver under ett öppet brev där världens regeringar uppmanas att öka sitt bistånd för att förhindra att över 34 miljoner människor pressas till randen av svält i år.


SOL, VIND OCH HAV

Elbilar och batterier

Paul Lindberg: Elektricitet framställs till stor del av olja, kol och atomkraft. Och det påverkar livet på Jorden i en omfattning som bland annat förstör Jordens klimatsystem.


SWEDWATCH

Spridning av antimikrobiell resistens

Tom Sullivan: När världen klättrar för att produ- cera och distribuera vacciner för att bekämpa Covid-19 fortsätter den stadiga spridningen av antimikrobiell resistens (AMR) att undergräva behandlingen av infektionssjukdomar som tuberkulos, HIV och malaria.


GREENPEACE

Destruktivt fiske i Indiska Oceanien

Dima Litvinov: Fisketrycket i den Indiska oceanen hotar kustsamhällenas försörjning och flera av de fantastiska arter som lever där. Regeringar har misslyckats att agera.


AMNESTY

Sveriges behov av bostadsstrategi

Ami Hedenborg: Regeringen, myndigheterna och kommunerna måste ta den internationella kritiken, om att rätten till bostad inte fullt ut respekteras i Sverige, på mycket större allvar.


Nasa – RYMDÅRET 2021

Det nya JWS Rymdteleskopet

Paul Lindberg: Det nya JWS Teleskopet ersätter Hubbleteleskopet som har gjort sitt. Allt för en bättre utsikt och insikt! NASA låter den globala gemenskapen delta i en fängslande forskning.


MUTATIONER OCH COVID-VACCIN

Vaccin kan göras ineffektivt

Elin Williams: Två tredjedelar av epidemiologer i ny studie varnar: mutationer kan göra covid-vaccin ineffektiva om ett år eller mindre En ojämn fördel- ning av covid-19-vaccin kan få ödesdigra konse- kvenser, varnar 77 epidemiologer från 28 länder.


SOL, VIND OCH VATTEN

Sveriges energibehov

Paul Lindberg: Olja, kol och atomkraft ersätts helt med sol, vind och vattenkraft. Det handlar om en betydande omställning som kommit en bra bit på väg. Teknologi och kunskap är redan preciserad och igångsatt.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

AP-fond minskar inte fossila utsläpp

Magnus Håkansson: Trots klimatkrisen är våra pensionspengar investerade i några av världens största fossila bolag. AP-fonderna motiverar det med att de försöker påverka bolagen att bli mer hållbara. Men vår rapport visar att ytterst få av bolagen har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.


WWF

Återhämtningen mot klimat och miljö

Anna Almberg: Klimatpolitiska rådet har över- lämnat sin granskningsrapport 2021 till reger- ingen. Sverige ser positivt på de steg regeringen tagit för att börja integrera klimat- och miljöfrågor i alla relevanta politikområden. Världsnaturfonden WWF delar Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning att takten i klimatomställningen fort- farande är för låg.


SEB FONDBOLAG

SEB och klimatansvaret

Javiera Ragnartz: I linje med sin nyligen antagna klimatstrategi har SEB:s fondbolag Investment Management anslutit sig till  initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Det innebär att fondbolaget åtar sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp fram till 2050 eller tidigare.


FAIR FINANCE GUIDE

Bankerna och klimatet

Åsa Mendel-Hartvig m.fl: Efter vårt avslöjande att svenska storbanker lånat ut miljarder till fossilbolag har flera banker nu skärpt sina riktlinjer. Men hur skarpa är riktlinjerna? Vi har sammanställt hur klimatvänliga nio banker på den svenska marknaden är, med fokus på deras stöd till fossilbranschen.


DET NIONDE BUDORDET

Glädjen att få en bostad

Ulf Morgan Svensson Det slog mig att glädjen håller på att ebba ut hos hundratusentals husägare i stort sett alla Sveriges 290 kommuner. Många som skaffat sig ett hus eller enklare fritidshus, och som har ett enskilt avlopp, har mött glädjedödare i form av kommunala VA-inspektörer.


ETIKEN

Äpplet och fria viljan

Paul Lindberg: Fri vilja är möjligheten att växa i handling för exempelvis etik. Vilja är oumbärlig för individens tillväxt via kunskap och erfarenhet. Ovilja kan utgöra kontentan av att vara eller inte vara. Den möjliga vägen gäller tillblivelsen medan man passerar.


SIPRI

Vapenhandeln minskar

Stephanie Blenckner: Internationella vapenöverföringar planar ut efter år av kraftig tillväxt. Mellanösterns vapenimport växer mest, säger SIPRI. Trenden gäller inom internationella överföringar av större vapen.


Greenpeace

Rädda världens skogar

Stötta skogarna: När skogar över hela världen  avverkas och förstörs i allt snabbare takt, hotas allt liv på vår planet. Tiden för handling är nu: vi måste skydda skogarna som återstår! Var med och stötta vårt arbete för att skydda skogarna, med ditt regelbundna stöd kan vi göra ännu mer.


SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens servis auktioneras ut

Stefan Håkansson: För att stödja Act Svenska kyrkans årliga fasteaktion lägger ärkebiskop Antje Jackelén ut sin kaffeservis till försäljning på auktionssidan Tradera. Förtjänsten går bland annat till arbetet för att bromsa den extrema fattigdom som nu ökar i spåren av pandemin.


VITA HUSET / VATIKANEN

President Biden stöder samkönade

Paul Lindberg: Vatikanens uttalande om att samkönade äktenskap inte kan välsignas så bekräftar president Bidens stöd för dem. Det bekräftas av Vita husets talesperson Jen Psaki.


GREENPEACE

Vi behöver ett vaccin för våra hav

Dima Litvinov: Världens hav producerar hälften av vårt syre och ger mat åt en miljard människor. Dessa oceaner lagrar stora mängder koldioxid, vilket också gör att de är ett av våra starkaste försvar mot klimatförändringarna.


AMNESTY

Mexiko tystar kvinnor med våld

Ami Hedenborg: Amnesty uppmanar de mexikanska myndigheterna att vidta åtgärder för att skydda och garantera alla kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld, femicid och sexuellt våld.


IPCC: NYA STUDIER OM KLIMATET

Guatemala drabbas hårdast

Hoesung Lee: Nya studier visar att Guatemala är ett av de mest utsatta länderna i världen för effekterna av klimatförändringar. Här är ekono- mierna och försörjningen mycket beroende av jordbruket.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

AP-Fonderna har inte lyckats

Lisa Persson: Genom aktivt ägande vill AP-fonderna få fossila bolag att bli mer hållbara. Men Naturskyddsföreningens nya rapport visar att inte ett enda av de bolag som utvinner kol, olja och gas som AP-fonderna försökt påverka har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.


RIKARE LIV – CIVILISATION

Framtidsperspektivet

Paul Lindberg: Vår tid har alla incitament för fullkomligare liv här på planeten. Vetskapen finns om hur livet på planeten ska fungera bra för helheten. Men Mammon är nu en orsak till allvarlig förödelse.


SIPRI

Stockholm Forum fred och utveckling

Stephanie Blenckner: Globalt fredsforum med temat för att "Främja fred i en ålder av samman- satt risk". Stockholm 4 - 7 maj 2021. Det gäller att samla de politiska, säkerhets-, teknik-, hälso- och fredsbyggande samhällena och placera frågan om förbättrad kollektiv handling i centrum.


DIAKONIA

Seger i arbetet mot skatteflykt

Sofia Hallonsten: EU uppnådde den kvalifice- rade majoritet som krävdes bland medlems- länderna för att kunna enas om regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar för varje land de är verksamma i, så kallad offentlig land-för-land-rapportering.


GREENPEACE

ECT Hotet mot klimat och demokrati

Rolf Lindahl: Energistadgefördraget har nämligen blivit ett av fossilindustrins viktigaste verktyg för att sätta käppar i hjulet för en ambitiös klimatpolitik.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Försvaret och miljöansvaret sviktar

Charlotte Sjöström Becker: Ett fortsatt undantag för det svenska försvaret när det gäller miljöhänsyn och miljöredovisning skulle ses som ett uttryck för bristande ansvarstagande och sviktande medmänsklighet.


SVENSKA KYRKAN

Investeringsupprop för global vaccin

Martin Larsson: Investerare från hela världen agerar nu för världens ledare ska både finansiera och arbeta för att vaccin ska nå fram till alla länder. I ett gemensamt upprop pekar de bland annat på att kostnaderna för dessa investeringar är små i jämförelse med vinsterna.


EXPO

Europas extremhöger ökar

Daniel Poohl: Fortsatt högerextremt terrorhot. Extremhögerns terrorism under 2020 blev i mångt och mycket en fortsättning på den oroväckande trend vi sett 2019 med ett stort antal gripna och en aktiv miljö online som propagerade för terrorism och våld.


RADIOAKTIVT OM 100 ÅR

Kopparkapslarna fungerar inte

Göran Bryntse: Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten till skillnad från Miljö- domstolen och landets främsta korrosionsforskare ställer sig bakom att olegerad koppar duger som barriärmaterial i 100 000 år, skriver Göran Bryntse.


GREENPEACE

Vetenskapens obekväma sanningar

Dima Litvinov: Tänk om forskarna har rätt ändå? I psykologin om mänskligt beteende, är förnekelse en persons val att förneka verkligheten som ett vägval att undvika psykiskt obekväm sanning.


FASCISTISK PÅVERKAN?

Kommunister sabbar Vänsterpartiet

Paul Lindberg: C H Hermansson ledde SKP ifrån kommunism och förklarade att den eran var odemokratisk och kommer att avlösas på grund av sin egen inskränkthet.


KLIMAT OCH MOBILISERING

Industriellt svek

Paul Lindberg: "Välstånd" används som argument för ekonomisk marknadsprofit. Klimat- ansvaret har istället kommit i andra hand. Och så förhåller sig storfinansens gradering för närvarande. Det tillståndet måste nödvändigtvis förändras – för livets skull!


GREENPEACE

Hotet mot Jorden

Isadora Wronski: Hoten mot vår blå planet blir allt mer akuta. Klimatkris som höjer havstempera- turerna, ett industriellt fiske som utarmar det marina livet, plastföroreningar och giftiga oljeläckor. Detta måste få ett stopp!


VATIKANEN:

Stärkandet av kvinnor

Rom Newsroom: Janusz Urbańczyk sa till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa att bygga en bättre framtid kräver kompletterande samarbete mellan män och kvinnor.


UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Sverige och fredspolitiken

Hans Blix m.fl: Den amerikanska krigsmakten deltar i en mängd militära övningar riktade mot Ryssland i hela det nordeuropeiska området – i Östersjöområdet och på Nordkalotten, skriver artikelförfattarna i en artikel i DN Debatt.


HUMAN RIGHTS WATCH

Juveler och barnarbete

Juliane Kippenberg / Jo Becker: Smycken och klockföretag bör förbättra ansträngningarna för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras globala leveranskedjor, meddelar Human Rights Watch idag inför Alla hjärtans dag den 14 februari 2021.


WWF-RAPPORT:

Mineralbrytning på havsbotten

Tom Arnbom: Mineralbrytning i djuphaven, en industri som antas expandera kraftigt framöver,  riskerar att medföra stora negativa konsekvenser för havens biologiska mångfald och ekosystem – och därmed även för oss människor.


STOPPA BANKERNA

Utlåningen till fossila bolag

Lisa Persson: Regeringen måste stoppa bankernas utlåning till fossila bolag. Trots Parisavtalet fortsätter svenska banker att låna ut hundratals miljarder kronor till bolag inom kol, olja och gas.


SOLKRAFT SVERIGE

Lagring av sol- och vindenergi

Ulf Wengeler: Förnybara energikällor som vind och sol producerar av naturliga skäl inte el under dygnets alla timmar. För att kunna utnyttja dessa energislag vid tidpunkter då solen inte skiner och vinden inte blåser behövs någon form av energi- lagring, där överskottet kan lagras och användas när vinden inte blåser, nattetid eller vintertid.


OXFAM

Frankrike förlorar klimatmål

Elin Williams: Med stöd av 2,34 miljoner per- soner som skrev under den största namninsam- lingen i Frankrikes historia vann idag flera organisationer i en rättsuppgörelse där de stämt franska staten för dess passivitet inför klimatkrisen.


AMNESTY INTERNATIONAL

Städa upp i batteriindustrin

Ami Hedenborg: Att garantera "gröna" och etiska batterier måste bli en prioritet för företag och stater under återhämtningen från covid-19- pandemin. Därför publicerar Amnesty International nu riktlinjer för att säkerställa att tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och andra elektriska apparater.


AMNESTY INTERNATIONAL

Tiggeriförbud är kränkning

Johanna Westeson: Tiggeriförbud kan kränka rätten till mänsklig värdighet enligt Europadom- stolen. Det går inte att kriminalisera fattigdom. Kommuner i Sverige får dra tillbaka tiggeriförbudet.


OXFAM

Rikedomens rekordnivåer

Elin Williams: Efter pandemiåret 2020: Världens rikaste tillbaka på rekordnivåer, medan miljarder kommer att leva i fattigdom i minst ett decennium. Oxfams nya ojämlikhetsrapport visar att det kan ta över ett decennium innan världen är tillbaka på samma fattigdomsnivåer som innan pandemin.


FRAMTIDENS VINDKRAFT

Vindkraftens utbyggnad

Ulf Morgan Svensson: 100 procent förnybart hotar det hållbara samhället. När två direktörer från Energimyndigheten och Naturvårdsverket lägger ut texten om framtidens lokalisering av vindkraftsutbyggnaden finns skäl att lyssna.


FN:s KLIMATSTUDIE:

FN och klimatkrisen

Paul Lindberg: 70 procent av världens ungdomar oroas av den globala uppvärmningen. 64 procent av de vuxna människorna anser att klimatkrisen är ett hotande faktum. Över 1,2 miljoner människor var med i FN:s granskning.


NY STUDIE:

Bilvärmare helt utan miljökrav

Markus Håkansson: Vintertid går bilvärmarna varma. Det har flera positiva miljöaspekter – både motorslitage och bränsleförbrukning vid kallstart minskar. Men det är tyvärr inte hela sanningen.


HELGON ELLER HUMANIST

Humanitet ger seger

Paul Lindberg: Rädda Israel för övermod på grund av Donald Trump. Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning med ett ansvarstagande för Israel. Och det tycks Erik Helmerson omgestalta.


JIPF

Domen mot Issra Amro

Dror Feiler / Staffan Granér: Den palestinska aktivisten Issa Amro, döms av en israelisk militärdomstol för protestaktioner utan tillstånd, förolämpning av ockupationssoldat etc. Åtalet har lett till arresteringar utan att åtal väckts.


GREENPEACE SVERIGE

More of everything Svensk skog

Isadora Wronski: I dokumentären More of everything – the Swedish forestry model granskar forskare och experter svenska skogsindustrins påståenden om bland annat skogsbrukets klimatnytta och tillståndet i de svenska skogarna


ACT SVENSKA KYRKAN

Drabbade i Tigray

Stefan Håkansson: Act Svenska kyrkan kan tack vare samarbetet med lokala partner på plats och med hjälp av Sida-medel nu snabbt gå in med stöd till 11 000 personer.


VATIKANENS EKONOMI

Kardinal Pell och kvinnor i Vatikanen

Paul Lindberg: Påve Franciskus tog omedelbart tag i maffians intriger inom den katolska kyrkan när han installerats som Påve. Till medhjälpare tillsattes kardinal George Pell. Maffian försökte krossa honom.


WEEFFECT 

Rättvis mat till alla

Anna Koblanck / Joakim Rådström: Ny rapport visar stort behov av mer bistånd till matproduktion. I spåren av coronakrisen står världen inför den värsta hungerkrisen på 50 år. Samtidigt går bara 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk i fattiga länder.


HUMAN RIGHTS WATCH 

USA:s angrepp på FN

Louis Charbonneau:  Den valda presidenten Joe Bidens administration bör snarast avsluta USA:s angrepp på FN, som infördes av Donald Trump. Stöd kvinnors rättigheter, återställ medel för rättighetsfrämjande organ.


FN / IPCC

FN:s sjätte rapport

Paul Lindberg: År 2022 släpps FN:s sjätte klimatrapport. Innehållet handlar om utvecklingen av klimat. Tre rapporter framförs med en samlad kunskap för slutgiltiga åtgärder. Kan vara sista chansen!


TOLKNING AV TOMASEVANGELIET

Jesus om separationen

Peter Axelsson: Jag har läst tolkningen av Tomasevangeliet, bara för att se vad den säger mig direkt. När jag sedan läser kommentarerna, ser jag att jag tolkar innehållet på ett annat sätt. Till exempel i Logion 21 och 28.


KREAPRENÖR

I pestens tid

Lars-Olof Landin: Frågan är om det inte är lögnens tid vi lever i eller åtminstone förnekelsens tid, eftersom vi vanliga dödliga undanhålls viktig information, samtidigt som de styrande planerar att införa undantagslagar, så begränsande att de styrande själva inte anser sig klara av att följa dem.


NATUR OCH VETENSKAP

Noas ark, akvarier och djurparker

Paul Lindberg: Runt om i världen har det under längre tid anordnats avancerade akvarier och djurparker. Allmänheten har besökt det levande livet och kunnat glädjas av detta. Samtidigt har hotade arter skyddats för överlevnad så länge det är möjligt


 

Rikare Liv, 2020, årgång 14

GreenPeace Norge

Norge mot klimatansvaret

Daniel Bengtsson: Domen i det norska klimat- rättsfallet, där miljö- och ungdomsorganisationer har stämt den norska staten för att ha öppnat för ny oljeborrning i Arktis. Fyra domare ansåg trots allt att oljelicenser i Arktis borde vara ogiltiga av klimatskäl, men övriga röstade mot klimatet.


AMNESTY INTERNATIONAL

Pandemin används som ursäkt

Ami Hedenborg: Enligt Amnesty International har polisens brottsbekämpande insatser för att upprätthålla covid-19-restriktioner lett till kränkningar av mänskliga rättigheter och i vissa fall även att pandemin förvärrats.


Ny BOK AV LARS INGELSTAM

Privat överflöd – offentlig fattigdom

Lars Ingelstam: "Systemen, överflödet och det gemensamma". Bilden som J K Galbraith gav av det amerikanska samhället vid 1950-talets slut  stämde inte på Sverige då. Men den bilden har blivit allt mer träffande även för vårt land. Frågan hur vårt samhälle ska hantera sitt överflöd är en av ingångarna till denna nya bok.


EXPO

Ökad rasisism i coronakrisens spår

Morgan Finnsiö: I spåren av coronapandemin har rasism och desinformation ökat runt om i världen, trenden syns även i Sverige. Det visar stiftelsen Expos rapporter som också varnar för att situationen kan bli värre.


SWEDWATCH

Elektronik – mängder av mineraler

Tom Sullivan: Tillverkningen av elektronik som smartphones och bärbara datorer kräver stora mängder mineraler som kommer från hela världen. Extraktion av dessa mineraler har kopplats till allvarliga effekter på mänskliga rättigheter och miljö samt väpnade konflikter.


KLIMATHOTET

Världsekonomin orsak till klimatet

Paul Lindberg: Världsekonomin ger enorma vinster i paritet med ökad global uppvärmning. Inkomsten är kortsiktig medan uppvärmningen blir långsiktig. Ökad ekonomisering av världen ökar hoten.


GREENPEACE SVERIGE

Djur och natur–gillar du också skog

Daniel Bengtsson: 2020 har varit ett katastrofalt år för världens skogar. Australien, Amazonas, Sibirien, Indonesien – vi har tvingats se dystopiska bilder av ovärderlig skogsmark som skövlas eller brinner upp. Hotade djur som orangutanger, sumatratigrar och jaguarer har fått allt mindre plats att leva på.


NATURÄGANDET

Feodalism och markgrevar

Paul Lindberg: Historiskt erövrades markägandet under feodal skövling. I vissa länder frigjorde sig självägande bönder. Men, enligt traditionen äger Gud hela planeten – för rättvisans skull. Människan lånar marken under sitt liv.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kritisk skogsutredning

Petra Holgersson: Skogsutredningens förslag riskerar att försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen. Det menar Naturskyddsföreningen, som är skarpt kritisk till många av de förslag som den statliga utredningen har lagt fram.


RÄDDA KLIMATET

Vätgasräddningen

Paul Lindberg: Vätgas är förhoppningen om att kunna ersätta fossila bränslen – i det stora hela. Men till dess fortsätter uppvärmningen under lång tid framöver. Den tiden måste bilismen minska med en halvering i storstäderna.


UNICEF

Svält hotar barnen i Jemen

Christina Kerpner : Miljontals barns liv står på spel när Jemen närmar sig vad FN:s general- sekreterare beskrivit som den potentiellt värsta svältkatastrofen på flera årtionden. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Situationen är desperat.


INFÖR SOMMAREN

Skulpturer i Pilane

Paul Lindberg: Nu är det dags att längta till sommaren. Konst och naturparken i Pilane på Tjörn i Västsverige är verkligen någonting längtansfullt. Det verkar som att besökarna trivs i detta paradis.


SVERIGES ENERGIFÖRSÖRJNING

Natur och klimatförnekelse lika illa

Ulf Svensson: Storskalig vindkraftsutbyggnad är det som ska rädda klimatet. Punkt! Och det ska ske snabbt. Patrik Engström tar själv dock upp flera faktorer som han verkar vara lite bekymrad över men dessa avfärdar han snabbt.


TRE DEBATTÖRER:

Naturens juridiska rättigheter

Le Moine / Schyman / Shama: Människan tillsammans med naturen. Dags ge naturen juridiska rättigheter! Det skriver Rebecka Le Moine, Gudrun Schyman och Parul Sharma.


ERIN BROCKOVICH

Har Sverige fått sin egen aktivist?

Ulf Morgan Svensson: Klimathotet kan stoppas. Den tillträdande amerikanske presidenten Joe Biden är ett av dessa positiva tecken. Även Kina har satt upp målet att bli klimatneutrala är utmärkt. Att naturen har läkande krafter visar en del tecken i den pågående Covid 19-pademins kölvatten när aktiviteten i samhället gått ner. 


VÄRNA DRICKSVATTNET

Slamspridning hot mot dricksvatten

Ulf Morgan Svensson: Den 18 november gick riksfinalen om Sveriges godaste kranvatten, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Vatten. Av 104 svenska kommuners kranvatten har 20 valts ut till finalen. En omfattande kampanj pågår parallellt i både riks- och lokalmedia om vikten av att värna våra dricksvattenkällor.


RCEP–UPPGÖRELSEN

Jättelikt handelsavtal – utan ansvar

Paul Lindberg: Världens största handelsavtal för frihandeln har stipulerats. Handelns regleringar minskas och tullar tas bort helt och hållet. Det har till stor del möjliggjorts av president Trump när han stoppade president Obamas globala miljööverenskommelser.


150 års jubileum

Stora synagogan i Stockholm

Paul Lindberg: Stockholms synagoga invigdes den 16 september år 1870, samtidigt som judarna i Sverige fick fullständiga medborgerliga rättigheter. Den sagolika arkitekturen utfördes även i Tyskland och som påverkade Sveriges judar. Det var under en tid som kallades reformjudendom.


World Council of Churches

Tysklands kyrkor mot antisemitism

Marianne Ejdersten: Tysklands protestantiska och romersk-katolska kyrkor inleder en kampanj i januari 2021 för att uppmuntra kristna att ta en tydlig ståndpunkt mot ökande antisemitism och erkänna att den också har kristna rötter.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Miljoner drabbas av gift i vatten

Lisa Persson: Ny undersökning: Två miljoner svenskars dricksvatten innehåller för mycket PFAS . Det överskrider EU:s nya gränsvärde. Undersökningen med data från vattenverk på 42 platser riskerar att skada människors hälsa. Nu kräver miljöorganisationen att Sverige inför ett totalförbud mot PF AS.


GREENPEACE

Avskogning i urfolkens Amazonas

Åsa Ingves: Karipuna-urfolket har arbetat tillsammans med Greenpeace och den brasilianska miljöorganisationen Indigenist Missionary Council (CIMI) i nära tre år för att stoppa avskogning och olagliga övertaganden av deras markområden.


OXFAM

Bromsa skatteflykten!

Elin Williams: Hjälporganisationen Oxfams har släppt ut en granskning av Sveriges agerande i frågan om skatteflykt. Rapporten visar att regeringen röstat emot förslag som skulle försvåra skatteflykt, och underlåtit att trycka på för starkare regler.


HUMAN RIGHTS WATCH

Saudiarabien ansvarig för missbruk

Hiba Zayadin: G20-medlemsländerna bör trycka på Saudiarabien för att frigöra alla som hålls kvar olagligen och ge ansvar för tidigare missbruk före det virtuella G20-ledarnas toppmöte den 21 november 2020.


GREENPEACE

Norsk olja miljardförlust i Arktis

Daniel Bengtsson: Norges Storting gav tillstånd för oljeborrning i Arktis. Beslutet visar sig vara baserat på vilseledande fakta. Dessutom som hemligt, men som nu avslöjats. Det är en del av dokumentet för People vs. Arctic Oil-rättegången, som nu tas upp av den norska Högsta domstolen.


VATIKANEN

Franciskus och sammanhanget

Paul Lindberg: Vatikanens statssekreterare tycks uppmana biskoparna att förtydliga sina synpunkter mot Påvens lagförslag om samkönade "äktenskap". Det handlar om äktenskapets natur.


World Council of Churches

Hoten mot demokrati ökar i världen

Matilda Pearson: När hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter ökar globalt spelar rätten till religions- och övertygelsefrihet en avgörande roll för utvecklingen. Det visar Svenska missionsrådet i en ny rapport med titeln Claiming Space for Faith.


LÄKARFÖRBUNDET

Hälsofarlig slamspridning

Bertil Hagström: Läkarförbundet ska arbeta aktivt för att motverka spridning av miljöfarligt slam. Det anser Sjukhusläkarna, Svensk förening för allmänmedicin och Läkare för miljön, som tillsammans står bakom en motion i frågan som Läkarförbundets fullmäktige ska ta ställning till.


DIAKONIA – LAG OCH ANSVAR

Mänskliga rättigheter och ansvaret

Christina Wassholm: ”Visa handlingskraft” har satt press på Sveriges regering för att få en lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter. Regeringen uppmanas att aktivt bidra till att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.


Global Canopy / SEI / Neural Alpha

Trase Finance – avskogsfinansiering

Ylva Rylander: Trase Finance, ett initiativ från Global Canopy, SEI och Neural Alpha, har infört möjligheten för finansinstitut att städa upp sina portföljer och förbättra ansvarsskyldigheten inom områden med hög miljö- och social risk.


WORLD COUNCIL OF CHURCHES

Öka kvinnors synlighet

Susan Johnson: Samtal växer för att öka kvinnors synlighet i arbetet för fred och säkerhet. Vid 20-årsdagen av FN: s resolution 1325 besvaras fortfarande frågan om kvinnors viktiga arbete i fred och säkerhet får den synlighet som den förtjänar.


GREENPEACE

Skydda Arktis – Låt oljan ligga!

Isadora Wronski: Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.


WWF / NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Biologisk mångfald räddar naturen

Erika Reje / Petra Holgersson: Våra ekosystem är i kris. Men EU:s nya strategi för biologisk mångfald med stöd av EU:s miljöministrar för att medlemsländerna på allvar ska agera för att rädda naturen. Det skriver Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt uttalande.


KLIMATKRISEN

Nedrustning av fossil energi

Bengt Gustafsson m.fl.: Klimatförändringarna påverkar livsvillkoren för många människor. Direkta konsekvenser innefattar bränder, översvämningar, torka, och ödelagda odlingar, skriver artikelförfattarna.


GLOBALUPPVÄRMNING

Världshandeln – global rundgång

Paul Lindberg: Handel har varit mäktigt för världsekonomin och tillväxten. Ur klimatsynpunkt har handeln övergått till ett mäktigt hot mot livet på Jorden. Bästa rehabilitering är med minskad världshandel.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Världsbanken och fossilberoendet

Lisa Persson: Världsbankens stöd bidrar till att låsa in länder i beroende av fossila bränslen och försvårar för dem att leva upp till Parisavtalet. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse har granskat Världsbankens stöd till energisektorn i tre länder.


VATIKANEN

Lag för samkönade par

Paul Lindberg: Påve Franciskus yrkar på att införa lag för möjligheten av par av samma kön, och med detta avsätta den nuvarande lagen. Det innebär en definitiv humanisering av Vatikanens doktrinära inställning till medmänniskornas kärlek och mångfald.


KLIMATET

Förändringen av livsstilen

Paul Lindberg: Maktsystemet har skapat den värsta motgången. Livet vi lever hindrar klimatomställningen. Om vi ska rädda klimatet måste vi nödvändigtvis förändra den nuvarande maktordningen.


WWF

EU-lag mot global avskogning

Per Larsson: Skogsbränder i Amazonas och andra tropiska områden anläggs ofta för att röja mark för storskaligt jordbruk. Den stora efterfrågan i EU på jordbruksprodukter driver indirekt på tio procent av avskogningen och skogsförstörelsen globalt.


KONSEKVENSANALYS

Exploatering utan gränser

Ulf Svensson: På DN Debatt den 7 oktober publicerades en artikel med rubriken ”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”. Det är lobbyorganisationen ”Nätverket vindkraftens klimatnytta” som refererar till en egenbeställd SIFO-undersökning.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hot mot klimatpolitiken

Petra Holgersson: När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet.


AMERICA

America, America, America ...

Birger Schlaug: I Sverige är vi till stor del – största del rent av – uppväxta med amerikansk kultur. Som barn såg jag amerikansk matinéfilm på söndagar, matades med föreställningen att alla cowboys var vita, att alla hjältar var amerikaner. Makt över populärkulturen är stor makt.


ELKRAFT FRÅN HIMLEN

Starkt stöd för vindkraften

Paul Lindberg: Vindkraft, solenergi och vattenkraft kan ge den högsta kapaciteten för Sveriges behov av elenergi – även för export. Kraftkällorna kan regleras för säkrare naturskydd och humanitet.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Fler bostäder med färre parkeringar

Alexandra Elias: Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder med Fastighetsägarna Sthim, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare.


GREENPEACE

Förödelsen av världens skogar

Emma Pettersson: Livsmedel som kött, mjölk, kakor, tvål och schampo i matvarubutiker över hela Europa kan vara en direkt orsak till förstörelse av livsviktiga skogar i andra delar av världen. Det borde inte vara lagligt och nu har vi möjlighet att ändra på det.


KLIMATKRISEN

Nytt bilbränsle kan öka biltillväxten

Paul Lindberg: Först kommer bilens räddning – därefter kommer klimatet. Inblandning av biobränsle i bensinen utgör den nya planen för en möjlig fortsättning av bilismens omfattning. Men, en sådan fortsättning kan istället öka den globala uppvärmningen.


EIT CLIMATE-CIC

Europas resursfö