UA-153708191-1

Rikare Liv Civilisation / Socialhumanistisk tidning              Pressrum

®

Rikare Liv, 2020, årgång 14

GREENPEACE

Skydda Arktis – Låt oljan ligga!

Isadora Wronski: Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.


WWF / NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Biologisk mångfald räddar naturen

Erika Reje / Petra Holgersson: Våra ekosystem är i kris. Men EU:s nya strategi för biologisk mångfald med stöd av EU:s miljöministrar för att medlemsländerna på allvar ska agera för att rädda naturen. Det skriver Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt uttalande.


KLIMATKRISEN

Nedrustning av fossil energi

Bengt Gustafsson m.fl.: Klimatförändringarna påverkar livsvillkoren för många människor. Direkta konsekvenser innefattar bränder, översvämningar, torka, och ödelagda odlingar, skriver artikelförfattarna.


GLOBALUPPVÄRMNING

Världshandeln – global rundgång

Paul Lindberg: Handel har varit mäktigt för världsekonomin och tillväxten. Ur klimatsynpunkt har handeln övergått till ett mäktigt hot mot livet på Jorden. Bästa rehabilitering är med minskad världshandel.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Världsbanken och fossilberoendet

Lisa Persson: Världsbankens stöd bidrar till att låsa in länder i beroende av fossila bränslen och försvårar för dem att leva upp till Parisavtalet. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse har granskat Världsbankens stöd till energisektorn i tre länder.


VATIKANEN

Lag för samkönade par

Paul Lindberg: Påve Franciskus yrkar på att införa lag för möjligheten av par av samma kön, och med detta avsätta den nuvarande lagen. Det innebär en definitiv humanisering av Vatikanens doktrinära inställning till medmänniskornas kärlek och mångfald.


KLIMATET

Förändringen av livsstilen

Paul Lindberg: Maktsystemet har skapat den värsta motgången. Livet vi lever hindrar klimatomställningen. Om vi ska rädda klimatet måste vi nödvändigtvis förändra den nuvarande maktordningen.


WWF

EU-lag mot global avskogning

Per Larsson: Skogsbränder i Amazonas och andra tropiska områden anläggs ofta för att röja mark för storskaligt jordbruk. Den stora efterfrågan i EU på jordbruksprodukter driver indirekt på tio procent av avskogningen och skogsförstörelsen globalt.


KONSEKVENSANALYS

Exploatering utan gränser

Ulf Svensson: På DN Debatt den 7 oktober publicerades en artikel med rubriken ”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”. Det är lobbyorganisationen ”Nätverket vindkraftens klimatnytta” som refererar till en egenbeställd SIFO-undersökning.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hot mot klimatpolitiken

Petra Holgersson: När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet.


AMERICA

America, America, America ...

Birger Schlaug: I Sverige är vi till stor del – största del rent av – uppväxta med amerikansk kultur. Som barn såg jag amerikansk matinéfilm på söndagar, matades med föreställningen att alla cowboys var vita, att alla hjältar var amerikaner. Makt över populärkulturen är stor makt.


ELKRAFT FRÅN HIMLEN

Starkt stöd för vindkraften

Paul Lindberg: Vindkraft, solenergi och vattenkraft kan ge den högsta kapaciteten för Sveriges behov av elenergi – även för export. Kraftkällorna kan regleras för säkrare naturskydd och humanitet.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Fler bostäder med färre parkeringar

Alexandra Elias: Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder med Fastighetsägarna Sthim, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare.


GREENPEACE

Förödelsen av världens skogar

Emma Pettersson: Livsmedel som kött, mjölk, kakor, tvål och schampo i matvarubutiker över hela Europa kan vara en direkt orsak till förstörelse av livsviktiga skogar i andra delar av världen. Det borde inte vara lagligt och nu har vi möjlighet att ändra på det.


KLIMATKRISEN

Nytt bilbränsle kan öka biltillväxten

Paul Lindberg: Först kommer bilens räddning – därefter kommer klimatet. Inblandning av biobränsle i bensinen utgör den nya planen för en möjlig fortsättning av bilismens omfattning. Men, en sådan fortsättning kan istället öka den globala uppvärmningen.


EIT CLIMATE-CIC

Europas resursfördelning

Kirsten Dunlop: "Eftersom mänskligt beteende är kärnan i klimatförändringarna är det viktigt att engagera fysiska system och sociala system effektivt och tillsammans, Vi måste förändra vårt sätt att göra innovation. Europa måste ompröva hur det fördelar resurser för att nå sina klimatmål."


KLIMATKRISEN

Havsisen – ytterligare rekordlåg 

Julia Zanolli: Tillkännagivelsen av att Arktis havsis nådde sin lägsta nivå för 2020 den 15 september med 3.74 miljoner kvadratkilometer, vilket är långt under genomsnittet för denna tid på året under de senaste 42 åren. Detta innebär den näst lägsta utbredningen sedan satellitmät- ningarna startade 1978.


AMNESTY

Visa handlingskraft

Ami Hedenborg: Regeringen måste visa handlingskraft för ny lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.


KLIMATÅTGÄRDER

Vetenskap eller agitation?

Paul Lindberg: Den industriella klimatkrisen är ett faktum. Bilismen är en av de stora orsakerna. Halvering av den globala bilismen skulle kunna motverka planetens uppvärmning. Bilismens konglomerat är nu det reella hotet mot livet på Jorden!


GREEENPEACE / BRASILIEN

I Pantanal pågår en miljökatastrof

Åsa Ingves: Våtmarken är känd för sin artrikedom med cirka 1 500 djurarter och 3 500 växtarter. Pantanal är bland annat hem åt hundratals fågelarter som den sällsynta hyacintaran – världens största papegoja, och andra hotade djur som jaguarer, manvargar och jättemyrslokar.


OXFAM

Rikaste procenten

Elin Williams: Världens rikaste procent släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som de 50 procent som utgör den fattigaste hälften av jordens befolkning. Detta visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam som undersökt koldioxidutsläpp under 25 år.


UNICEF SVERIGE

När myndigheter brister

Pernilla Baralt: Enligt Muf är barnkonventionen som lag orsaken till att dessa barn tillåts använda mobiler och datorer som möjliggör planering av fritagningar. Det är en felaktig slutsats, och det visar hur viktigt det är att höja kunskapen om hur barnkonventionen ska användas i praktiken.


AMNESTY AVSLÖJAR

Kinas massövervakning

Ami Hedenborg: Genom att sälja sofistikerad digital övervakningsteknik till Kinas statliga  säkerhetstjänst riskerar europeiska teknikföretag, bland annat det svenska företaget Axis Communications, att bidra till omfattande brott mot mänskliga rättigheter i Kina.


VÄRLDENS BARN

Maratonlöparen och biskopen

Ewa Almqvist: – Jag springer för livet, för att barn i utsatta situationer ska få ett bättre och längre liv. Jag har sett alltför mycket lidande och utsatthet i många länder, och vill bidra till en förändring, säger Håkan Jonsson. För jag har också sett att man kan göra skillnad även med små medel!


JORDEN BRINNER

Egoism som incitament

Paul Lindberg: Förnekelse och "hej vad det går" gjorde sig märkbart för epoken på Jorden. Kapitalet utgjorde varuautomaten för den globala profittillväxten. Och allt detta skapades av världens människor genom vetenskap, kunskap och arbete – men enbart på ägandets villkor.


RIKARE LIV – CIVILISATION

Nej till Preem! Ansvaret för klimatet!

Paul Lindberg: DN:s ledarredaktion tar aktiv ställning för rätten att låta Preem fortsätta expansionen med oljeraffinering i Lysekil. Åsikten tycks grundad på ett oljebolags rätt att bestämmande över sig själva.


WWF SVERIGE

Nödläge för naturen

Håkan Wirtén: Det är viktigare än någonsin att världens ledare enas kring en rad globala beslut – en ”New Deal for Nature and People. Främst är det den storskaliga markomvandlingen och förlust av livsmiljöer som har den största negativa påverkan på den biologiska mångfalden.


INDONESIEN

Polisrazzia mot gayparty

Kyle Knight: Den indonesiska regeringen bör snarast undersöka en polisrazzia mot en privat sammankomst av 56 män i Jakarta som belyser hotet mot rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner i landet.


STOPPA PREEMRAFF

Stefan Löfven, följ parisavtalet!

Isadora Wronski: Stoppa preemraff! Låt inte Preem få tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi! Sverige måste ta sitt ansvar – eftersom det i det här fallet är i Sverige det går att stoppa miljöförstörelsen


Läkare utan gränser

Syrien: Barn dör av covid-19

Malin Lager: Covid-19-fall ökar drastiskt i hela nordöstra Syrien. Pandemin har fått katastrofala konsekvenser för regionen, där 700 000 internflyktingar befinner sig.


OXFAM

10 miljarder dollar rikare

Elin Williams: 21 miljardärer i Mellanöstern och Nordafrika, varav alla är män, har sett sina förmögenheter växa med nära 10 miljarder dollar sedan covid-19-pandemins start. Det är nästan dubbelt så mycket som den beräknade kostnaden för att återuppbygga Beirut efter explosionen.


 

PÅMINNELSE

Kärnkraft och växthusgaser

Eva Linderoth m.fl. : Det som släpper ut koldioxid är energisystemen som bygger på klyvning av atomkärnor – det mest komplexa och omfattande av alla. I alla led i kärnbränslekedjan släpps det ut växthusgaser.


 

KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Människorätten för fred i Colombia

Sara Åkerlund: Filmer om kampen för fred. Människorättskämpar står upp för fred i Colombia. Fem filmer av Carlos Javier Hermandez Pinto och Emma Larsson.


 

TEORIERNA OM INTELLIGENS

Olika typer av intelligens

Linda Nestor: Teorierna om vad intelligens egentligen är har ännu inte klargjorts helt och fullt. Det finns heller ingen klar definition på vad intelligens är och innebär. Men det finns flera teorier.


 

VETENSKAP & FORSKNING

Virus är levande intelligens

Paul Lindberg: Michel Lai lanserade tesen om att Virus är en intelligens, organisatör och verkställare – på grund av det sätt som viruset agera på. Men hur dirigeringen drivs är mera oklart – men som kan ha sin förklaring.


 

BILPROPAGANDA

Driven för bensin och dieselbilar

Paul Lindberg: I en tvivelaktig "vad-tycker-du- sondering" blev tyckarresultatet så som marknadsdriven önskade. Hälften av de tillfrågade ville inte stoppa bensin- och dieselbilar, med ersättningen av el-bilar. Det skulle bli dyrt för de berörda.


 

GREENPEACE

Protest mot oljerigg i Nordsjön

Carl Schlyter: Fyra aktivister från Greenpeace har simmat från fartyget Rainbow Warrior III, över ett danskt oljefält i Nordsjön och tagit sig upp på oljeplattformen Dan Bravo. Det är en fredlig protest med kravet att Danmark omedelbart stoppar all ny olje- och gasexploatering.


 

SWEDWATCH

IKT-arbetare utsätts för kemikalier

Tom Sullivan: Den globala marknaden för enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer är enorm. EU importerar enbart elektroniska produkter värda hundratals miljarder euro varje år. IKT-arbetare ska inte utsättas för farliga kemikalier.


 

ANTISEMITISM

Debatten bör föras offentligt

Svante Weyler: Vem avgör vad som är antisemitism och vad som inte är det? Svaret är både enkelt och komplicerat. Var och en av oss måste själv bilda sig, ta ställning och sen bestämma sig för vad man gör åt saken. Det är det enkla svaret. 


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Återuppliva EU som fredsprojekt

Lotta Sjöström Becker: Hållbar fred som det Nya normala borde vara vägen, om inte farhågorna från Davos om ett misslyckat globalt ledarskap ska infrias, så skriver Kristna Fredsrörelsen.


EIT Climate-KIC

Polska kolregionen

Barbara Jarkiewicz: Polen står som den största kolproducenten i EU inför en enorm utmaning när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. EIT Klimat-KIC och den schlesiska metropolen tror att för kolregioner som Schlesien kan övergripande utmaning förvandlas till en möjlighet.


World Council of Churches

Hagia Sophia nödvändig omprövning

Marianne Ejdersten: När muslimska fredagsböner ägde rum i Hagia Sophia den 24 juli anslöt sig WCC: s medlemskyrkor och internationella organisationer, inklusive ett antal framstående muslimska ledare, för att uppmana till en omprövning av beslutet för att göra museet till en moské.


GREENPEACE

Amazonas brinner igen

Åsa Ingves: Klimatkris och stigande temperaturer leder till ökning av katastrofala skogsbränder över hela världen. Var med i arbetet för att skydda världens skogar – bli månadsgivare! Tillsammans med er har vi möjlighet att göra skillnad.


BOSTADSMARKNADEN

Ökade bostadspriser – tro och bostad

Paul Lindberg: Att tro på högre bostadspriser är knappast ett himmelskt verk. Det är mer ett hokus pokus för profitens och bostadsmarknadens trollerier. De får fastighetspriserna att öka.


DEMOKRATIRÄTTEN

Rätten till klimatet mot globala hettan

Paul Lindberg: Beslutet om rätten att få öka fossila drivmedel istället för ett omedelbart stopp var ett elakt knivhugg. Både mot demokratin och bekämpningen av klimatansvaret. Det förvandlades till ett juridiskt svek mot humaniteten.


NATURTURISM

Gör Norden till ett turistparadis

Ulf Morgan Svensson: Gör hela Norden till ett turistparadis! Forskarna Jörgen Eksell och Maria Månsson, projektledare för Urban Turismutveckling i förnyelse vid Lunds universitet tar upp ett hett ämne i dessa coronatider.


VA-industrin

När verkligheten kördes över

Ulf Morgan Svensson: DVA-frågorna har under det senaste året debatterats intensivt i svensk press. Framförallt är det enskilda fastighetsägare med små avloppsanläggningar som protesterat. Fullt funktionsdugliga, småskaliga anläggningar har dömts ut av kommunerna.


SVENSKA MISSIONSRÅDET

Corona – lokalt arbete underlättar

Matilda Pearson: Drygt sex miljoner kronor fördelas på tre humanitära insatser i Sydsudan, Zimbabwe och Bangladesh för att rädda liv och lindra akut nöd som försvåras av Coronapandemin. Lokala aktörer underlättar humanitärt arbete i spåren av Corona.


SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Så jobbar FN mot rasdiskriminering

Ellie Al-Kahwati: NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgar- rättsrörelser, uppmanar FN att klassificera polisbrutaliteten mot svarta människor av polisen i USA som en kränkning av mänskliga rättigheter. Är det ett brott mot mänskliga rättigheter?


SIPRI

AI-teknik bidrar kärnkraftsrisk

Michael Dziedzic: Nya framsteg inom artificiell intelligens (AI) bidrar till kärnkraftsrisk enligt en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. 


CLIMATE-KIC / ÅSIKT

Lång finansiering i en flyktig värld

Dark Matter: Klockan tickar, varje sekund tar världen mer skuldsättning. Regeringar, företag och individer runt om i världen samlar oöverträffade lån, en trend som inte verkar vända i det närmaste.


ENERGIDEBATTEN

Klimatmålen – elbilen duger inte

Paul Lindberg: Elbilen kan inte ersätta bensinbilen, eftersom de har samma energikällor. Elkraft till elbilar framställs till största delen från kol, olja och kärnkraft. Det som borde gälla är fortfarande sol, vind och hav – eventuellt även av biodrivmedel.


GRÖN OMSTÄLLNING

Carl-Henrik Svanberg

Paul Lindberg: För närvarande drabbas Jorden på ett allvarligt sätt. Försakelser har ökat Jordens uppvärmning till allvarligt läge för livet på Jorden. I sista minuten tar Carl-Henric Svanberg initiativet för att driva industrin till nödvändiga åtgärder.


CORONAEPIDEMIN

Yngre vuxna oroligare än äldre

Ewa Almqvist: Under vårens pandemi har svenskarnas sinnesstämning tydligt försämrats, enligt en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svenska kyrkan. Känslor som oro och ensamhet har ökat, medan glädjen har minskat.


GREENPEACE ANALYS

Riskabla stimulanspaket

Markus Mattisson: EU och medlemsländerna planerar att investera 40 000 miljarder i stimulanspaket till följd av coronapandemin. Greenpeace varnar för att offentliga stöd riskerar att gå till fossilindustrin och kräver att EU inrättar en bevakning så att de går i linje med Parisavtalet.


VATIKANSTATEN

Vatikanen och penningtvätten

Paul Lindberg: Barbagallo, ny bankdirektör, hänvisar till en lag som krävts av påven Franciskus, och som nu gäller offentlig insyn för offentliga kontrakt. De nya normerna är avsedda att förhindra korruption, inklusive nepotism, penningtvätt eller andra brott i Vatikanstatens finansiella transaktioner.


RIKARE LIV – CIVILISATION

Demokrati och desinformation

Paul Lindberg: Behovet av en förhöjd demokrati mot det som orsakar en säker global miljökrasch är idag uppenbart! Mänskligheten på gott och ont har hamnat vid skärningspunkten. Fortsättning i samma spår? Eller förverkligandet av ett globalt klimatbeskydd?


GREENPEACE

Riksrevision av AP-fonderna

Rolf Lindahl: AP-fonderna förvaltar omkring 2000 miljarder kronor. De investerings- eller divesteringsbeslut som AP-fonderna fattar och de rutiner och riktlinjer som de etablerar påverkar andra aktörer, från mindre aktörer som enskilda kommuner till finansbranschen i stort, även utanför Sveriges gränser.


KONST OCH KAPACITET

Kvinnan och konsten

Paul Lindberg: Kvinnan har mestadels satts på plats – av hierarkiska skäl. Från 1800-talet och framåt under 1900-talet sker en kvalitativ förvandling – kvinnor gör sina röster hörda. Hon inleder ett föredömligt förverkligande av sitt liv som medmänniska.


GREENPEACE

Preems reklamkampanj

Isadora Wronski: Preems grönmålade budskap rimmar särskilt illa med tanke på den planerade expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil. Ett projekt som skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatlöften.


SIPRI / ICRC-RAPPORTEN

Autonoma vapen, nödvändig kontroll

Stephanie Blenchner: Det så kallade autonoma vapensystemet riskerar att förlora mänsklig kontroll över liv eller död i en krigssituation. Utan mänskligt ingripande utgår det juridiska ansvaret, vilket i praktiken skulle kunna leda till mekaniserade massmord.


STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

Rika länder måste inleda avfasningen

Emily Yehle: Studien visar att rika länder måste inleda en utfasning av fossila bränslen .  Eftersom olje- och gassektorn upplever en kaotisk nedgång under COVID-19, visar en ny studie hur ansvariga beslutsfattare kan planera för en mer motståndskraftig framtid.


OXFAM / ÖSTAFRIKA

Gräshoppsvärmar och hungerkris

Elin Williams: Människor i östra och centrala Afrika som drabbats av både översvämningar och coronavirusets effekter står nu inför en tredje kris- hunger och fattigdom på grund av en ny gräshoppsinvasion.


SVENSKA KYRKAN

Forskningsrapport: Sexuell trakasseri

Ewa Almqvist: Forskningsrapport visar på vikten av det arbete som Svenska kyrkan gjort under 20 år för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt synliggörs strukturella problem kring gränssättning, till exempel för vad som anses vara tillåtet.


EIT CLIMATE-KIC

EU stöder klimatföretagare

Anne-Sophie Garrigou: Ny finansiering stöder klimatföretagare genom pandemikrisen. Valda klimatpositiva företag kommer att få omedelbart stöd på upp till 500 000 euro från EIT Climate-KIC som en del av Europeiska unionens svar på pandemikrisen.


OSUND FINANSMAKT

Konkurrens och lönepress

Paul Lindberg: Låga löner är primärt för världshandeln – det är nyliberalismens måtto. Och det ledde till en totalitär orättvis behandling. Exportvinster tvingas fram genom lönesänkningar bland de breda löntagargrupperna.


WWF

Mångfalden kräver handling

Jenny Jewert: Positivt att EU vill storsatsa på biologisk mångfald – nu krävs handling! WWF välkomnar i stort EU-kommissionens förslag till nya strategier för biologisk mångfald och hållbara livsmedel som presenterades i Bryssel. 


NATURSKYDDFÖRENINGEN

EU:s nya strategi och mångfald

Petra Holgersson: EU-kommissionen fattade beslutet om att skydda 30 procent av både mark och hav inom EU till år 2030 och kommissionen föreslår en ny lagstiftning för att återställa skadad natur inom EU.


SWEDWATCH

Företag och mänskliga rättigheter

Jenny Haraldsson Molin: Företag är en del av det bredare samhället, och när mänskliga rättigheter påverkas negativt, är det ofta flera faktorer involverade. Sedan 2011 har det varit tydligare vägledning om var företagens ansvar börjar och slutar.


Human Rights Watch

Krigshelikoptrar mot sociala problem

Laura Boardman: Filippinerna är utsatta av knarkmaffian, diktaturen och en beväpnad islamisk opposition. Och den situationen vill diktatorn lösa med inbördeskrig med hjälp av stridshelikoptrar från USA. Faktum är att det är diktatorn som orsakat de inhemska sociala problemen.


DEN GLOBALA PRINCIPEN

Stäng det som förstör

Paul Lindberg: Humaniteten måste ersätta det destruktivt onödiga i den här världen – den globala principen. En övertygande del av mänskligheten kräver det. Planeten hotas just nu av förödelse.


WORLD COUNCIL OF CHURCHES:

Stoppa fossila bränslen

Olav Fykse Tveit: Fyrtiotvå kyrkoinstitutioner från 14 länder kräver stopp för fossila bränslen. Det kommer från institutioner i Argentina, Australien, Bangladesh, Brasilien, Colombia, Ecuador, Indonesien, Irland, Italien, Kenya, Myanmar, Spanien, Storbritannien och USA.


WE EFFECT

Planetens försvarare mördas

Anna Koblanck: Conchita Calzado i Filippinerna är en av hundratals bönder och urfolksledare världen över som hotas till livet för att de försvarar rätten till sin mark och sin miljö. Filippinerna är världens farligaste land för de som försvarar sin mark och sin miljö, enligt Global Witness siffror 2019.


VÄRLDSNATUR FONDEN

Uppsala – årets klimatstad!

Sabina Andrén: Uppsala har utsetts till Årets klimatstad 2020 i WWF:s One Planet City Challenge. Det är andra året i rad som Uppsala tar hem titeln i Sverige. Nu jobbar Uppsala för att accelerera omställningen och hoppas kunna minska utsläppen med 10-14 procent årligen.


WORLD ANIMAL PROTECTION

Förbud handel med vilda djur

Lise-Lott Alsenius: Vilda djur är en av världens största handelsvaror och handeln är en fara för ekonomin, människors hälsa och artbevarande. Det anser djurskyddsorganisationen World Animal Protection, som lanserat en namninsamling med målet att få G20-mötet att stödja ett förbjud.


GREENPEACE

Skövlingen av Amazonas–Nya rekord

Isadora Wronski: Skogsskövlingen i urfolkens territorium i Amazonas har ökat med 55% jämfört med samma period förra året. ”Tyvärr ser det ut som att vi kan förvänta oss rekordstora bränder och skövlingar i år”, skriver Greenpeaces talesperson Rômulo Batista i ett uttalande.


HUMAN RIGHTS WATCH

Syndabockar i Sydkorea

Ryan Thoreson: Sydkorea upplever en markant ökning av hot på nätet och diskriminering av lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner som är oskäligt anklagade för att sprida Covid-19. Regeringen bör agera för att förebygga diskriminering.


EXPRESSIONISM

Målaren August Strindberg

Paul Lindberg: Författare, målare och filosof. Han betraktas som expressionist. Strindberg influerades av Turner som benämndes impressionist av de franska konstnärerna. Strindberg var aldrig lärd konstnär, han lärde sig själv. Han visade en egen uttrycksfull och stormande naturscen.


STÖD TILL UNICEF

Greta Thunberg: Coronapandemin

Pernilla Baralt: Greta Thunberg lanserar kampanjen tillsammans med danska Human Act som nyligen gav Greta Thunbergs stiftelse ett pris för Gretas insatser för klimatet. Priset utgör den matchning som gjordes av Human Act, grundplåten i kampanjen som sker till förmån för UNICEF.


FARLIGT SLAM

Fallen samhällsplanering

Ulf Morgan Svensson: I skrivande stund fylls oljelagren runt om i världen för att möta obalansen i petroleummarknaden. Coronapandemin var den utlösande faktorn. Var ska vi lagra all olja när alla depåer, tankar och tankers är fyllda till brädden och oljeförbrukningen minskar än mera?


GLOBAL SKYMNING

Världshandeln – helt utan ansvar

Paul Lindberg: Världshandelns enorma vinster – men till vilket pris? I första hand har den prisat världsekonomins oinskränkta kapitalmakt – med resultatet av en kraschande planet!


SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV

Statligt aktiestöd

Paul Lindberg: Statligt stöd till krisat näringsliv kan effektivt levereras genom aktieköp för både företagens och samhällets bästa. Det är faktiskt en normalitet i det västeuropeiska samhällsägandet.


SIPRI

Global vapentillväxt

Alexandra Manolache: De globala militära utgifterna ökade till 1 917 miljarder dollar 2019, enligt SIPRI. Summan för 2019 motsvarar den största årliga utgifterna sedan 2010. De fem största vapenkostnaderna stod för USA, Kina,  Indien, Ryssland och Saudiarabien. 


IPCC

Covid-19 hindrar FN:s klimatarbete

Sina Löschke: IPCC fann att deras forskare upplevt unika och långvariga utmaningar i kölvattnet av COVID-19. Deras förmåga att leverera forskningsresultat  till den ursprungliga tidslinjen har äventyrats på grund av tidsresurser och olika personliga utmaningar.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Rättigheter och biologisk mångfald

Karin Lexén/Johanna Sandahl: Det viktigaste med coronapandemin är att regeringen står upp för världens miljöförsvarare och den biologiska mångfalden. När coronaviruset sprider sig till fattigare delar av Afrika, Asien och Latinamerika, kommer konsekvenserna sannolikt bli långt värre.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Utmaningar för fortsatt vård

Malin Lager: Vi möter stora utmaningar för att motarbeta coronaviruset, men också till pågående humanitära kriser som det stora mässlingsutbrottet i Kongo-Kinshasa och konfliktområden som Centralafrikanska republiken, där covid-19 utgör ytterligare ett hot mot människors överlevnad.


WWF

Flera arter på rödlistan

Peter Roberntz: Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år. Det visar SLU Artdatabanken i den nya rödlistan som publicerades den 22 April. Det går bättre för till exempel utter och havsörn, men sämre för skalbaggar, fjärilar, mossor och flera fågelarter.


GREENPEACE

Den blå planeten

Isadora Wronski: Jordens dag instiftades för att uppmärksamma världens miljöproblem. Vi vill  uppmärksamma den blå planeten och livet under havsytan. Tidigare rapporterades det att det Stora Barriärrevet i Australien har drabbats av massiv korallblekning för tredje gången på fem år.


AMNESTY

Dödsstraffen minskade 2019

Ami Hedenborg: Antalet avrättningar minskade med 5 procent, den lägsta siffran på tio år. Saudiarabien, Irak, Sydsudan och Jemen gick emot den globala trenden och avrättade fler personer än tidigare år.


VÄLFÄRD OCH ANSTÄNDIGHET

Samhället – och företagens ansvar

Birger Schlaug: Ulf Kristersson meddelar att "regeringen gör för lite för att rädda företagen". Om det kan man ha åsikter – företagare som medvetet tar ut stora vinster ur företagen istället för att skapa en robust företagsekonomi bör inte ha hjälp. Andra bör ha det.


OLJEJÄTTARNAS GIRIGHET

Ett gigantiskt svek mot framtiden

Anders Wijkman: Fossilindustrin skulle kunna göra viktiga insatser för klimatomställningen men ägnar sig mest åt motsatsen. Den verkliga skandalen är bolagens ovilja att styra över nya investeringar till förnybar energi. Det är ett gigantiskt svek mot framtiden – där vissa svenska medier spelar med.


VA-SEKTORN

Försvarsställning, när andra ställer om

Ulf Svensson: Mycket talar för nödvändigheten av en omställning av vårt samhälle där coronakrisen bara är en av anledningarna vid sidan av växande klimathot. Myten om hållbara städer – där sårbarheten sticker ut – har ånyo fått sig en knäck.


EVIGT LIV

Livet och döden

Paul Lindberg: En samtida och omfattande debatt om livet och döden har förekommit under en längre period. Ämnet gäller evigt liv på en visionär akademisk nivå med forskare och filosofer.


EUROPA

Klimatneutralt nu!

Paul Lindberg: Beslutet för ett klimatneutralt Europa år 2050 är helt orealistiskt och provokativt. Det handlar om att skyffla problemet till nästkommande generation. Målet måste inriktas på högst två år – oavsett om det besvärar dem som orsakar klimatuppvärmningen.


GREENPEACE

Rusta för framtiden!

Isadora Wronski: Till följd av Coronaviruset görs stora ansträngningar för att begränsa följderna. Med rätt stimulansåtgärder har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och också påbörja den mer genomgripande förändring som krävs för att trygga framtiden på planeten.


DET NATURLIGA STEGET

De största miljöhoten

Det finns många faktorer som hotar vår miljö och hållbar utveckling – naturliga och onaturliga. Den mat vi äter, vad vi förbrukar, bilar, flygplan, plast… Listan kan göras lång.


ANSVARET INOM VA

Odlingsmark som skräpytor

Ulf Svensson: I slutet av förra året kom en djuplodande forskning och sammanställning från det statliga forskningsrådet Formas – Forskningsråd för hållbar utveckling. Där framgår att det krävs grundläggande kunskaper för att vårt samhälle ska nå hållbarhet.


utsläppsneutralitet

Ingen seglar under radar

Ulf Svensson: Jytte Guteland (S) Europaparlamen- tariker har fått det hedrande uppdraget att föra EU till utsläppsneutralitet. Som Europaparlamentets huvudförhandlare – för att göra verkstad av EU:s klimatlag – har hon en av de absolut viktigaste uppgifterna i vår tid.


EXO MARS 2022

Kolonisering av Mars

Paul Lindberg: År 2022 har Europeiska rymd- organisationen (ESA) och Roscosmos Space Corporation beslutat att skjuta upp en rymdraket för att studera planeten Mars.


VA-FRÅGAN

Sans och balans i VA-frågan

Ulf Svensson: Om vi konstaterar att elströmmen fallerar försvinner också vatten från kranen och möjligheterna att använda våra toaletter. Detta förhållande påpekade bland andra tidigare partiledaren, numera ambassadören Håkan Juholt när han var ordförande för Försvarsberedningen.


MÄNNISKAN

Existensens behov

Paul Lindberg: Framförhållningens brister. Corona viruset tvingade fram akuta åtgärder. Medan klimatåtgärderna mestadels kringgås och skjuts framåt i tiden. Global uppvärmning dödar liv i en väsentlig omfattning.


GREENPEACE

Hoten mot våra världshav

Isadora Wronski: För ett år sedan inleddes skeppsexpeditionen, från Arktis i norr till Antarktis i söder, för att sätta fokus på hoten mot våra världshav och varför de behöver skyddas. Forskare dokumenterade sju havsområden världen över och dess unika marina djurliv och känsliga ekosystem.


FRAMTIDSVISION

Fortsätta som förut?

Lester R. Brown: Fortsätta som förut har börjat låta precis som världens undergång. Denna mening etsade sig fast i mitt minne när jag läste en artikel om klimat och energi i Newsweek för flera månader sedan. Och nu har det gått 10 år efter den artikeln.


FLYKTINGSITUATIONEN

Vårt medmänskliga ansvar!

Daniel Bramsel: Ärkebiskopen i unikt uttalande med de lutherska och katolska kyrkoledarna i Norden: Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar!


IMPRESSIONISM

William Turner – Ljusets mästare

Paul Lindberg: William Turners konststil, som han själv var skapare till, kallades av de franska konstnärerna för impressionism. Det blev omedelbart populärt under Turners egen samtid och över hela världen. Det är än i dag en av de populäraste och mest spridda konststilar.


ÖDESFRÅGOR

Robust civilberedskap

Ulf Svensson: Håkan Boström, ledarskribent på GP, tar upp en av våra ödesfrågor – vad händer när vi drabbas av globala kriser. Corona-epidemin och dess konsekvenser – virusets dödlighet är bara en av aspekterna. Andra konsekvenser handlar om ekonomiska, sociala och politiska följdverkningar.


CIVILISATIONSETIK

Minska bilismen–öka miljöåtgärderna

Paul Lindberg: Den globala uppvärmningen har under lång tid förtydligats. En övertygande del av mänskligheten kräver omedelbara. Det vill säga omedelbart! Alla verkningsfulla åtgärder måste till för att säkerställa planeten Jorden.


GLOBAL SKYMNING

Det fördolda uppenbaras

Paul Lindberg: Runt om i världen framställs el-energi till största delen med olja, kärnkraft och kol. Alternativen som vattenkraft, vindkraft och solenergi är på frammarsch i vissa länder. Den nu ökade energiframställningen är katastrofalt för miljön och eftervärlden.


DEBATT:

Vindkraftsexploatering

Ulf Svensson: Fäbodbonden Per Lundberg i Malung har skrivit en principiellt viktig insändare om vindkraftsexploatering och livskvaliteter på landsbygden. Han ser hur hans livsform hotas av en i och för sig angelägen investering, i detta fallen satsning på förnybar energi.


DRAMATEN: WE HEAR YOU

Greta Thunbergs budskap

Ulf Svensson: Enligt Greta borde alla medier ha klimatfrågorna på förstasidan varje dag eftersom ”huset brinner”. Med tanke på bränderna i Australien så är dessa ord inte bara symboliska utan också en del av ”det nya normala”.


BORTTRÄNGNING OCH REAKTION

Förnekelsen – Gud och människan

Paul Lindberg: Den globala uppvärmningen förnekas av en del, som samtidigt är orsak till krisen. Mot förnekelsen står den vetenskapliga forskningen som möjliggör räddningen för livet på planeten.


KLIMATPOLITIKEN

Är VA-frågorna ett politikområde?

Ulf Svensson: Faktum är att den klimatpåverkan som vårt nuvarande VA-system har på klimatet inte beskrivs överhuvudtaget vilket gör att det ”helhetsgrepp” som miljöminister Isabella Lövin framhållit för en progressiv klimatpolitik inte existerar.


SVENSKA KYRKAN

Biskopsbrevet och klimatet

Sveriges biskopar: Utdrag ur Sveriges biskopars brev till alla berörda: "Utifrån det vi skrivit i detta biskopsbrev vill vi som Svenska kyrkans biskopar rikta följande uppmaningar till Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå."


SKAMPOLITIKEN

Det politiska sveket

Paul Lindberg: Spekulationsmarknaden tog över samhället. Kapitalisering av boende, sjukvård, utbildning, kollektivtrafik med m.m. leder till en segregering som får avsevärda konsekvenser. Det är resultatet av en skampolitik som splittrar samhället – vilket varit avsikten.


GREENPEACE

Vår planet hotas

Fanny Jönsson: Totalt står plastavfallen för 10 procent av allt plastskräp i våra hav. Skräp som inte bara hamnar i magen på djuren, utan även trasslar in dem och dödar dem. Detta uppmärksammas nu i den nya Greenpeace rapporten.


MÄNSKLIG SÄKERHET

Avveckla kärnkraften nu!

Lise Nordin: Tyskland avvecklar kärnkraften  framgångsrikt. Men framförallt av nödvändighet. Kriser har drabbat mängder av människor, med död, sjukdomar och flykt från hem. Kärnkraften kan aldrig garantera säkerheten. Lise Nordin (MP) varnade för 8 år sedan. Avveckla kärnkraften nu!  


UNIVERSUM OCH MÖRK MATERIA

Oändlig tid – potentiell tidlöshet

Paul Lindberg: Oändlighet har varit frågan för både filosofin, matematiken och andligheten. År 1863 framförde George Cantor tesen om "faktisk oändlighet". Begreppet Potentiell oändlighet blev därefter antaget inom vetenskapen. Kurt Gödel kom under 1900-talet med tesen om "ontologiska bevis".


LEVANDE GALAX

Utomjording lika möjligt som jordbo

Paul Lindberg: Platsen där vår planet är belägen har speciella egenskaper för existens. Vetskapen om lugnet i vår del av Vintergatan, och dess potential för liv, är ett vetenskapligt faktum. Planeten där vi finns är pytteliten i relation till galaxen i stort.


KLIMATSAKERHETEN

Luftskeppet Airlander 10

Paul Lindberg: Airlander säljer i dag luftskepp. Det handlar om en avancerad teknologi. Ett luftskepp måste klara klimatförhållanden med högsta möjliga pålitlighet. Det ska inte kunna explodera eller störta. Luftskepp kan idag leva upp till både säkerhet och miljöanpassning.


RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

Kretslopp eller avlopp?

Ulf Svensson: I senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) kommer det fram allvarliga fakta om färskvattnet i världen. Stora ismassor i polarområdena smälter i en allt snabbare takt på grund av klimatkrisen. Det är ett fenomen som berör oss alla på jorden.


KLIMATKRISEN OCH EXISTENSEN

Ett biskopsbrev om klimatet

Antje Jackelén, ärkebiskop: Hotet är verkligt. Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet är allmänna samtalsämnen. Jorden runt visar de barn och unga, som vi håller på att lämna en springnota åt, allt större handlingskraft.


FN:s Klimatmöte i new york

Mängden av löften

Paul Lindberg: Starkast intryck gjorde Greta Thunberg: "allt ni pratar om är ekonomi och ekonomisk tillväxt". Representanter från näringslivet utlovade löften om säkrare industriutveckling – om några decennier. Därför bör skadlig industri bromsas nu tills den är oskadliggjord!


SVERIGES CIVILISATIONSBEHOV

Industrin skyddas mot klimatansvaret

Paul Lindberg: Med SAP i spetsen skyddas den svenska industrin mot kraven på klimatåtgärder. Det gör att Sverige inte lever upp till de klimatåtgärder som åtagits enligt FN:s statuter.


SVENSKA KYRKAN

Andreas Holmberg,Stockholms biskop

Ewa Almqvist: Söndagen den 22 september vigs stiftsadjunkt Andreas Holmberg till biskop i Stockholms stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.


GREENPEACE

Tiden för misslyckanden är förbi

Rolf Lindahl: Greenpeace vill påminna Stefan Löfven om det han sade för fem år sedan, den 14 oktober 2014, då han som nytillträdd statsminister vid riksmötets öppnande läste upp den nytillträdda röd-gröna regeringens regeringsförklaring. Det här sade han bland annat:


CIVILISATIONSFRÅGAN

Finansmakt eller samhällsdemokrati

Paul Lindberg: När nyliberalismen helt greppade finansmarknaden så var det en människofientlig samhällsomstörtning. Människor blev inte tillfrågade och lurade. Följderna visar sig idag. Människor har satts i skuld, som kan få allvarliga konsekvenser.


JÄMLIK HÄLSA

Utan glesbygd ingen tätbygd

Ulf Svensson: Det kan skilja tio år i förväntad livslängd vilket föranlett regeringen att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa. Dessa hälsoklyftor har dessutom ökat på senare tid, om man ska tro på statistik från WHO, vilket gör att problemet är både komplext och intrikat. 


FLEXIWAGGON

Långtradarna tar tåget

Paul Lindberg: Klimatsmart och lönsamt. Den globala uppvärmningen drivs upp av världens ökade utsläpp av bland annat koldioxid. Bilismen är de stora syndarna – det gäller elbilar och petroleum bilar. Men det går drastiskt att minska det förhållandet. Långtradarna tar tåget!


ÖKA ANSVARET

Sveriges koldioxidutsläpp

Paul Lindberg: Bland det högsta i världen per capita. Det går att minska koldioxidutsläppen. Men utan påtryckningar blir inte mycket gjort. Det finns heller ingen pålitlig vilja för miljöansvaret. Det krävs intensivare påtryckningar för att kunna rädda klimatet.


WWF-RAPPORT

Djurpopulationerna minskar i skogar 

Marie von Zeipel: Globalt har populationerna av ryggradsdjur i världens skogar i genomsnitt krympt och är nu mindre än hälften av vad de var 1970. Det visar rapporten som Världsnaturfonden WWF släppt ut i dagarna.


SIPRI

Kärnvapenmissiler moderniseras

Paul Lindberg: Missiltillverkningen uppgraderas med ny teknologi och effektivare kärnvapen. Det handlar alltså om ersättningen av de gamla. SIPRI har utvärderat beväpningsläget, nedrustning och internationell säkerhet.


"SVEMESTERTREND"

Svårare för låginkomsttagare

Ulf Svensson: limatkrisen ökade konkurrensen om fritids- och semester resurserna i Sverige, vilket drev upp priserna. Vi har till och med i klimatkrisens spår fått två nya ord för hur vi bör agera – svemester och hemester.


DEMOKRATISK TILLVÄXT

Solidare jämställdhet

Paul Lindberg: Världen förändras med polemiska ingrepp för ökad global maktkoncentration. Demokratin angrips i en smärtsam tillbakagång. Demokratifrågan måste fokuseras i högre grad.  


CAMBRIDGE ANALYTICA

The Great Hack

Paul Lindberg: Vår tids brännande hot mot både livet och planeten handskas av människor – på ont. De som inte tror på att ondskan existerar, bör läsa denna artikel, och se dokumentären på Netflix.


KÄRLEK OCH RÄTTVISA

En värld av kärlek

Paul Lindberg: Arken museum i Köpenhamn ställer ut en gripande konstsamling av konstnären Patricia Piccinini. Innehållet kan verka makabert, vilket det är, men som också visar sig vara gedigen kärlek till livet. Den annorlunda världen.


ISTÄLLET FÖR DYSTOPI

Skräpytornas återkomst

Ulf Svensson: "Landsbyggd, glesbyggd men inte storstad". Ekonomen Kjell A. Nordström uttalar i en intervju i Veckans Affärer om naturens övertagande av ”skräpytorna”. Nu uttalar han att "Naturen övertar skräpytorna – alkisarna och knäppgökarna flyttar till stan."


CIVILISATIONSOMVANDLING

Världshandeln och de tre faktorerna

Paul Lindberg: Världshandeln har i historien varit påtvingad imperialism, och utnyttjat människan och naturen. President Trump vill dominera världshandeln till USA:s fördel med absurd protektionism. Världshandeln utgör numera en ansenlig faktor kring den globala uppvärmningen.


HALVERA MERA

Kärnkraft eller sol, vind och hav?

Paul Lindberg: Ökad kärnkraft skulle inte kunna ersätta koldioxidutsläppen, eftersom tillväxtindustrin är under lång tid framöver helt beroende av den nuvarande traditionella energiframställningen. Kärnkraft är en ologisk baklänges impuls.


CIVIL KLIMATTRIBUNAL

Behovet av en klimattribunal

Paul Lindberg: Avbryta den globala uppvärmningen kräver juridiskt ingripande. En civil klimattribunal kan ge den myndiga påtryckningen. Vår planet utsätts för destruktiva påfrestningar, med konstaterade konsekvenser. Det gäller nu eller aldrig.


VARFÖR VI BETER OSS SOM VI GÖR

Tillbaka till det befruktade ägget

Robert M. Sapolsky: Monstruösa feltolkningar av genetiken har gett bränsle åt dem som ägnat sig åt lynchning och etnisk rensning eller åt att skicka barn till gaskamrar.  


VIKTIGASTE LIVSMEDLET

Privatisering inom VA?

Ulf Svensson: Vatten och avlopp ska inte privatiseras, det skriver Pär Dalheim, vd för Svenskt Vatten. Men skulle kommunala medlemmar kunna arbeta för en privatisering av VA-verksamheter i smyg – kan det vara möjligt?


VATTNET I SAMHÄLLSPLANERINGEN

Ingen klarar ansvaret för helheten

Ulf Svensson: Torka och översvämningar i klimatkrisens spår är exempel på nya utmaningar som gör vattenfrågan än mer komplicerad. Till dessa utmaningar kan nu också läggas mikroplaster och läkemedelsrester. Frågan är hur vi hamnat här?


STOPPA DET GLOBALA HOTET

Greta Thunberg – fortsättning följer

Paul Lindberg: Hyllad av världens demokratiska ledarskap är Greta Thunberg fenomenet för en nödvändig mobilisering. Världens ungdomar och deras framtid står verkligen på spel. Den globala uppvärmningen måste stoppas med alla stående demokratiska medel.


IMPRESSIONISM

Cloude Monet och ljuset

Paul Lindberg: En av de populäraste konststilar i Europa och som bredde ut sig över världen. William Turner blev en av de största representanterna för impressionister. Nordens impressionister var av samma kaliber med artister som dansken Peder Krøyer och svenskarna Bruno Liljefors och Anders Zorn. 


OBEFOGADE PRISHÖJNINGAR

VA-skandalen fördjupas

Ulf Svensson: Nuvarande VA-filosofi innebär att vi blandar rent dricksvatten, som är ett viktigt livsmedel och en allt knappare resurs, med toalettinnehållet som är en värdefull växtnäring för jordbruket, vilket skapar flera stora problem.


AKTUELL FORSKNING

Pastorn som andligvårdare

Paul Lindberg: I sin nya bok om andligvård beskriver författaren Cecilia Melder systematise- ringen av forskning, teori och beprövad erfarenhet i sambandet av människors behov. Aktiv livshjälp i vår tid måste bygga på aktuell forskning och beprövad erfarenhet, enligt författaren.


EKONOMISK POLITIK

Vår tids globalism

Ingemar Lindberg: Nyliberalismen föddes inte på 80-talet. Den har en lång historia och växte fram i Österrike och Tyskland efter första världskriget. Då skulle en stark stat garantera kapitalets frihet. Ingemar Lindberg läser en ny studie om hur demokratins makt över penningen beskars.


KRÖNIKÖRVALSEN

En statsministers förklaring

Paul Lindberg: Det visades att människan inte är klartänktare än hon tror sig vara. Vi trodde hon var vuxen och kompatibel för nödtvungna samhälls-

lösningar. Det gäller den globala uppvärmningen.


SVENSK SOMMARSEMESTER

"Hemster"

Ulf Svensson: Miljöpartiet i Göteborg föreslår att fler ska semestra hemmavid – Hemester – är i mina ögon både något cyniskt och hånfullt, något passivt och fantasilöst. Vi borde möjliggöra allas ekonomi för rätten att kunna ha semester under sommaren. Semester i Sverige är fantastiskt.


VA-SYSTEMET PRIVATISERAS

Bostadstoaletten ska debiteras

Ulf Svensson: Elavbrott innebär att två av våra livsviktiga vattentjänster fallerar omedelbart; vår dricksvattenförsörjning samt våra vattentoaletter. I torkans spår hotas också vårt grundvatten som redan uppvisar rekordlåga nivåer.


MORDET PÅ PÅVEN JOHANNES PAULUS I

Katolicism – ett mörkt kapitel

Paul Lindberg: Förföljelserna mot oliktänkande har influerats av högerextrema krafter ända in i vår tid. Konservativ katolicism i USA är kanske den mest odemokratiska och intoleranta världsuppfattningen.  De har inte lärt sig någonting annat.


GREENPEACE

Fossilfria AP-fonder

Rolf Lindahl: Det finns både stöd och vilja för att få fossilfria pensioner och det hoppas vi att AP-fonderna inser. Pengarna måste flyttas om vi ska klara våra klimatmål och det är rimligt att det sker under denna mandatperiod.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kolsänkor riskerar klimatet

Oscar Alarik: Riksdagsmajoriteten C, L, M, KD och SD har gått emot regeringens förslag och anlagt ett tryck på regeringen att istället rapportera in en referensnivå som utgår från att Sverige avverkat 100 procent av den tillväxt som skedde i skogen under perioden. Något som Sverige inte gjort.


AKTUELL FORSKNING

Skydda Sveriges skogar

Cecilia Gustavsson: Var med och påverka våra skogars framtid! Uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs så att viktiga naturvärden kan skyddas!


CIVILISATIONSAVGÖRANDE

Det stora valet

Paul Lindberg: En majoritet av befolkningen vill helhjärtat stoppa klimathotet. Det sker med ett accelererat engagemang och livsstilförändringar. Klimatet måste räddas, det förstår nu det svenska folket. Och många andra länder runt om i världen.


Personligt om en resa

Vänskapliga förbindelser 

Lars Ingelstam: Här berättas om en period i ett professionellt liv. Det har blivit en lång period som varit starkt engagerande på flera plan. Om innehållet i rapporter och böcker skriver han inte mycket här, men de går (med något undantag) att ladda ner via länkar i denna text.


SVENSKA FREDS

Stoppa vapnen, inte flyktningar

Agnes Hellström: EU bör satsa på att bygga fred och skapa säkra flyktvägar för krigsdrabbade människor istället för att investera i vapenutveckling och gränsbevakning. Det skrev representanter för Svenska Freds och Refugees Welcome inför EU-mötets budgetsammanträde.


GODA NYHETER FRÅN WWF

Färre svenskar köper elfenben

Marie von Zeipel: Färre svenska turister uppger att de köper souvenirer av elfenben och andra vilda djur när de är ute och reser. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF. På fem år har andelen som säger att de köper souvenirer av hotade djur minskat med 40 procent.


CIVILISATIONSPÅDRAG

Demokrati och humanitet

Paul Lindberg: Den parlamentariska grundvalen  gäller allmänna och fria val, som representeras av förtroendevalda. Hitler tog makten på dessa grunder, och lade sedan ned den parlamentariska representationen. Vad är det som händer idag? 


HUMANISM OCH VETENSKAP

Medicinen mot Alzheimer

Paul Lindberg: Folksjukdomen Alzheimer ökar i världen. Många förhoppningar har grusats i försöken att stoppa sjukdomen. Nytt försök med projektet BAN2401 har visat på bättre resultat. Utsikterna är betydligt större med testningen än tidigare.


TOALETTEN

Ändstation, eller...

Ulf Svensson: World Toilet Day uppmärksammade att miljarder människor saknar något som kallas toalett. Bill Gates har engagerat sig och hade för några år sedan en tävling – reinvent the toilet – och på så sätt lyft denna samhällsfråga.


CIVILISATIONSDEBATT

Bolsonaro och svensk planering

Ulf Svensson: Exploatering överordnas allt för Brasiliens president. Frågan är om Sverige är mycket bättre som varken klarat av våra egna miljökvalitetsmål till 2020 eller förmår etablera kretsloppslösningar inom VA-sektorn.


KLIMATDEBATT

Bygg ut vindkraftverken!

Ulf Svensson: Bygg ut vindkraften runt våra storstäder, där elen behövs mest. Vind-el är en effektiv teknik, men får inte störa vare sig människor eller natur. Stockholms yttre skärgård har enorm vidd och kan till viss del bli platsen för en hänsynsfull vindanläggning.


PASSAGEN

Individens genomströmning

Paul Lindberg: Sambandet mellan en nyfödd människa och ett påbjudet och tidsbegränsat liv är något imponerande. Det livet står på tillväxt för en kvalitativ skapelse – med hoppet av en fullödigare människa.


SPONTANKRÖNIKA

"Spontanförtätning"

Ulf Svensson: Det är inte helt lätt att följa med i alla svängar när det gäller samhällsplanering och byggnation. I Stockholm stad har t.ex. politikerna gjort halt och svängt 180 grader tack vare ett nytt politiskt bärarlag i stadshuset.


SNABB TRANSFORMATION

Forskarna tar täten

Ulf Svensson: För närvarande verkar det som forskarna är de enda som vet vad som ska göras, och hur. Men när man kritiskt granskar vad forskarsamhället vet inom skilda vetenskapsfält syns dock tydliga, och allvarliga kunskapsluckor.


GLOBAL UPPVÄRMNING

Total samhällsomvandling

Ulf Svensson: I Sverige missar vi 15 av de 16 miljökvalitetsmålen till 2020 vilket gjort att de flesta samhällsdebattörer kastat sig över 2030-målen istället. Detta trots att Miljömålsrådet under ledning av den erfarne Bengt K Å Johansson presenterade ett radikalt förslag år 2008.


ÅTGÄRDSPERSPEKTIV

Klimatet och politiken

Paul LindbergKännetecknen gestaltar vettlös industritillväxt. Den rikaste världen blev rikare. Politikens kortsiktiga vilja gäller industriell tillväxt, på bekostnad av att klimatet offras. Framtida generationer tvångsdrabbas.


GLOBAL UTMANING

Politiker, världen är ert ansvar!

Karin LexénNyckelpolitiker från höger till vänster ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Globala frågor måste genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.


samhällsbygget

VA-sektorn möter framtiden

Ulf Svensson: Är avloppsreningsverken lösningen? Det är avloppen som hotar inte bara haven utan också vår åkermark där vi odlar det mesta av vår mat samt foder till våra kor.


EUROPRIDE/StOCKHOLM/GOTHENBURG

Human Rights

Paul Lindberg: Europride, Human Rights, blev en stor manifestation för de mänskliga rättigheterna. Det blev även en manifestation för den politiska demokratin. Det kan ge en fingervisning om hur ett samförstånd ska fungera för att rädda världen mot en total uppvärmning av jorden.


OPTIMISTENS KRÖNIKA

Medan isarna smälter

Paul Lindberg: Glaciärerna smälter runt om i världen. Och med ljumheten växer problemen i tillvaron. Människan är sig själv nog i en hopplös ofullkomlighet. Vi lever enbart för nuet – när vi istället borde ta ansvar för framtiden. Vi är upptagna i våra göranden – i vanans makt. Och isen bara smälter.


GALLERI AXIS MUNDI

Konsten från början till slut

Paul Lindberg: Konsten har känslomässigt moraliserat och bekämpat orättvisorna med sina talangfulla effekter som påverkat åskådarmassan. Korrektheten har antagligen varit en drivkrafterna.


KONSEKVENS

Avloppsfrågan

Ulf Svensson: Folk på landsbygden sitter inne med många av de lösningar som vi behöver men då måste våra politiker kunna hantera grundläggande utmaningar inom en rad olika politikområden där VA-politiken bara är en av många.


eMPATI

Psykopatkulturens gissel

Paul Lindberg: Empati utgör grundpelaren för den civiliserade humaniteten – om detta brister leder det till skada för många människor. Så är det idag! Psykopati måste helt enkelt kunna rehabiliteras, genom ökade resurser och breddningen av den gränsöverskridande vetenskapen.


KLIMAT OCH MIGRATION

Flykten från Sahel

Paul Lindberg: Flykten över Medelhavet har skördat tusentals liv. Sahel har under en längre torkperiod inte återfått något regn, det omöjliggör överlevnaden i denna region. Klimatförändringen orsakar en flykt på över 20 miljoner runt i världen. Uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR.


Sverige

Miljökvalitetsmålen krossas

Ulf Svensson: Nu ökar de globala utsläppen av koldioxid igen efter att ha legat stilla i tre år och halten koldioxid stiger åter i atmosfären vilket kan vara ett tecken på minskat koldioxidupptag i biosfären. 


RESILIENCE

Kan vetenskap rädda världen?

Ulf Svensson: 1972 hölls Stockholmskonferensen i FN:s regi, i ett första försök att hantera den globala miljökrisen och den globala uppvärmningen. Frågan är hur långt vi har nått i att vrida utvecklingen i rätt riktning utifrån vetenskapens roll sedan dess?  

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

Ladda ner biskopsbrevet som PDF-fil!

RIKARE LIV

OBS! Mailadress till Rikare Liv återställd!

Mailadressen till Rikare Liv har varit avstängd under en tid, på grund av fel. Nu är problemet avklarat och mailen återställd. Mailadress: rikareliv@rikaleliv.info

SLAGET MOT VÄNSTERPARTIET

Janne Josefsson och konsekvensen

Konsekvensneutral – lever jag upp till det, frågar sig Janne Josefsson. I DN manar han att journalister ska vara konsekventa och neutrala och publicera oavsett vem det gynnar eller missgynnar. Och så undrar han om "vi" verkligen lever upp till detta. Som om Josefsson skulle leva upp till det!

POLITISKA AKTIEBEHOV

Investera mera – för böveln!

Partierna från den innovativa dimensionen vill uppmuntra människor att investera i partiaktier. Det tycks gälla för marknadiseringen av samhället fullt ur. Pengarna komma då i rättare händer – enligt ediktet.

GREENPEACE

Sveriges viktigaste klimatfråga 2020

Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Ärendet har överklagats av flera miljöorganisationer och drygt 100 privatpersoner. I höstas meddelade regeringen att de tar över prövningen eftersom projektet kommer att påverka hela Sveriges klimatarbete och våra möjligheter att uppnå målen i Parisavtalet.

GREENPEACE

Enorm miljöseger i Australien

Fantastiska nyheter från Australien! Efter flera år av massivt motstånd mot oljeborrning utanför den sårbara, australiensiska sydkusten. Oljeföretaget Equinor meddelar att de avbryter planerna. Den vilda kuststräckan är idag en fristad för sjölejon, delfiner, pingviner och valar, som kommer hit för att föda sina ungar, så väl som hem för havsörnar och albatrosser.

MICHAEL BLOOMBERG

Vind och solkraft för hela världen

Vindkraft och solenergi tycks bli de verkliga alternativen för människans energibehov. Omkring en halv miljon företag har mobiliserats bara i USA för att tillgodose grundläggande energibehov. Kina, Japan och USA är världsledande producenter av solpaneler och vertikalturbiner, som kan monteras på de allra flesta tak.

KÄRNKRAFTS RISKEN

Fukushima, Chernobyl med flera är bevisen

De två största kärnkraftskatastroferna hittills skedde på grund av otillräcklig mänsklig säkerhet. Det som garanterats och inte på något sätt skull kunna ske, inträffade. Efterforskningen har visat att bagatelliseringen kring informationsutbudet för Fukushima katastrofen ledde till löjets skimmer. Stort antal människor drabbades och förödelsen blev omfattande. Och allt detta på grund av att kärnkraftverk verkligen är livsfarligt.  

KLIMATAVTALET

USA övergav klimatavtalet, kan drabbas av bojkott

USA kommer att göras ansvarigt för den globala uppvärmningen. Trumps tramsiga förklaring var att avtalet drabbar amerikanska arbetare. Men sanningen ligger närmare presidentens doktrin om att ingenting får hindra de industriella intressena – inte ens klimatet. 

Konkurrens på bekostnad av löntagarna

Kina bygger bron över Slussen i Stockholm. Det handlar om en internationell upphandling grundad på lägsta möjliga kostnad – med likartad kvalitet och resultat. Det enda konkurrensmedlet är lönepressen. Så fungerar den globala nyliberalismen.

STOCKHOLMS KLIMATARBETE

Klimatet prioriteras, Stockholm ökar ambitionen

Stockholms invånarantal växer febrilt. Behovet av utökad kollektivtrafik ersattes istället med en mängd motorvägar för ökad bilism. Förbifart Stockholm utgör ett avgrundsexempel ur dagens miljöperspektiv. Nu prioriteras klimatarbetet.

GREENPEACE

Greenpeace i rättegång mot norska staten!

Vi befinner oss i en klimatkris. Extremväder som torka, orkaner och översvämningar blir allt vanligare världen över. Trots det akuta läget fortsätter stora oljeföretag som BP och norskägda Equinor (tidigare Statoil) att borra efter ny olja och norska staten vill öppna upp nya områden för oljeborrning i det sårbara Arktis. Det här får INTE ske!

rapport FRÅN Oxfam

Stor skillnad med utbildning för fattiga barn

Oxfams nya rapport avslöjar en stor skillnad i utbildningsmöjligheter för barn beroende på familjens inkomst och tillgångar. I låginkomstländer är det sju gånger mindre sannolikt att ett barn som lever i fattigdom går ut gymnasiet jämfört med ett barn från en rik familj, visar en ny rapport som Oxfam släpper idag.

MILJÖ OCH KLIMAT

Klimatet viktigast för överlevnad

Om en opinionsmätning helt plötsligt kommer fram till att många tycker att miljö och klimat är mindre viktigt än andra frågor. Då kanske det beror på en beställd opinionsmätning? Beställaren fastställer vad som ska mätas. Och det är en påverkan. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GP

"Elfordonens tid är här ..."

En makaber artikel publicerad i GP, har skrivits av ingen mindre än Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Rubriken på artikeln lyder "Elfordonens tid är här – nu måste flera aktörer agera samtidigt." Det gäller att elektrifiera mera – för el-bilismens skull. Uppmaningen gäller enbart bilismen.

DN-TÅGET

Succétåget – ett lyft för möjligheterna

Björn Wiman, redaktör på DN, skriver i sin krönika att det går att vända upp och ned möjligheterna att ta till gammal teknik och göra dem till ny teknik för framtiden. Tåg och segelbåtar tillhör framtiden. Det finns faktiskt stora planer för segelbåtar som handelsskepp.

KLIMATPOLITIK

SSU ökar miljöoffensiven

På SSU kongressen 2019 tog SSU beslutet för ett större klimatansvar som den primära politiska frågan. Det handlar om inriktningen för en realistisk klimatutförändring. Det betyder att SSU nu tar sitt fulla ansvar för framtiden.

KÄRLEK OCH RÄTTVISA

En värld med största möjliga humanitet

Pridefirandet i hela världen har genomgående blivit ett mått för vad som är demokrati. I flera länder tolereras inte mångfald, som istället bekämpar mångfalden och därmed demokratin. Det visar sig helt klart att utan kärlek och rättvisa råder genomgående humanitära underskott i samhället i stort.

DEN SANSLÖSA ÖKNINGEN

Ökat elbehov ökar global uppvärmning

Eldrivna långtradare på motorvägar, i massor, och datahallar som konsumerar el som stora städer. Ökad el-bilism ökar behoven av ökad el-framställning. Och all denna el-hysteri framställs av en mängd energikällor, som drabbar naturen och livet på planeten.

LIBERALT OMTUMLANDE

Socialliberalism som behövligt parti

Paul Lindberg: Kampen för demokrati har i Sverige som i övriga världen varit omtumlande. Ingenting gott kom av sig själv. Liberalism var som kraftfullast i insatsen för Sveriges rösträtt och demokratiutveckling. Det var bland annat i samförståndet med socialdemokratin mot högern. En förnämlig prestation i svensk samhällshistoria.

Energipopulism

"Mera kärnkraft och billigare bensin"

Paul Lindberg: Moderaterna försökte tvinga på en kvarhållen kärnkraft, trots att hela världen avvecklar den. Kärnkraft är för dyrt, men i synnerhet för riskabelt. Efter detta misslyckade försök bytte Moderaterna till "billigare bensin". Men det visades att bensinen inte är dyrare i Sverige än i övriga Europa. M gör sig själva billiga.

STOPPA GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Halvera bilproduktion och flygtrafik nu!

Paul Lindberg: Minska det som orsakar global uppvärmning. Resultaten kan ge nödvändiga effekter med en halvering av bilismen och flygtrafiken. Först när dessa branscher garanterar övertygande säkerhet kan en behärskad tillförlitlig industri tjäna både samhälle och miljöutveckling.

GREENPEACE

Jag känner ibland hopplöshet

Frode Pleym: Ibland känns det hopplöst när jag tänker på tillståndet vår planet befinner sig i. För vad kan jag som individ göra för att stoppa klimatförändringarna? Eller minska plastföroreningar i våra hav? Eller för att skydda växt- och djurarter från utrotning? 

BOKEN OM VATTEN

Vatten – om att värdera det ovärderliga

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN, skriver i förordet: "I Sverige har vi vant oss vid världens mest exklusiva lyx: säkert kranvatten och fungerande avloppsrening. Vi behöver bli påminda om att rent vatten inte är en rättighet som vi kan ta för givet, utan något som ständigt behöver försvaras även här. En bok om vattnets betydelse.

MINSKA BILPRODUKTIONEN

Bilreklam ökar jordens uppvärmning

Paul Lindberg: Den enorma bilproduktionen slår alla försäljningsrekord runt hela världen. I kommersiella medier är bilreklam det mest påfallande alstret. Och det har påverkat vår planet högst avsevärt. Bilreklam är alltså medlöparen till jordens uppvärmning.

GREENPEACE

SCA - en klimatSCAndal som fortgår

Lina Burnelius: Det skogsskydd som finns idag räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden, för att klara Sveriges miljömål, eller för att uppfylla internationella åtaganden för miljön och klimatet. Vi måste skydda den sista naturskogen vi har kvar. Här har Europas största privata skogsägare, svenska SCA ett jättestort ansvar.

rEGION STOCKHOLM

Tunnelbanan kommer att växa till

Paul Lindberg: Det gäller behovet av en efterlängtad ökning av trafikkapaciteten, men också för den nödvändiga satsningen mot den globala uppvärmningen. Nu har arbetet kommit igång och lär bli färdigt om ett decennium. Hoppas jorden inte hunnit kollapsat till dess. 

Oxfam: 

Syrier behöver inte gåvor

Elin Williams: Syrienkonferensen i Bryssel. Syrier behöver inte gåvor, de behöver få tillbaka sina liv. Oxfam och Dansk Flyktinghjälp publicerar idag den nya rapporten ”Aid in Limbo” där organisationerna uppmanar regeringar och andra bidragsgivare att hjälpa syrier återuppbygga sina liv efter åtta år av krig.

Bilmarknaden indoktrinerar

Hjärntvätten skapar förstörelse

Paul Lindberg: Mäktig bilmarknad indoktrinerar en hel värld, vilket utvecklats till en eftersträvansvärd guldkista – som omtolkats "för jobbens skull". Och det värderas högre än "för klimatets skull". Det är sjukt. För klimatets skull kan istället jobben öka betydligt, och det är nödvändigt.

SKAPADE SAMHÄLLSKRISER

Banker orsakar boendekriser

Paul Lindberg: Oseriösa banker får både individer och samhällen att rämna. Människors behov av boende har lett till en marknadsmanipulativ kriminallitet. Banker och bostadsmånglare måste avregleras från samhällsbygget.

MENINGEN MED LIVET!

Svårt att vara människa

Paul Lindberg: Allra svårast blir det för dem som får uppleva den globala uppvärmningen fullt ut. Och till och med dör på grund av den nuvarande maktens ansvarslöshet och försummelser. "Bilproduktionen för jobbens skull"? Har det argumentet en verklig realitet? Ja, kanske, men mindre om livet på jorden står på spel. Bilproduktionen och bilismen är i realiteten klimatuppvärmningens våldsverkare.

GREENPEACE SVERIGE:

Varning för ökad klimatuppvärmning!

Rolf Lindahl : Över hela världen växer just nu en global motståndsrörelse. Barn och unga deltar i skolstrejker och demonstrationer för att protestera mot politiker och beslutsfattare som inte tar klimatförändringarna som hotar vår planet på allvar. Vi blir allt fler som visar att vi har fått nog av tomma löften och kräver kraftfulla åtgärder.

VAPENEXPORTEN BITER

Sveriges export av vapen för krigens skull

Paul Lindberg: Svensk neutralitet och egen vapenindustri inrättades för ett oberoende av bland andra Nato. Sverige skulle tillverka ett eget vapenförsvar – för ett svenskt militärt behov. Istället utvecklades vapenindustrin till lönsam vapenexport för världens krigshärdar

GREENPEACE

Efter FN:s klimatmöte: Tiden för handling är nu

Frode Pleym: Budskapet från FN:s klimatpanel är tydligt: för att nå klimatmålen och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behövs omedelbara åtgärder och en aldrig tidigare skådad förändring  i alla delar av samhället. En helt central del av denna omställning är att vi måste sluta investera i smutsig fossil energi.

VAPEN OCH KORRUPTIoNSHÄRVAN

"Stefan Löfven har ingenting lärt"

Jöran Lindeberg: Stefan Löfven kallades till Stockholms tingsrätt angående sin kontakt med en korruptionsåtalad lobbyist som deltagit i JAS-försäljning till Brasilien. Även personer från SAAB:s styrelse väntas vittna. Korruption och vapenaffärer går hand i hand. Det är pinsamt att Sveriges statsminister ens varit i närheten av denna affär, säger Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker.

Europas stater och människovärdet

Europa för asylrätten och flyktingmottagande

Daniel Bramsell:  Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel.

HONDURAS – WE EFFECT

Mordet på Berta Cáceres har fallit

Helena Kilström Esscher: 2018-12-21 Berta Cáceres, en av de viktigaste ledarna för urfolkens rättigheter, miljön och de mänskliga rättigheterna i Honduras, mördades den tredje mars 2016. Den 29 november 2018, nästan tre år senare, föll den första domen i fallet – En dom utan rättvisa.

OXFAM

Nya regler för EU:s livsmdelsinformation

Robert Höglund: Europeiska kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna har kommit överens om ett direktiv om att förbjuda otillbörliga handelsmetoder i handeln med livsmedel. Direktivet syftar till att förhindra orättvisa metoder som stora europeiska livsmedelsaktörer använder för att pressa sina leverantörer. Nu måste det ratificeras av parlamentet och medlemsstaterna innan det blir EU-lagstiftning.

LÄKARMISSIONEN

Tack till Sveriges 18 218 julklappshjältar!

Eva Nordström: Tack vare 18 218 julklappshjältar spridda över hela landet får lika många barn i Ukraina, Moldavien och Rumänien en gladare jul. Barn som annars kanske inte får några julklappar. Under november har skolor och organisationer i Sverige engagerat sig och bidragit till Läkarmissionens kampanj Aktion Julklappen som i år firar 20-årsjubileum.

OXFAM

Rent vatten till tsunamidrabbade i Indonesien

Robert Höglund: De senaste rapporterna pekar på 373 dödsfall och 128 saknade, över 1500 skadade och fler än 11.000 personer som tvingats bort från sina hem. Antalet drabbade kan växa då kuststäder på Sumatra och Java har blivit förvandlade till ruiner av de gigantiska vågor som slog till under söndagen efter vulkanen Anak Krakataus utbrott.

 

Vad gör vi i händelse av kris?

En livsmedelsstrategi värd namnet måste med nödvändighet innehålla en försörjnings- och krisberedskap. Kring dessa frågor råder politisk tystnad. Därför är det viktigt att vända denna icke-fråga till en aktiv fråga: 

Vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats? Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörjning, politiska och ekonomiska kriser etcetera. I dagsläget är det individen som får ta det största ansvaret och kring resten råder viss förvirring.  

Det saknas klara direktiv och en övergripande myndighet med operativt ansvar. Samtidigt låter vi det svenska jordbruket gå under. Vi tar varken ansvar för Sverige eller för vår omvärld. Detta måste ändras på.

Susanne Gäre är journalist och författare i Hallaböke, Gunnar Lyckhage är journalist och författare i Stockholm.

Kan beställas här

 
 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se