Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 4, 2014, årg 8

NY ARTIKEL

Sverige mot rasism

Pekka Johansson: Mer måste göras! FN har nu för andra gången gjort en samlad bedömning av läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Svenska FN-förbundet inlämnar därför en parallell rapport till FN-rådet för mänskliga rättigheter i Genève. 32 organisationer står bakom den rapporten.


NY ARTIKEL

Svenskt jordbruk i kris

Gunnar Lindgren: Under våren har det svenska jordbrukets framtid diskuterats. En allt större andel av maten importeras, medan den svenska andelen krymper. Heltidsarbetande bönder minskar och jordbruk läggs ned. Svenska livsmedlen anses dyrare för konsumenterna vilket styr mer än kvaliteten. 


LEDARE

Folklig förankring mot rasism

Paul Lindberg: Malena Ernman, antirasist, men inte vänsterextremist. "Tillsammansmarscher" konserter, rockgalor och schlager mot rasism är det vi hoppas på. Svenska folket mobiliseras mot den osvenska rasismen. "Vänsterextremist" är SD:s beskrivning av dem som är antirasister. All extremism är av ondo.


NY ARTIKEL

Johan Tyrberg, ny biskop i Lund

Lunds stift: Biskopsvigningen i Uppsala domkyrka sker den 24 augusti och han mottages i Lunds domkyrka den 30 augusti. Han efterträder biskop Antje Jackelén som blir ärkebiskop i juni. Tyrberg är kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn. Innan var han kyrkoherde i Frankfurt/Main, Svk i utlandet.


NY ARTIKEL

Humor är viktigt för mig

Maria Lundström/Svk: Möt Antje Jackelén, inom kort Sveriges nya ärkebiskop. I juni blir hon Svenska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop. Efter sju år på posten lägger hon ner sin stav den 9 juni. Den 15 juni tas Antje Jackelén emot som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop i Uppsala domkyrka.


NY ARTIKEL

Framiden är förnybar

Kaisa Kosonen: När världens ledande klimat- och energiexperter presenterade den tredje delen av IPCC:s klimatrapport den 14 april – om tillståndet för jordens klimat – var den samlade uppfattningen att förnybar energi spelar en absolut central roll för att vända utvecklingen.


NY ARTIKEL

Ta nynazismen på större allvar

Peter Weiderud: Social oro och politiskt våld ökar där den ekonomiska ojämlikheten är stor. Med politik måste ett sammanhållet och inkluderande samhälle skapas, som motverkar klyftor och motsättningar av alla slag. Med terrorlagstiftningen vi nu har, så bör Svenska motståndsrörelsen och liknande granskas.  


NY ARTIKEL

Niger hårt drabbat av malaria

Malin Lager: Läkare Utan Gränser arbetar i Niger för att förebygga malaria. Zinder-regionen i Niger är idag hårt drabbad. Men förra året inleddes ett försök med malarialäkemedel som delades ut i förebyggande syfte – vilket med stor sannolikhet räddade många barns liv.  


NY ARTIKEL

IPCC:s rapport inspirerar barn

Kristoffer Talltorp: FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin tredje rapport om vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna förhindra den klimatkris som man tidigare varnat för. Svante Axelsson, generalsekreterare för NSF hoppas att det blir en inspiration för politikerna.  


NY ARTIKEL

Skithuseffekten

Ulf Svensson: Trots att det finns kollektiva toalettlösningar inom Stockholms koloniområden, som töms ett par gånger om året, så har Per Ankersjö, miljöborgarråd, gett tillåtelse av förbränningstoaletter där fekalier, urin och papper förbränns. Det skapar luftföroreningar och ohälsa.


NY ARTIKEL

Radikalisera klimatpolitiken nu

Birger Schlaug m.fl: Vår tidsepok av jordens historia har benämnts Antropocen. Det innebär att det nu är mänsklig aktivitet som påverkar jordens geologi, klimat och ekosystem. Politikens viktigaste uppgift borde i vår tid vara att se till att klimatet och jordens ekosystem inte rubbas.


NY ARTIKEL

Den konstruktiva oron

Mats Hellmark: Ingen kan leva helt utan att göra miljöskadliga handlingar, man bör därför tänka på det positiva man gör i klimatvänlig riktning, och hur man röstar. Det gäller att hitta en balanspunkt, annars blir livet för svårt. Oron är väckarklockan som leder till positiva klimatbeslut som man kan man leva med.


NY ARTIKEL

Sverige deltog i Earth Hour 

Marie von Seipel: WWFs Earth Hour är Världens största miljömanifestation. I år med nytt globalt rekord med deltagare från 7000 städer och 162 länder. I Sverige släckte 45 procent av invånarna och ytterligare 10 procent engagerade sig i en Earth hour-aktivitet på stan eller hos vänner.


NY ARTIKEL

Militärutgifterna faller i väst

Stephanie Blenckner, SIPRI: Militärutgifterna fortsätter att falla i väst, men ökar överlag runt om i världen, rapporterar SIPRI. Världens militärutgifter uppgick till $ 1750.000.000.000 under 2013, en minskning med 1,9 procent sedan 2012, enligt siffror som släpptes av SIPRI den 14 april i år.


NY ARTIKEL

Gudstjänstprotest mot nazism

Christina Larsson: Nazistiska Svenskarnas parti har fått tillstånd att demonstrera i centrala Jönköping på 1 maj. Som en protest kommer kyrkorna samtidigt att samlas till en utegudstjänst i samma område. Förra årets 1:a maj-demonstration i Jönköping  slutade med en sammandrabbning.


NY ARTIKEL

Reformera olympiska spelen

Erik Jennische: Reformera den olympiska rörelsen. Framtidens olympiska spel måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det menar Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL som nu uppmanar den internationella olympiska kommittén, IOK, att anta en policy kring mänskliga rättigheter.


NY ARTIKEL

Religiös apartheid

Bahá’í: I en mycket modig symbolisk handling har Ayatollah Abdul-Hamid Masoumi-Tehrani, en framstående religiös ledare i Iran, stått upp för religiös respekt och tolerans. Han har skänkt världen en illuminerad kalligraferad vers ur Bahá'u'll´has Heligaste Bok.


NY ARTIKEL

Rädda Barnens vårkollektion

Anders Maxson: Våren är här, liksom Rädda Barnens vårkollektion! Nya favoriter har landat hos Design för barns rättigheter. Totalt ca 30 nya spännande designprodukter finns till försäljning på Rädda Barnen designshop.


NY ARTIKEL

Vem plockar druvorna till vinet?

Viktoria Olausson: Vet du vem som plockat druvorna till vinet i din flaska? Och vad de fått betalt? Mikael Mölstad lyfter kampanjen Rättvis Vinhandel som Afrikagrupperna är en del av och beskriver vårt arbete med information och påtryckningar för en etisk vinbransch.


NY ARTIKEL

Konsumenten får ta riskerna

Henrik Ennart: Min kollega Jenny Stiernstedts intervju med Kemikalieinspektionens tidigare generaldirektör Ethel Forsberg är i stora stycken anmärkningsvärd läsning, inte minst när man som jag själv är förälder. Kemikaliehotet och hur lite som görs för att skydda våra barn, är skrämmande.


NY ARTIKEL

Pakistan hotar sina journalister

Yvette Lindholm: Amnesty har dokumenterat 34 fall av journalister som mördats på grund av sitt arbete sedan återinrättandet av demokratiskt styre 2008. Bara i ett fall har förövaren ställts inför rätta. Utöver morden har många fler blivit trakasserade, kidnappade, torterade eller överlevt mordförsök.


NY ARTIKEL

Ai Weiwei och kinakalendern 

Paul Lindberg: Varje år i den kinesiska kalendern är kopplat till ett av tolv djur i zodiaken. Dessa konstverk av brons är rekonstruerade av den kinesiske konstnären Ai Weiwei. Uppkomsten av denna kalender är okänd och mycket gammal. Djuren representerar även mänskliga egenskaper.

 

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Ärkebiskop Anders Wejryd välkomnas till Världens fest av Jan-Åke Hager, en av många ideellt engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete.

Foto: Ewa Almqvist

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens sista stora framträdande

Solen skiner som den ska i Karlstad och välkomnar såväl ärkebiskop Anders Wejryd, till hans sista stora arrangemang som ärkebiskop, som de över 2000 deltagarna som på olika sätt är engagerade i och för Svenska kyrkans internationella arbete.

 

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.Foto: Magnus Aronsson/IKON

"Ett BISKOPSBREV OM KLIMATET"

Hoppet är mer än optimism

Svenska kyrkan har nu börjat ta sina egna tankar, värderingar och tro på allvar. Till skillnad från skriften ”Klimatutmaningen – från kris till möjligheter”, som var ett lågvattenmärke och till stor del skriven av utomstående, har man nu tagit fram en högkvalitativ skrift – ”Ett biskopsbrev om klimatet” - om hur vi kan resonera om klimatfrågan utifrån en kristen reflektion, ett kristet betraktelsesätt.

FREDSAGENDA 2014

400 miljoner till förnyad Östersjöpolitik

Den säkerhetspolitiska utmaningen i Östersjöregionen efter Ukrainakrisen är att säkerställa fortsatt stabilitet, utveckling och samverkan i staterna kring Östersjön. Det skriver Lars Ingelstam och Anders Mellbourn i rapporten ”Vägval Fred och Säkerhet. En ny svensk politik”, en uppdatering av deras utredning ”Fred Säkerhet Försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik” som presenterades i vintras.

Forskning med hjälp av ERS-1 och -2, interferometyri, och satelliter kan kartläggningen och glaciärernas rörelser mätas med exakthet. När isarna smälter blir de lättare och flytande, vilket ökar issmältningens hatighet.

GLOBAL UPPVÄRMNING

Antarktis: Punkten utan återvändo

En ny studie kring klimatforskningen visar att glaciärerna på västra Antarktis smälter slutgiltigt. Det rapporterar forskare vid NASA och vid University of California. Forskningen visar att den snabbt smältande delen av västra Antarktis istäcke tycks vara på ett irreversibelt tillstånd av förfall, och ingenting tyder på att nedsmältningen kommer att stoppa. Forskning bygger på tre olika bevispunkter.

 

Förtroendeuppdrag i Polisförbundet är inte förenligt med att vara aktiv Sverigedemokrat.  

POLISFÖRBUNDET

SD:s människosyn oförenligt med polisen

I ett dokument som nu skickats ut i organisationen skriver Polisförbundet att de anser att Sverigedemokraternas politik, med förslag som ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare, speglar en människosyn som står i direkt motsats till förbundets grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt.

FN:s klimatpanel

Klimatpanelens femte rapport

Liksom tidigare rapporter skärps tonläget och budskapet något. Inte för att det vetenskapliga läget har förändrats nämnvärt, utan främst för klimatpolitiken i stort har misslyckats än så länge. Utsläppen av växthusgaser fortsätter och framtidsscenarierna ser därför allt dystrare ut.

SOM-INSTITUTET

Nej till vinster i välfärden

Inte mindre än 70 procent vill förbjuda vinstuttag inom vård, skola och omsorg, enligt Som-institutets rapport. Kritiken mot privatiseringar inom de sektorerna var stark 2013, konstaterar Som-institutet i sin första analys av höstens opinionsundersökning.

Centrum för religionsdialog

Hur står vi upp mot rasismen? 

Söndag 11 maj kl 16 i Essinge församlingshus, Essinge kyrkväg 13. Högerextrema partier och grupper går framåt i stora delar av Europa. I år är det val till både EU och svenska beslutande församlingar. Jonathan Leman som arbetar för stiftelsen Expo, och som förra året mottog Svenska Kommittén Mot Antisemitisms Elsa-pris, föreläser om hur vi kan stå upp mot rasismen i alla dess former.

EXPO IDAG

Nazister mobiliserar – ladda ned Intolerans 13

Förra året avslutades med att Svenska motståndsrörelsen attackerade en antinazistisk manifestation i Kärrtorp. Inte sedan Expo började mäta aktiviteterna från den rasideologiska miljön har den varit så aktiv som 2013.

Swedwatch/Fair Trade Center

I sorgens spår

Ett år efter textilfabriken Rana Plaza-kollapsen går våra tankar till offren och deras anhöriga. Alla parter måste ta sitt ansvar och se till att denna tragiska händelse blir vändpunkten för textilindustrin i Bangladesh.

People’s Global Action

Ge röst åt världens migranter – 9-11 maj

Välkommen att delta på People’s Global Action on Migration, Development, and Human Rights Stockholm 9–11 maj. Den 14-16 maj är den svenska regeringen värd för ett globalt forum om migration och utveckling: Global Forum on Migration and Development (GFMD). Representanter  från över 100 länders regeringar kommer till Stockholm. 

We Effects

Hotet mot din kaffekopp

Gott och prisvärt kaffe är något som de flesta av oss tar för givet, men det kan komma att förändras. De globala klimatförändringarna i kombination med pendlande världsmarknadspriser orsakar redan svåra problem för kaffebönderna. Åttio procent av världens kaffe produceras av småbönder som inte står rustade för de enorma omställningar som kommer att krävas.

Arms Trade Treaty

Sverige tredje största vapenexportör

Nya siffror visar att Sverige är tredje största vapenexportören per capita. Israel, Ryssland och Sverige i topp. "The world is over armed, and peace is underfunded, and we really need to get our priorities straight." Det sa FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson nyligen.

Det Naturliga Steget 

Stegvis – tillsammans för hållbarhet

På resan mot full hållbarhet behöver hela företaget en tydlig riktning och gemensamma spelregler. Modiga ledare och kunniga, engagerade medarbetare med tillgång till rätt verktyg kan tillsammans skapa fantastiska resultat. Allt mer ser vi också vikten av att företag lär av varandra och samverkar för att kunna ta sig an större utmaningar på systemnivå. Alla kan vara med och förändra världen.

amerikansk forsning 

Rasism och låg intelligens

Enligt ny amerikansk forsning är rasister trögtänkta, och konservativa mindre intelligenta än liberala. Det framkommer i olika studier, bland annat från Brock University i Ontario och University of Virginia. Bakgrunden gäller forskningen kring inlärningsförmågan bland vissa människogrupper. 

BRUNEI/AMNESTY INTERNATIONEL

Ny lag inför stening, spöstraff och amputation

Den nya strafflagen som ska träda i kraft i Brunei den 1 maj, kommer att föra landet tillbaka till medeltiden när det gäller mänskliga rättigheter, säger Amnesty International i ett uttalande. Enligt den nya lagen införs grymma och omänskliga straff som stening till döds, spöstraff och amputation.

Vänsterpartiet

Välfärd för alla – en viktig HBTQ-fråga

Vänsterpartiet strävar för en välfärd alla ska kunna lita på. Vi HBTQ-personer vill också ha en fritidsgård vi kan hänga på. Vi vill bemötas med kunskap när vi söker oss till sjukvården och när vi blir äldre vill vi ha ett stöd av en äldreomsorg som förstår våra behov. För många av oss är dessutom välfärden vår arbetsplats, säger Hans Linde, talesperson i HBTQ-frågor (V).

KINA/AMNESTY INTERNATIONAL

Straffet förlängt för femte gången

Abdukiram Abduveli, 59 år, har nu suttit fängslad dubbelt så länge än de 12 år han dömdes till 1990. Enligt hans familj har Abdukiram hungerstrejkat sedan mitten av februari i protest mot den femåriga förlängningen. Enligt hans familj är Abdukiram kritiskt sjuk på grund av hungerstrejken och behöver vård.

MILJÖPARTIET

Kommenterar till IPCC-rapporten

FN:s klimatpanel ( IPCC) presenterade en ny klimatrapport med fokus på de åtgärder som behövs för att utsläppen ska börja minska. Rapporten sammanfattar de politiska möjligheterna som finns att ersätta fossil energi med förnybar samt att investera i energieffektivisering, klimatsmarta transporter och nästa generations gröna teknik.

Saudiarabien/Amnesty

Advokat och människorättsaktivist fängslad

Saudiarabien måste omedelbart släppa människorättsaktivisten Waleed Abu Khair som greps i tisdags vid domstolen i Riyadh och togs till al-Ha'ir-fängelset utan någon förklaring, säger Amnesty International. Waleed Abu al-Khair greps i samband med sitt människorättsarbete och riskerar att dömas efter ett nästan identiskt åtal som han redan dömts för i en annan rättegång i oktober 2013.

Vårbudget

Klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb

Under alliansregeringen har arbetslösheten ökat, och ligger nu på åtta procent. Långtidsarbetslösheten bland unga har fördubblats och över 100 000 unga har varken jobb eller går i skolan. Miljöpartiet har i sin skuggbudget en fullt finansierad budget med stora åtaganden för att förstärka välfärden och möta den hotande klimatförändringen.

FILOSOFI

Ansvaret för sin ohälsa

En avhandling i praktisk filosofi har studerat synen på människans ansvar för sin egen ohälsa och kommit fram till att vården och omsorgen blir bättre om politiker och anställda inom hälso- och sjukvården agerar på olika sätt.

 

www.radikaliseraklimatpolitiken.nu

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Ladda ner, köp eller beställ 

Ladda ned som pdf-fil här

Eller beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

System – Att tänka över samhälle och teknik

Lars Ingelstam:

Syftet

Ett konkret syfte med den här studien är att förbättra och teoretiskt berika forskning om tekniska system i samhället, med särskilt sikte på energisystem. För att nå detta syfte tror jag att en avsevärd kringgående rörelse är motiverad. 

Eftersom ”system”, ”systemanalys” och ”systemiskhet” spelar en allt mer central roll i vårt samhälle är det klokt att ordna upp fältet och visa på dess stora bredd. Min uppfattning är att konkret forskning kring exempelvis energisystem eller miljö har oerhört mycket att hämta – vad gäller metoder, begrepp, kritisk diskussion, modeller, vetenskaplig erfarenhet med mera – från andra grenar av systemforskningen.

Andra upplagan, Energimyndigheten. 340 sidor. Ladda ned gratis!

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Läs senaste numret av Pax

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Ge de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Bli fadder till ett fadderbarn nu! 

Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. Att få växa upp i respekt och trygghet. Ett ställningstagande som varit bärande för SOS Barnbyar sedan starten för över 60 år sedan. Att ha ett fadderbarn innebär att du kan tillsammans med oss göra skillnad för världens ensamma och mest utsatta barn.

Bli fadder från 200 kronor i månaden

Du kan välja att följa ett fadderbarn eller verksamheten i en hel barnby, oavsett går dina pengar till den barnbyn där du blir fadder och hjälper alla barn som bor där.

Genom ditt stöd får övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem hos oss. En mamma som kramar. Som tjatar. Som plåstrar om när det behövs och läser godnattsaga. En mamma som alltid finns där.

Som fadder bidrar du med minst 200 kronor i månaden. Genom att ta del av skattereduktionen kan du som blir fadder hos oss ge 267 kr per månad - men det kostar dig bara 200 kr per månad! Läs mer om skattereduktionen här!

Tack för att du hjälper oss – och varmt välkommen som fadder till ett fadderbarn!

SOS BARNBYAR

 

Brev till Sveriges Riksdagspartier:

Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för 2014–2018!

Undertecknare:

Philippe Charas, Civilingenjör, systemvetare, Träslövsläge; Gustav Delin, Jur. kand. Konsult framtidsfrågor, Sigtuna; Sten Ebbersten, Agr. Dr. Professor emeritus, Sigtuna; Björn Lindbergson, Tekn. Lic., Sigtuna: Gunnar Weman, Teol. Dr. Ärkebiskop emeritus, Sigtuna.

Läs brevet till Riksdagspartierna!

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com