Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 8, 2014, årg 8

LEDARE

Vi lever i en eko-modern utopi!

Ulf Svensson: Våra medelklassvanor är många gånger helt ohållbara i termer av klimatpåverkan och resursanvändning. Dessutom växer medelklassen i antal i hela världen och med dem ökar medelklassens konsumtion.


FN/IPCC:s FEMTE KLIMATRAPPORT

Enighet om klimatförändring

Paul Lindberg: Supercellmoln är en verklig vertikal isstorm som kan slår sönder allt i sin väg. Ett naturfenomen som nu växer till på grund av den globala uppvärmningen. Den "osannolika klimatförändringen är nu en realitet". Tyvärr!


SST-seminarium

Fientlighet mot trossamfund

Paul Lindberg: Religionsfriheten måste skyddas bättre. Låt Gudstron bli en enande kraft för tolerans och demokrati. Det finns tyvärr trossamfund som ställer sig utanför demokratin, och gör det onödigt svårt för sig själva och för andra.


SVENSKA KYRKAN

Kyrkan har gjort det igen!

Ulf Svensson: Joakim Selin heter den senaste kyrkoherden inom Svenska kyrkan som hudflängts, förnedrats och blivit utsparkad. Till skillnad från många andra hade han kraft att strida för sin sak i Arbetsdomstolen, och dessutom vann han på alla punkter.


TAL/RESUMÉ/KOMMENTARER

Frestelsen och nåden

Paul Lindberg: Franciscus I tydliggör vad han menar med "bokstavstrogen inflexibilitet" – det vill säga att stänga in sig själv ihop med enbart det skrivna ordet, och inte låta sig påverkas av Guds överraskningar och inspirationer.


STEG 3

Utveckling – inte bara tillväxt

Robert Höglund: Vad som eftersträvas genom ekonomisk tillväxt var inte mer pengar och prylar. Vad man eftersträvade var en snabb och positiv samhällsutveckling som skulle leda till ett bättre liv för människan. Och vid industrialismens början var en ökad materiell standard det främsta behovet. 


EXPO IDAG

Försvarare av Hitler

Daniel Vergara: Partiledaren Janusz Korwin-Mikke och ledamoten Robert Iwaszkiewicz i polska kongressen menar att det inte finns bevis för att Hitler kände till Förintelsen. "Hitler kände inte till Förintelsen," "Rätt att misshandla kvinnor". Utspelen kommer från nya polska högern.


SVENSKA KYRKAN

Ljus under allhelgona

Ewa Almqvist: Varje år besöker mer än hälften av svenskarna en anhörigs grav. Det gör det till en av de mest populära traditionerna i Sverige. Under allhelgonahelgen och två veckor framåt kommer Svenska kyrkan skapa ljusinstallationer på fyra kyrkogårdar.


COGITO

När militären ser u-båtar

Martin Nilsson: I realpolitikens prosaiska förhandlingar gäller det att hålla huvudet kallt, när det återigen sägs börja bubbla i svenska farvatten och när militären återigen ropar på ökade anslag.


ACTION AID

Bistånd med stora risker

Tove Engström/Christine von Sydow: När ett företag förvärvar land sker detta ofta med löften om kontant ersättning, lokal personal i projekten eller nya vårdcentraler eller vägar. Många av dessa löften infrias aldrig och samhällen lämnas utan hem, tillräckligt med mat eller något sätt till försörjning.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Kampen mot Ebola

Malin Lager: En person som inte har ebolasymtom är inte smittsam. Ebolaviruset smittar bara genom direkt kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, saliv och kräkningar. Det är inte en luftburen smitta och det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa.


RÄDDA BARNEN

Barnen saknar en barnbudget

Anders Maxson: Budgetpropositionen innehåller väldigt lite när det gäller stöd och skydd för barn i utsatta situationer. Vi vill se ett socialt skyddsnät – en slags garantinivå – för barn i alla åldrar och i hela landet. Det förebyggande arbetet och tidiga stödet får inte vara ett postnummerlotteri.


BRITTISK IMPERIALISM

Saint Paul's Cathedral

Paul Lindberg: Tinnar och torn dominerade London under några sekel. Idag har Mammons tinnar och torn växt om katedralen. London är numera ett av världens mäktigaste bankcentra för värdepapper och finansspekulation. En av Londons främsta inkomstkälla och handelsvara är just bankaffärer.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Vapenproduktion och olja är för närvarande de mest lönsamma handelsprodukterna i världen. Och denna handel är ofta orsak till lönsamma krig har det visat sig. 

SVENSKA FREDS

Militär upprustning ökar inte vår säkerhet

Det bästa vi kan göra för Sveriges säkerhet är att se vilka alternativa och förebyggande metoder som finns, inte att satsa på fler miljarder till försvaret. Så kommenterar Anna Ek debatten och händelserna under den senaste tiden, då marinen letat efter vad som kan vara en undervattensfarkost och många debattörer efterlyser upprustat försvar.  

SVENSKA KYRKAN

Erkännandet av Palestina viktigt steg

Den svenska regeringens erkännande av Palestina kan vara ett viktigt steg för att få igång fredsprocessen och en tvåstatslösning, men tiden håller på att rinna ut. Regeringens beslut är i linje med det beslut som Svenska kyrkans kyrkomöte fattade för två år sedan. 

BANKKRISEN

SEB 100 miljarder i vinst på ett år

Från krisande banker till Joakim von Anka. Sveriges storbanker har redovisat sina rekordvinster, men med kommentaren "Tråkigt att behöva betala skatt på det". Vinsterna har ökat rekordartat och det har till stor del åstadkommits av spekulativa affärsprojekt. Ett förslag på fyra procent vinstskatt har framförts av regeringen – för visat intresse av de löneskatter som betalades ut till bankerna under de stora bankkriserna.

Naturskyddsföreningen

Miljöanpassade fiskodlingar ger jobb i glesbygd

Naturskyddsföreningen har presenterat sin nya rapport om det svenska vattenbruket. Med rätt beslut kan det bli en viktig näring för hållbar matproduktion i Sverige. I Sverige finns både tekniken och viljan att odla fiskar och skaldjur utan att skada de naturliga ekosystemen.

Kristna Fredsrörelsen

En vecka för helig fred

Den 16-23 november pågår ”Kyrkornas globala vecka”, en möjlighet för kyrkor runt om i Sverige att gemensamt och tillsammans lyfta frågor om fred och rättvisa. Temat för i år är ”Helig fred – tro som fredsskapare”. Antonio Gutiérrez Pérez, från den katolska pacifistiska organisationen Las Abejas i Mexiko, besöker Sverige under veckan.  

Naturskyddsföreningen

Djur och natur vinnare i budgeten

Den nya regeringens budget för 2015 är en vinnare för djur och natur. På flera områden är det ett steg framåt för miljöområdet, men det saknas tillräckligt tydliga besked om framtidens klimatskatter. 23 oktober 2014 Pressmeddelande Klimat, energi och transporter, Jordbruk och mat, Skog och naturvård.

WATER AIDS

Vattendroppar – årets viktigaste julklapp

Ge bort årets viktigaste och mest generösa julklapp – vattendroppar! Det kan kännas långt kvar till jul, men varje dag, varje minut, dör människor runt om i världen på grund av bristen på rent vatten och tillgång till en toalett. Bristen på rent vatten håller människor kvar i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

KVINNA TILL KVINNA

Mord på framstående kvinnor i Irak

En rad framstående kvinnor, däribland läkare, kvinnorättsförsvarare, jurister och politiker har mördats av IS i Irak den senaste tiden. I söndags rapporterades om ytterligare tre mord. Det är en utveckling som hotar ledande kvinnoaktivister i hela landet.  

FÖRBIFART STOCKHOLM

Frysning ger smarta trafiklösningar

Trafikverket har fått direktiv från regeringen att frysa projektet Förbifart Stockholm till och med 1 maj 2015. Det betyder att överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu verkställs. Fram till dess kan finansieringen omförhandlas mellan parterna i Stockholmsregionen.

Swedwatch

H&M träffade Bangladeshs handelsminister

Den 26 september släppte Swedwatch och LO-TCO Biståndsnämnd rapporten ”44 barn”. Rapporten visade att trots heltidsarbete, ofta med mycket övertid, i textilindustrin i Bangladesh lever många av arbetarna och deras familjer i en situation präglad av fattigdomsproblematik i Dhakas och Chittagongs slumområden. Rapporten fokuserade på hur det påverkar barnen.

Läkare Utan Gränser

Alarmerande ökning av multiresistent tbc

Läkare Utan Gränser ser med oro på slutsatserna i Världshälsoorganisationens (WHO) Globala Tuberkulosrapport för 2014. Även om förekomsten av och dödligheten i tuberkulos fortsätter att minska noterar vi en alarmerande utveckling när det gäller resistent tuberkulos. I vissa länder utgör nu multiresistent tuberkulos 35 procent av fallen.

SVENSKA MISSIONSRÅDET

Första mötet med den nya biståndsministern

Biståndsministern konstaterade att det inte är någon önskvärd utveckling att organisationer inom civila samhället blir som konsulter som ska lämna anbud för att genomföra biståndsprojekt. Civilsamhället har en annan roll. Hon var tydlig med att hon värdesätter civilsamhällets organisationer och att hon vill ha mycket dialog och en strukturerad dialog.

VATTENFALLS KOLKRAFTVERK

Kommer regeringen att sälja brunkol?

Vattenfall tvingas till nya nedskrivningar och meddelar att de utreder möjligheterna att sälja delar av brunkolsverksamheten i Tyskland. Det stod klart när bolagets tredje kvartalsrapport presenterades i dag. En försäljning innebär att varken Vattenfall eller regeringen tar sitt klimatansvar.

Greenpeace 

EU:s ledare bromsar omställning till grön energi

EU:s ledare har lyckats enas om tre klimatmål för 2030. Överenskommelsen har en avgörande betydelse för Europa liksom för EU:s position inför FN:s klimattoppmöte i Paris nästa år. Beslutet föregicks av politiskt spel såväl i Sverige som inom EU. Spelets förlorare är klimatet liksom EU:s invånare.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

 

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Ladda ner, köp eller beställ 

Ladda ned som pdf-fil här

Eller beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

System – Att tänka över samhälle och teknik

Lars Ingelstam:

Syftet

Ett konkret syfte med den här studien är att förbättra och teoretiskt berika forskning om tekniska system i samhället, med särskilt sikte på energisystem. För att nå detta syfte tror jag att en avsevärd kringgående rörelse är motiverad. 

Eftersom ”system”, ”systemanalys” och ”systemiskhet” spelar en allt mer central roll i vårt samhälle är det klokt att ordna upp fältet och visa på dess stora bredd. Min uppfattning är att konkret forskning kring exempelvis energisystem eller miljö har oerhört mycket att hämta – vad gäller metoder, begrepp, kritisk diskussion, modeller, vetenskaplig erfarenhet med mera – från andra grenar av systemforskningen.

Andra upplagan, Energimyndigheten. 340 sidor. Ladda ned gratis!

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Läs senaste numret av Pax

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Ge de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Bli fadder till ett fadderbarn nu! 

Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. Att få växa upp i respekt och trygghet. Ett ställningstagande som varit bärande för SOS Barnbyar sedan starten för över 60 år sedan. Att ha ett fadderbarn innebär att du kan tillsammans med oss göra skillnad för världens ensamma och mest utsatta barn.

Bli fadder från 200 kronor i månaden

Du kan välja att följa ett fadderbarn eller verksamheten i en hel barnby, oavsett går dina pengar till den barnbyn där du blir fadder och hjälper alla barn som bor där.

Genom ditt stöd får övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem hos oss. En mamma som kramar. Som tjatar. Som plåstrar om när det behövs och läser godnattsaga. En mamma som alltid finns där.

Som fadder bidrar du med minst 200 kronor i månaden. Genom att ta del av skattereduktionen kan du som blir fadder hos oss ge 267 kr per månad - men det kostar dig bara 200 kr per månad! Läs mer om skattereduktionen här!

Tack för att du hjälper oss – och varmt välkommen som fadder till ett fadderbarn!

SOS BARNBYAR

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com