Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 5, 2014, årg 8

VALET SEPTEMBER 2014

Konsten att samspela

Paul Lindberg: Vilka partier skulle kunna bilda regering med önskvärd trovärdighet? S+MP+V+Fi? Eller S+M+FP? Ideologiskt är den förstnämnda varianten mest realistisk. Inte några av riksdagens partier vill heller ha med SD att göra – eller ta stöd från dem. Frågan blir då hur förväntningarna av en ny regering kan ta sig ut?


KUNSKAPSKULTUR

Inte bara naturvetenskap

Lars Ingelstam: I boken Kampen om kunskapen (2004) tog Lars Ingelstam steget för befruktningen av tvärvetenskapen. Det handlar om en holistisk kunskapskultur som i samverkan över  tillknäppta kunskapsdiscipliner öppnar vägen för en meningsfullare samhällstillväxt.


TRO & LIV

Läsarna i distraktionernas tid 

Ulf Svensson: I en tid när böcker har ersatts av skärmar, där just ordets materialitet har upplösts, förändras också läsandet. Nu är det skärmar, länkar, hyperlänkar, bilder och filmer som påverkar vår läsekonst. Om detta finns mycket att läsa i denna utmärkta bok, som kan laddas ner gratis.


EN RELEVANT KYRKA

Politik i politikerkyrkan 

Ulf Svensson: Ledarskribenten på SvD skrev om ett biskopsbrev i en ledare, i en tidning som inte skulle ha varit om det inte funnits skattebetalare. Hon skriver att Politik före Gud i biskopsbrev är dagens fokus i Svenska kyrkan men glömmer nämna att det är politikerna som styr Svenska kyrkan – både centralt och lokalt – inte de aktiva församlingsborna.


STOCKHOLM PRIDE 2014

Så länge hatet finns

Paul Lindberg: Pridefirandet har blivit en symbol för försoning, kärlek och tolerans. Det finns anledning att fira och festa för framgångarna mot fördomar. Pride har gått hem hos svenska folket, och i hela den demokratiska världen, det är ett gott tecken. Men det görs inte av sig själv. I flera länder är det förbjudet, vilket leder till fängelse- eller dödsstraff. 


IRLAND

FN-kritik mot abortlagar

Elisabeth Löfgren: Irland måste skyndsamt revidera sin abortlagstiftning så att den lever upp till landets skyldigheter gällande mänskliga rättigheter, säger Amnesty International. Detta efter att FN:s människorättskommitté i skarpa ordalag kritiserat abortlagarna.


CIVILA FÅR BETALA

Israel-Palestina-konflikten

Barbro Matzols: När Israel/Palestina-konflikten trappas upp dag för dag är det civila människor, däribland många barn och unga, som får betala priset med sina liv. Våldet eskalerar. Vapnen, missilerna, robotarna, bomberna och raketerna firar triumfer. Det är fasansfullt.


KRIGSFÖRBRYTELSER

FN-mandat för Gaza

Elisabeth Löfgren: Båda parter måste upphöra med krigsförbrytelser. Sedan Israel inledde sin markoffensiv mot Gazaremsan har dödssiffran stigit markant. Amnesty International uppmanar världssamfundet att agerar för att civila i såväl Gaza som Israel skyddas från ytterligare krigsförbrytelser som begås av bägge parter.


SVENSKA KYRKAN

Stoppa våldet i Gaza och Israel

Ewa Almqvist: Biskop Eva Brunne, ledamot i Svenska kyrkans internationella råd, tog del av ryktena om vapenvila mellan Israel och Gaza – ett hopp som snabbt grusades. En uthållig vapenvila måste högprioriteras just nu, så att förutsättningar för ett fredsbyggande skapas.


SVENSKA FREDS

Oklara besked om vapenexport

Eva Kellström Froste: Åtta av tio säger nej till vapenexport till diktaturer och länder som kränker de mänskliga rättigheterna, och 52 procent säger nej till vapenexport överhuvudtaget. Det visar en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Amnesty.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Upprustning kan ge nya storkrig

Sofia Walan: Den 28 juli 1914 gick trupper från Österrike-Ungern in i Serbien, och snart var Europa indraget i det första världskriget. För hundra år sedan bröt första världskriget ut. Sofia Walan varnar för en liknande farlig utveckling i dag. Denna artikel är ett pressklipp från Dagen-Debatt.


GREENPEACE

Protest mot LEGO

Lisa Ringström: I en aktion utanför LEGO:s huvudkontor visar en grupp aktivister från Greenpeace med hjälp av enorma legoklossar hur motståndet växer – över 500 000 personer protesterar mot leksakstillverkarens samarbete med Shell.


AMNESTY/UKRAINA

Tortyr och kidnappningar

Elisabeth Löfgren: Amnesty har samlat bevis för grov misshandel, tortyr och kidnappningar i östra Ukraina under de tre senaste månaderna. I rapporten, Abductions and torture in Eastern Ukraine har ett utredningsteam från Amnesty samlat vittnesmål som gäller övergrepp begångna av såväl separatistgrupper som ukrainska regeringsstyrkor.


WWF

Östersjön kan bli ett friskt hav

Marie von Seipel: Östersjön har länge enbart setts som en miljöfråga, men skillnaden mellan en god och dålig havsmiljö har stora effekter på den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i Sverige. Många av dagens möjligheter kan förloras om havsmiljön försämras, enligt forskningsanalyser. 


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Läkare hindras åka till Darfur

Malin Lager: Ett team från Läkare Utan Gränser har nekats tillstånd att resa från huvudstaden Khartoum till ett flyktingläger i delstaten södra Darfur. Ett förstärkningsteam behövs för att starta en akut insats i lägret El Sereif, där 15 000 flyktingar lever under katastrofala förhållanden i öknen. 


WE EFFECTS

HSB satsar i Nicaragua

Alfred Skogberg: HSB Nordvästra Skåne kommer att satsa 650 000 kronor för att i samarbete med We Effect möjliggöra bostadsbyggnation i Nicaragua och skapa boende för cirka 200 personer. Pengarna går till två bostadskooperativ i staden Juigalpa utanför huvudstaden Managua.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Gärna snabbtåg i Sverige, men först en rejäl ansiktslyftning av den befintliga järnvägen. Upprustning för de akuta transportbehoven måste prioriteras, istället för motorvägsbyggen.

Foto: ICE, Intercity Express

SNABBTÅG

Alliansen saknar finansiering för tågsatsning 

En genomgång visar att allianspartierna saknar finansiering för det förslag om tågsatsningar som presenterades i Almedalen. MP avsätter 77 miljarder mer än regeringen på tåg för den kommande planperioden 2014-2025. Alliansens förslag jämförs med Miljöpartiets förslag.

SVENSKA TÅGKRISEN

Låt Schweiz lösa den svenska tågkrisen

Låt experter från Schweiz hjälpa till att lösa den svenska tågkrisen . Många år av vårdslös avreglering, eftersatt underhåll och brist på nyinvesteringar har försatt den svenska järnvägen i djup kris. För att snabbt vända den allvarliga utvecklingen vill MP ta hjälp av experter från föregångslandet Schweiz.

AMNESTY/USA

Ett år efter domen - släpp Chelsea Manning

Ett år efter att Chelsea Manning fälldes för att ha läckt hemligstämplat material återupprepar Amnesty International kravet att hon ska benådas och släppas omedelbart. Amnesty uppmanar också de amerikanska myndigheterna att utreda de människorättsövergrepp hon kan ha utsatts för. 

BRASILIEN

38:e landet som lagstiftar mot aga

I dag fyller det svenska förbudet mot barnaga 35 år. Rädda Barnen var en stark pådrivare av lagen - och arbetet för att inget barn ska behöva utsättas för våld pågår i dag över hela världen. Brasilien är det senaste landet att införa ett förbud mot aga, och blir 38:e land i världen med en agalag i och med att presidenten skrev under den nya lagen förra veckan.

Feministiskt initiativ 

Solidaritet med Gaza

Drygt 1000 personer har redan dött. De allra flesta civila. Siffran stiger för varje dag. Övergreppen är otaliga och outhärdliga. Det har pågått under lång tid. Israels behandling av palestinier i Gaza och på Västbanken är apartheid. Från ett folkrätts- och MR-perspektiv är det helt oacceptabelt. Muren, de olagliga israeliska bosättningarna, den militära repressionen – allt strider mot folkrätten men allt fortgår.

SNF/SKOG OCH NATURVÅRD

Huddinge bästa kommun på naturvård 

Naturskyddsföreningen presenterade den 16 juli en ny rankning över hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård. Resultatet visar att storstadskommuner generellt sett är bättre på naturvårdsarbete, och att det finns ett stort behov av att prioritera upp detta arbete i hela landet. Bäst placerar sig Huddinge kommun tätt följt av Lomma, Helsingborg, Bromölla och Täby.

Klimat, energi och transporter

100 styrmedel för klimatpolitiken

Naturskyddsföreningen presenterade den 23 juni en lista med 100 olika styrmedel för klimatpolitiken. I rapporten listas stora och mindre insatser, t.ex. skatter, handelssystem, satsningar på kollektivtrafik och förnybar energi samt jordbruket.

SOM-INSTITUTET

78 procent upprörda av främlingshatet

Svenskarna är upprörda till de rasistiska attityderna mot invandrarna. Det är SOM-institutet i Göteborg som med en undersökning kommit fram till detta resultat. Enligt Marie Demke, professor i statsvetenskap, finns det däremot en ökad oro bland svenska folket för att främlingsfientligheten ska breda ut sig.

VÄNSTERPARTIET

Låt personalen utveckla välfärden

Vänsterpartiet vill ta bort vinstuttagen för välfärdsföretagen, vilket kommer att resultera till att en del ägare drar sig ur eftersom de bara är intresserade av vinsten, enligt Jonas Sjöstedt. Det skiftet ska öppna för en historisk möjlighet för de anställda att ta över. VP vill stödja genom att se till att de får utbildning, hjälp att bilda kooperativ och bättre villkor när de behöver ta lån. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa, säger Jonas Sjöstedt.

BRIS

”Vad jag än gör så känns allting hopplöst"

"Om man inte har några kompisar alls, hjälper det att byta skola då?” "Varför blir mamma så konstig när hon dricker?”  ”Vad jag än gör så känns allting hopplöst. Hur ska jag göra för att vilja leva?” Varje år har Bris tusentals stödjande kontakter med barn och unga som hört av sig med frågor, problem och funderingar. I en ny kampanj lyfter Bris vikten av att ha en vuxen att vända sig till med sina frågor.

TANKEKRAFT FÖRLAG

Den bästa av världar?

Mattias Gardell är en svensk religionshistoriker. Han är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hur ska vi förstå ett tillstånd där historien sägs ha nått sitt slut, ideologierna påstås vara döda och de politiska alternativen förmodas vara uttömda?

ISIS/IRAK

Situationen i norra Irak

De rapporter om obeskrivliga grymheter och brott som begåtts där ISIS dödspatruller dragit fram har tyvärr i många fall visat sig vara korrekta. ISIS har mördat och terroriserat civila. ISIS har gjort sig skyldiga till avrättningar, religiös förföljelse, etnisk rensning och systematisk våldsutövning mot kvinnor. Organisationen vill skapa en stat baserad på medeltida värderingar och visar ett avskyvärt förakt för mänskliga rättigheter.

SVENSKA KYRKAN

Samhällsfokus i årets kyrkomötesmotioner

Kyrkomötets 251 nyvalda ledamöter samlas i Uppsala Konsert & Kongress den 23 september. 109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut igår. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

Centrum för religionsdialog arrangemang:

Krister Stendahl Memorial Lecture

23 oktober kl 13-15 i Storkyrkosalen, Stortorget 1, Stockholm. En av de mest framstående teologerna inom judisk-kristen dialog, Mary C Boys, håller årets Krister Stendahl Memorial Lecture. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Paideia, The European Institute for Jewish Studies in Sweden och Stockholms Domkyrkoförsamling.

GREENPEACE

Patti Smith och Ingvar Carlsson: skydda Arktis

Den legendariska sångerskan Patti Smith ansluter sig till den växande skara av inflytelserika personer som kräver att Arktis skyddas. I Sverige har bland andra tidigare statsminister Ingvar Carlsson, fotografen Mattias Klum och forne toppdiplomaten Rolf Ekéus skrivit under Arktisdeklarationen, som kräver att Arktis skyddas från oljeexploatering och industriellt överfiske.

COLORADO USA/AMNESTY INTERNATIONAL

Ökänt högriskfängelse förnedrar fångar

Den amerikanska regeringens praxis att hålla fångar i långvarig isolering i landets enda federala högriskfängelse, i Florence Colorado, uppgår till grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och strider därmed mot internationell rätt, säger Amnesty i en ny rapport.

SMHI

Omvärldens klimat påverkan Sverige

Klimatet förändras över hela världen och det påverkar oss i Sverige indirekt. Risker för företag, finansiella system och livsmedelsförsörjning är några exempel. Seminariet ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld” lockade många åhörare under Almedalsveckan.

 

 

www.radikaliseraklimatpolitiken.nu

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

 

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Ladda ner, köp eller beställ 

Ladda ned som pdf-fil här

Eller beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

System – Att tänka över samhälle och teknik

Lars Ingelstam:

Syftet

Ett konkret syfte med den här studien är att förbättra och teoretiskt berika forskning om tekniska system i samhället, med särskilt sikte på energisystem. För att nå detta syfte tror jag att en avsevärd kringgående rörelse är motiverad. 

Eftersom ”system”, ”systemanalys” och ”systemiskhet” spelar en allt mer central roll i vårt samhälle är det klokt att ordna upp fältet och visa på dess stora bredd. Min uppfattning är att konkret forskning kring exempelvis energisystem eller miljö har oerhört mycket att hämta – vad gäller metoder, begrepp, kritisk diskussion, modeller, vetenskaplig erfarenhet med mera – från andra grenar av systemforskningen.

Andra upplagan, Energimyndigheten. 340 sidor. Ladda ned gratis!

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Läs senaste numret av Pax

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Ge de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Bli fadder till ett fadderbarn nu! 

Vi tror att en kärleksfull familj är det allra viktigaste i ett barns liv. Att få växa upp i respekt och trygghet. Ett ställningstagande som varit bärande för SOS Barnbyar sedan starten för över 60 år sedan. Att ha ett fadderbarn innebär att du kan tillsammans med oss göra skillnad för världens ensamma och mest utsatta barn.

Bli fadder från 200 kronor i månaden

Du kan välja att följa ett fadderbarn eller verksamheten i en hel barnby, oavsett går dina pengar till den barnbyn där du blir fadder och hjälper alla barn som bor där.

Genom ditt stöd får övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem hos oss. En mamma som kramar. Som tjatar. Som plåstrar om när det behövs och läser godnattsaga. En mamma som alltid finns där.

Som fadder bidrar du med minst 200 kronor i månaden. Genom att ta del av skattereduktionen kan du som blir fadder hos oss ge 267 kr per månad - men det kostar dig bara 200 kr per månad! Läs mer om skattereduktionen här!

Tack för att du hjälper oss – och varmt välkommen som fadder till ett fadderbarn!

SOS BARNBYAR

 

Brev till Sveriges Riksdagspartier:

Sätt åtgärder mot växthuseffekten och mot förstörelsen av ekosystemen överst på valprogrammet för 2014–2018!

Undertecknare:

Philippe Charas, Civilingenjör, systemvetare, Träslövsläge; Gustav Delin, Jur. kand. Konsult framtidsfrågor, Sigtuna; Sten Ebbersten, Agr. Dr. Professor emeritus, Sigtuna; Björn Lindbergson, Tekn. Lic., Sigtuna: Gunnar Weman, Teol. Dr. Ärkebiskop emeritus, Sigtuna.

Läs brevet till Riksdagspartierna!

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com