Andlig kulturtidskrift för kärlek och rättvisa!

Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation

®

Rikare Liv nr 1, 2015, årg. 9

SJUKVÅRDEN

Dö i kö och kaos

Ulf Svensson: Just nu bevittnar vi hur vår skattefinansierade cancervård i världsklass håller på att implodera. Det vill säga en högkvalificerad cancervård som faller ihop inifrån och underifrån, och där prognoserna inför framtiden är än mer skrämmande.


oxfam/World Economic Forum 

Hög tid att agera

Corinne Appelgren: "Oxfams rapport är bara det senaste i raden av bevis på att ojämlikheten i världen nått chockerande proportioner. Den globala kapitalismens ledare måste bidra till att förändra systemet och göra det mer inkluderande, rättvist och hållbart”, uttalat av Lynn Fore de Rothschild.


UTTALANDE

Minnesdagen

Sveriges biskopar: Det är 70 år sedan förintelse- lägret Auschwitz befriades. ”Den internationella minnesdagen för offren markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska”, skrev Svenska kyrkans biskopar i ett uttalande på förintelsens minnesdag.


REN ÅKER–REN MAT

Avloppsslam finns överallt

Gunnar Lindgren m.fl.: Enligt WHO:s viktiga publikation State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012, sker en komplicerad spridning av slamgifterna. Först avdunstar en del till lufthavet och kommer som direkt nedfall på betesmark och odlingar, även ekologiska.


Bahá’í

Tolv tecken på kärlek

Bahá’í: Tom Price, välkänd i hela bahá’í-världen både som kördirigent och föreläsare. Han var även föreläsare på sommarskolan på Västgötaslätten för två år sedan och gjorde då ett starkt intryck på deltagarna. Årets ämne, var 12 tecken på kärlek - ett ämne som borde intressera de flesta.


EUROPAS BANKKRISER

Realister i Grekland

Birger Schlaug: Människor har farit illa i Grekland. Ett parti som lovar mat till hungrande – och el och sjukvård till de som inte har råd att köpa den – kallas "populistiskt". De som vill rädda banker och ge fri lejd till de som redan samlat på sig i överflöd kallas "realister" och ansvarstagande.


DEMORALISERING

Jesus är Charlie Hebdo

Sten Högberg: Att häckla islams våldssekter utifrån sekulär horisont är problematiskt om man faktiskt vill slå mot maktanspråk från islamistiska företrädare. Den enda rimliga väg jag ser är att samarbeta med muslimska satiriker som vet hur en slipsten ska dras i den kontexten.


SEI

Indirekta klimateffekter

Marion Davis: Anpassning utan Gränser förs framåt i det nya SEI-initiativet om producentansvar för en hållbar konsumtion, där SEI: s handelsrelaterade modelleringsverktyg kommer att tillämpas för att titta mer på komplexa globala försörjningskedjor, bland annat från ett klimatförändringsperspektiv.  


KLIMATAKTION

SMHI: Klimatpolitiska läget

Anders Bengtsson: SMHI har i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbetat underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen. Aktuell forskning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.


COGITO

Är Sverige en container?

Karl Palmås: På nyårsdagen gick Ulrich Beck bort. Denne tyske sociolog blev kanske mest känd för sitt begrepp ”risksamhället”, som han myntade i en bok från 1986. I Becks risksamhälle har den teknik- och framstegsoptimism som präglat moderniteten börjat krackelera.


WWF

Tigrarna blir fler i Indien

Marie von Zeipel: Tjuvjakten är ett problem, men regeringen har tagit i med hårdhandskarna. Kriminella nätverk har avslöjats och tigerreservaten sköts och bevakas väl numera. För att bevara tigrarna i framtiden krävs skydd och övervakning runtomkring, samt en effektiv förvaltning i kringliggande områden.


VATIKANEN

Tre passager mot likgiltigheten

Franciskus I/ACI/EWTN: "Gör våra hjärtan som ditt, för att ha en stark och barmhärtig vaksamhet och ett generös hjärta. Låt dig inte frestas och falla i svindleriets synder, eller i globaliseringen av likgiltighet".


SWEDWATCH

Pensioninvestering i skuldslaveri

Norma J. Martinez: I en dokumentärfilm anklagas Syngenta för att bidra till att indiska bönder tar lån till skyhöga räntor. Danska pensionsfonder har pengar i bolaget och imorgon diskuteras frågan i danska parlamentet. Även svenska AP-fonderna investerar i bolaget, erfar Swedwatch.


LÄKARE UTAN GRÄNSER

Sjukhus i Sudan bombat igen

Malin Lager: Under ett flygangrepp den 20 januari bombades ett av våra sjukhus i Sudan avsiktligt. Vi har nu tvingats avbryta aktiviteterna. – Vi fördömer i de starkaste ordalag bombningen av Frandala- sjukhuset, säger Marc Van der Mullen som är Läkare Utan Gränsers landansvarige.


AMNESTY/LIBYEN

Krigsbrotten i Benghazi

Elisabeth Löfgren: Religiösa ledare och journalister mördas av politiska skäl. Många Benghazibor skyller dåden på grupper som är knutna till Benghazis revolutionära Shura-råd, särskilt islamistiska gruppen Ansar al-Shari'a med målsättningen att införa en hård tolkning av islamiska lagar.

 

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

 

Iskanten i Norra Ishavet har egenmäktigt flyttats norrut av norska miljöministern Tine Sundtoft,  för att oljebolagen ska kunna exploatera nya oljefyndigheter.

FOTO: Nick Cobbing/ Greenpeace

GREENPEACE

Vad krävs för att stoppa hotet mot Arktis?

Jo, Norge har som policy att inte borra efter olja i isfyllda vatten, för att det är riskabelt och svårt att sanera om man skulle råka ut för en olycka. Så långt bra, men tids nog kan det ju då uppstå en konflikt mellan oljebolag som vill borra längre norrut och mot denna princip. Och det är vad som händer nu.

TRO OCH SOLIDARITET

Säg upp militäravtalet med Saudiarabien!

Vi socialdemokrater har tagit principiell ställning mot vapenhandel med diktaturer och den socialdemokratiska partikongressen har fattat tydliga beslut om att Sverige inte ska bidra till att mänskliga rättigheter grovt kränks. Därmed borde frågan om det militära samarbetsavtalet vara ganska enkel. Det måste sägas upp.

Human Rights Watch

World Report 2015

World Report 2015 är Human Rights Watch: s 25:e årliga utgivning och översyn av människorättens praxis runt om i världen. Den sammanfattar viktiga människorättsfrågor i mer än 90 länder och territorier över hela världen.

Förintelsens minnesdag/EXPO IDAG

De många rösternas dag

Förintelsens minnesdag – över stora delar av världen hedras minnet av Förintelsens offer. Det är en viktig dag. Vi måste försöka begripa. Det oerhörda är att Förintelsen genomfördes utifrån en logik som möjliggjordes av idéer och förutsättningar skapade av människor.

SVENSKA KYRKAN

Klimatsmarta investeringar

Svenska kyrkan får pris för klimatsmarta investeringar. Svenska kyrkan tilldelas 2014 års CFA Sweden ESG Award för sitt arbete med klimatsmarta investeringar. Priset delas ut av CFA Society Sweden, ett forum för ackrediterade finansanalytiker.  

GREENPEACE

Upprop för att rädda Arktis

Shell har sagt att de ska ge sig tillbaka till Arktis för att borra i sommar. De försökte provborra i Arktis 2012, vilket slutade i fiasko när borrplatformen slet sig och drev upp på land. Efteråt visade det sig att Shell allvarligt åsidosatt säkerheten. Vi får inte låta det hända igen.  

FREDSAM GÖTEBORG

Vägar till fred: Hur blir vi av med kärnvapnen?

I ickespridningsavtalet från 1970 lovar kärnvapenmakterna att avskaffa alla sina kärnvapen. I stället behåller man, främst USA och Ryssland, ett stort antal kärnvapen i beredskap för omedelbar avfyrning. ”Varför älskar de bomben” – det är den svåraste frågan. Vi arbetar nu för ett förbud mot kärnvapen, liksom det finns mot kemiska vapen.

We Effect 

Ny regionchef för We Effect

Lena Martens Kalmelid blir ny regionchef för We Effect i södra Afrika. Hon arbetar i dag som programkoordinatör för We Effect i Niassa, Mocambique. – Det är väldigt spännande att få möjligheten att arbeta vidare för en rättvis värld hos We Effect.

JIPF – Israelisk-Palestinsk Fred

Morden i Paris

Med sorg, oro och ilska har vi tagit del av terrordåden i Paris. Massakern på tidningen Charlie Hebdo följdes av ett bestialiskt attentat mot en kosherbutik där minst fyra personer mördats i en antisemitisk attack. 

NY BOK AV PÄR HOLMGREN

Det minsta vi kan göra är det mesta möjliga 

Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle. Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan nu - inte minst här i Sverige. Finns det något annat land i världen som har bättre förutsättningar?

Naturskyddsföreningen

Jaktbeslut på varg i Dalarna olagligt

Naturvårdsverket tog ett slutgiltigt beslutat om att två jaktbeslut tagna av Länsstyrelsen i Dalarna gällande fyra vargar vardera inte var förenliga med lagstiftningen. Dalarnas länsstyrelse baserade besluten på tidigare oprövade grunder i EU-direktiven. Motiveringen i besluten var ovanligt knapphändiga, liksom underbyggnaden till besluten.  

STOPPA FÖRBIFARTEN/KLIMATAKTION

Förbifart Stockholm kan fortfarande stoppas

Den juridiska processen kring Förbifart Stockholm är långt ifrån avslutad och pågår för fullt! Arbetsplanen är begärd för rättsprövning, flertalet detaljplaner är överklagade och under juridisk prövning. Mark- och miljödomstolens miljödomar har överklagats 7 januari.  

Afrikagrupperna 

Stå upp för ett solidariskt samhälle

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation, och vi tror att en rättvis värld är möjlig. Afrikagrupperna tror på grundläggande mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi vill därför att Sverige bedriver en politik som motsätter sig orättvisor och aktivt arbetar för jämställdhet och jämlikhet, både i Sverige och världen.

SVENSKA MISSIONSRÅDET

Vikten av kvinnors organisering

UD anordnade ett seminarium kring frågor som rör jämställdhet och utvecklingsfrågor – vi var där. Seminariet behandlade Världsbankens rapport Voice and Agency, Empowering women and girls for shared prosperity. 

KVINNA TILL KVINNA

hotet mot världens kvinnorättsförsvarare

Handlingsutrymmet för de som försvarar kvinnors mänskliga rättigheter i världen krymper. Inför den internationella dagen för kvinnorättsförsvarare den 29 november – Femdefenders Day – presenterade Kvinna till Kvinna en ny granskning, som bygger på enkätsvar från 66 kvinnorättsförsvarare på Balkan, i Kaukasus och i Mellanöstern. Läget är mycket allvarligt. 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

NOTISFÖRLAG  www.notisforlag.se

Kalle Holmqvist

Historiker och frilansskribent på deltid, arbetar annars som elevassistent på särskolan och är fackligt aktiv i Kommunal. Skriver bland annat för Aftonbladets kultursida. Gråkoltarna är hans femte bok.

Gråkoltarna

I århundraden har Bibeln använts för att legitimera förtryck och orättvisor. Men kan man även använda Bibeln för att göra uppror?

I den historiska reportageboken Gråkoltarna: en historia om klasskamp berättar Kalle Holmqvist om en märklig religiös väckelserörelse i Stockholms fattigkvarter på 1730-talet. Gråkoltarna var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete. Gråkoltarna slutade gå till gudstjänsterna, de vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Berättelsen om Gråkoltarna bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

 

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

 

Sänd en adresslänk till Rikare Liv på någon du känner! 

Någon som kan bli intresserad av rikareliv@rikareliv.info

Kopiera länken ovanför och sänd den till någon som kan finna Rikare Liv!

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

Ny skrift!

Gudspartikeln

Energi Ljus Tanke

Materia Död Liv

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

Prenumerera gratis!

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com