Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 9, 2014, årg 8

BISKOPSVIGNING HÄRNÖSANDS STIFT

Eva Nordung Byström

Antje Jackélen: Kära Eva, ”Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter Gud in oss i värme och ljus”, med de orden börjar många familjegudstjänster i vår kyrka. Samma ord, ”Nu är Guds tid”, har du också gjort till ditt valspråk – så pekar du bort från dig själv och hän mot Gud. Bestämt och kraftfullt. Inte min tid, utan Guds tid.


TIDEN SOM MISSBRUKAS

Kommer vi att klara det i tid?

Ulf Svensson: Johan Rockströms ord i Sveriges Televisions nya serie Runda Bordet kändes som att förflytta sig till Hollywoodfilmen Armageddon. NASA kallar in en oljeborrare, spelad av Bruce Willis, för att stoppa asteroiden på väg mot jorden, som kan komma att föröda hela planeten.


FRAMTID OCH MILJÖ

Kina mot världens mitt

Paul Lindberg:  Kina kan nu visa upp ett nytt mittens rike, med en växande levnadsstandard som knappast tidigare varit tänkbart bland västvärldens bedömare. Men det finns också smog i både bägaren och i luften. Folk dör på grund av luftföroreningar.


SVENSKA KYRKAN

Guds rike inom er

Åke Bonnier: Guds rike finns också hos våra muslimska och våra judiska bröder och systrar. Kanske handlar det om att vi ska leva Guds rike så troget vi kan. Och tala tydligt i ord och handling om vår mästare och våra muslimska och judiska syskon. Det är vägen. 


 

COGITO

Tillväxten och miljön

Mikael Malmaeus: "The new climate economy", en rapport som liknar Stern-rapportens från 2006, nämligen att det är ekonomiskt klokare att investera i en klimatomställning nu än att vänta och betala notan för en klimatkatastrof senare.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Klinisk test mot ebola

Malin Lager: Eftersom Läkare Utan Gränser är en av de främsta vårdgivarna för ebolapatienter i Västafrika har vi beslutat att vi ska delta i de här kliniska prövningarna som har påskyndats för att snabbt få fram en fungerande behandling.  


AMNESTY

Detekt skannar datorn

Elisabeth Löfgren: Detekt är ett mycket bra verktyg som kan hjälpa till att skydda aktivister. Men till syvende och sist är det enda sättet att förhindra att övervakningsteknologin används för människorättskränkningar är att införa och upprätthålla strikt kontroll på användning och handel. 


SVENSKA FREDS

Bort med skåpmaten

Anna Ek: Vi kommer att bekräfta bilden av ett hotfullt och starkt Ryssland, vilket är precis vad Putin vill. Detta har för övrigt varit fallet genom i princip all försvarspolitisk debatt och rapportering de senaste åren: skräckslagenhetens röda tråd.  


KYRKA-ARBETSLIV I SAMVERKAN

Kyrka-arbetsliv i samverkan

Malin Emmoth: Carola Lemne, Vd Svenskt Näringsliv, berättade om kampanjen, Ett öppet och välkomnande Sverige, och framhöll att invandring och migration handlar förutom om humanitära insatser även om nyttoinsatsen för näringslivets utveckling.


TURKIETS GRÄNSINTERMEZZO

Turkiet och flyktingsituationen

Elisabeth Löfgren: Den verklighet som de flesta flyktingar från Syrien möts av när de har undkommit krigets härjningar är dyster och hopplös. De har övergivits av det internationella samfundet. Världens rikaste nationer släpar efter när det gäller att erbjuda ekonomiskt stöd och vidarebosättning.


omvärldsorientering

Medarbetarskap

Lars Dencik: Ledarskap genom medarbetarskap. En modern ledare behöver hög social och kommunikativ kompetens för att fungera som människoskötare och katalysator för förändringar. Det gäller att förankra meningen med organisationens uppdrag, och se till att medarbetarna ständigt är uppdaterade.


SVENSKA KYRKAN

Kyrkans kulturstipendium

Daniel Bramsell: Svenska kyrkan delar årligen ut kulturstipendier om sammanlagt 500 000 kr för att uppmuntra till utbyte mellan kulturutövare och kyrka. Stipendiet riktar sig till utövare inom bild och form, litteratur, film, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer.


STOCKHOLMS STADSMISSION

Hemlöshet ökar bland äldre

Sandra Axell: Vi ser en tydlig trend. Bostadsbristen är särskilt tuff i storstäderna och det drabbar många pensionärer som lever i ensamhet med svag ekonomi. Det tänder en varningslampa hos oss då vi vet att äldre som hamnar i hemlöshet tenderar att fastna i utanförskap.


WWFs JULKLAPPSTIPS

Stötta en parkvakt

Marie von Zeipel: WWF erbjuder fadderskap för isbjörn, panda, gorilla, tiger och flera andra arter. Som fadder bidrar man till arbetet med att bevara hotade arter och deras unika livsmiljöer och för mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge.  


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Jazmin Hernandez Nunez

Nanna Sundkvist: Tortyr är vanligt. Polisen använder det systematiskt. Vidare efterföljs de processuella reglerna dåligt, till exempel får den anklagade inte alltid träffa en advokat, och personer som inte kan läsa eller inte förstår spanska måste ibland skriva under erkännanden.  


REN ÅKER – REN MAT

Dags att ingripa

Gunnar Lindgren: Nu är det dags för oss att ingripa. All slamspridning måste upphöra! Jag har i en lång rad brev berättat hur avloppsslammet är fyllt av kanske 100 000-tals miljögifter, kemikalier, tungmetaller, läkemedelsrester osv. samt deras nedbrytningsprodukter.


AMNESTY INTERNATIONAL

Internetfriheten hotas i Kina

Elisabeth Löfgren: Myndigheter använder webbteknologi för att slå till mot yttrandefriheten, censurera information om människorättskränkningar och för att genomföra blind massövervakning i säkerhetens namn, ofta i samarbete med företag.

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Pressen på förhandlingar kommer öka nästa år då förväntningarna är höga att nå ett globalt klimatavtal i Paris 2015.

FOTO: Cloudfront/Svk

FN:s klimatmöte i Lima

Svag kompromiss

Världens regeringar lyckades på söndagen under FN:s klimatmöte i Lima enas om några viktiga delar inför klimattoppmötet i Paris 2015 då ett nytt klimatavtal väntas antas. Efter två veckors intensiva och tuffa förhandlingar nåddes till slut en kompromisslösning om hur arbetet med att minska klimatutsläppen ska gå till, men bristen på ambitioner och konkreta förslag lämnar många viktiga frågor obesvarade.

 

Att emigrera till ett annat land kräver ett visst ägarkapital. Om Sveriges invånare med nuvarande ekonomi istället skulle tänkas komma från exempelvis Rumänien, så skulle hälften av befolkningens ekonomi inte räcka för migration till Sverige, enligt lagen. För rika personer finns det inga hinder alls. 

ROMREGISTRET

Vad händer med romregistret?

Ännu är inte skandalen med Skånepolisens olagliga romregister uppklarat och redovisat. Romernas utsatthet i delar av Europa har sin förklaring i fattigdom, utanförskap och diskriminering. Detta sociala arv har förföljt romerna ända fram i modern tid. Det handlar om dåliga traditioner som samhället inte lyckats bemöda sig om att förändra. Fattigdom prövar och provocerar.

 

Biskop electa Eva Nordung Byström. 

Foto: Maria Eddebo Persson

SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan får en ny biskop

Söndagen den 14 december vigs Eva Nordung Byström, kyrkoherde i norra Ångermanland och prost i Örnsköldsviks kontrakt, till biskop för Härnösands stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

SVENSKA KYRKAN

Förbättra situationen för EU-migranter

Allt fler fattiga EU-migranter befinner sig i Sverige. Många saknar id-handlingar, vilket innebär att de inte räknas som medborgare i det land som de kommer från. De saknar möjligheter till försörjning, har dåliga bostäder eller inga bostäder alls. Sällan har de tillgång till sjukvård eller skolgång. De som är romer utsätts dessutom ofta för diskriminering och förtryck.

AMNESTY/USA

Ett steg närmare frigivning

En federal appellationsdomstol i Louisiana har fastställt domslutet, från en lägre domstolsinstans, om att upphäva domen mot Albert Woodfox, som har suttit mer än 40 år i isoleringscell efter en mycket bristfällig rättegång. Detta är en seger för rättvisan, om än decennier för sent, säger Amnesty International i ett uttalande.

Greenpeace Sverige

IKEAs stearinljus blir bättre för miljön till jul

IKEAs beslut om att städa upp i produktionsledet när det gäller produkter som innehåller palmolja är en viktig seger för regnskogen och den biologiska mångfalden. Vi ser en omvandling inom palmoljeindustrin. Under det senaste året har företag efter företag gått med på Greenpeace och konsumenternas krav gällande palmolja, säger Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige.

GREENPEACE

Utfiskning från monsterbåtar

Under de senaste 100 åren har bestånden av stora fiskar som tonfisk, torsk, haj och rocka minskat med två tredjedelar. Hela marina ekosystemen förändras. Tillsammans kan vi stoppa monsterbåtarna och hjälpa havet och fiskbestånden att återhämta sig!

AMNESTY/TUNISIEN

Sexuellt våld i Tunisien

I november överlämnade Amnesty International närmare 200 000 namnunderskrifter till Tunisiens kvinno-och familjeminister samt representanter från justitiedepartementet. Drygt 20 000 av underskrifterna kommer från Sverige.

KINA

Aktivist åtalas – stöttat Hongkong-protester

Aktivist åtalas för subversiv verksamhet för att ha stöttat Hongkong-protesterna. De kinesiska myndigheterna har till synes intensifierat tillslaget mot aktivister på fastlandet som fredligt visar sitt stöd för demokratidemonstrationerna i Hongkong, enligt rapporter om att en person har åtalats för anstiftan till subversiv verksamhet.

SVENSKA KYRKAN

Förvärrad situation i Mellanöstern

Med anledning av den förvärrade humanitära situationen i Mellanöstern gjorde kyrkomötets ledamöter ett uttalande för att väcka engagemang och stöd för de drabbade. Kyrkostyrelsen har även fått i uppdrag att avsätta extra resurser för det arbete Svenska kyrkan stöder i Mellanöstern.

AidWatch-rapporten

EU:s bistånd granskas

Årets rapport Aid Beyond 2015 – Europés Role in Financing and Implementing Sustainable Development Goals Post 2015, lanserades i hela Europa den 20 november och gäller 2013 års statistik. Rapporten analyserar samtliga 28 EU-länders bistånd, och identifierar trender och utmaningar för EU:s biståndspolitik.

GREENPEACE

Oljekatastrof i norra Ryssland

Det pågår en oljekatastrof av ofantliga proportioner i det tysta i norra Ryssland. Olja motsvarande 18 000 tankbilar läcker ut i naturen varje år. Situationen är akut och jag hoppas att vi kan samla in 200 000 kr för att fortsätta dokumentera förödelsen tillsammans med lokalbefolkningen.

Naturskyddsföreningen 

Kampanj för att spara energi i hemmet

Naturskyddsföreningen lanserar ny kampanj för att spara energi. Kampanjen riktar sig till unga mellan 18-29 år och heter SMERGY, en förkortning av ”Smart Energy”. Kampanjen lanseras nu i fler andra europeiska länder och vill få unga att fundera över sin energianvändning, skaffa sig kunskap och förändra sitt beteende.

Läkare Utan Gränser/COLOMBIA

Bättre hjälp till drabbade av sexuellt våld

Idag är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Colombia får många som har utsatts för sexuellt våld inte den hjälp de behöver. Myndigheter och andra som berörs måste inse att behovet av hjälp till dessa patienter är akut. Sexuellt våld bör behandlas som ett medicinskt nödläge.

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Låt världens flickor göra egna livsval

Nästan 2 miljarder av världens invånare är mellan 10 och 24 år gamla. Den rekordstora ungdomsgenerationen har förutsättningar att bidra till en mer välmående värld för sig själv och sin omgivning – om den bara ges förutsättningar. Det konstaterar FN:s befolkningsfond i sin årsrapport för 2014 som lanserades nyligen.  

WE EFFECT

Afrikansk vardag i din mobil

Rose, Hellen och Gideon kämpar med andra utmaningar än dem vi har i Sverige. De bor på den kenyanska landsbygden och nu kan du ta del av deras vardag, direkt i mobilen. Biståndsorganisationen We Effects kampanj "En vanlig vecka" överbryggar 600 mils avstånd med små meddelanden som påminner om en annan verklighet.  

KRIS OCH KAOS

Ukraina bättre rustat än Sverige

Så visar det sig då vad det är som gäller när krisen kommer, när det oväntade dyker upp, när det ovälkomna tar över. Krisen börjar ta strupgrepp på Ukraina, finansmarknad darrar, tillväxten krymper, digitala siffror på konton vittrar bort. Men de flesta människor har mat. Många har en bit mark att odla på. Och de odlar. Och kan hjälpa de som lyckats fly från kaosområden med mat för dagen.  

OXFAM/EBOLA

Elena – ett levande mirakel

När Elena fick sina första symptom tog hon sig snabbt till den lokala kliniken i Clara Town utanför Liberias huvudstad Monrovia. Hon minns nästan Ingenting från tiden på kliniken eftersom hon var så svag och medtagen när hon kom dit. Två veckor senare friskförklarades hon och kunde återvända hem. Elenas berättelse är ett litet mirakel mitt i en tragedi som hittills krävt nästan 5000 liv.  

ACTIONAID/KAMBODJA

Hjälp fler barn att gå i skolan

Här i Kambodja jobbar vi med att få fler barn att gå i skolan. Elevantalet ökar ständigt och vi gläder oss åt att många av dessa också är flickor. Utbildning är nyckeln till att kunna påverka sin framtid utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Det är alla barn verkligen värda.

RÄDDA BARNEN

Årets julklapp: Ingenting

Rädda Barnen lanserar till sin julkampanj Årets julklapp: Ingenting.  Kampanjen går ut på att erbjuda en livsavgörande julklapp till alla som redan har allt. Mottagaren får Ingenting men det kan betyda allting för barn i utsatthet. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Textival 2015 – LAGER

Vi är mycket stolta och glada att presentera Textival Litteraturfestival 2015. Årets festival kommer gå under temat LAGER.

 

Genom samtal, läsningar och wokshops vill vi utforska olika aspekter av lager i litteraturen, texten, konsten och i läsaren. Sista helgen i mars slår Textival ihop sina tankar med andra litterära aktörer och arrangerar Textval Litteraturfestival 2015. Vi tror på bokmässans form och kommer att, tillsammans med utställande förlag och aktörer, låta mässan verka som bas för festivalen.

Det litterära landskapet ritas om, centrum och periferi förskjuts såväl som består, de utvecklande platserna för skapande, text och litteratur behövs: vi är därför extra glada att åter igen kunna vara en del i att skapa en spännande scen för litteratur och konst runt Järntorget i Göteborg och på samma gång bjuda in röster från andra platser.

För mer information eller förfrågningar, kontakta oss på info@textival.se

Läs mer om Textival på www.textival.se

I samarbete med bland andra Göteborgs Litteraturhus, Frilagret och ABF.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

Senaste skrift

av Paul Lindberg

Påven om

Aposteln

Tomas

Läs mer!

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com