Rikare Liv Civilisation/ Richer Life Civilisation                 Pressrum

®

Rikare Liv nr 4, 2016, årg. 10

KRÖNIKA

Vi hade i alla fall tur med vädret

Ulf Svensson: Det är värre med klimatet. WWF och deras ekologiska fotavtrycksindex, beskriver hur många planeter det skulle krävas om alla levde som svenskar. Sverige förbrukar 4,2 jordklot vilket innebär att vi tillhör värstingligan. Föregående år var det ”bara” 3,7. 


UNICEF

Barn på flykt

Christina Kerpner: – Jag såg skuggor på min bakgård och sedan kollapsade allt, berättar Dzam-Dzam om flykten från Boko Haram. Genom köksfönstret såg Dzam-Dzam sin man bli skjuten till döds. I några minuter, som kändes som timmar, gömde hon sig med de två barn som var hemma.


SVENSKA FREDS

SAABs Erieye ledningssystem 

Agnes Hellström: Vapenexporten till Saudiarabien måste stoppas, inte främjas. Varför har Stefan Löfven med sig just Marcus Wallenberg, ordförande i Saab, ett företag vars vapenexport till Saudiarabien uppgått till mångmiljardbelopp under de senaste åren?


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Dioxin i ekologisk produktion

Anna Havula: Halterna av dioxin och pcb-liknande ämnen ökar, även om halterna ligger under gränsvärdena, är det helt oacceptabelt. Däremot kan varken ekoäggsbranschen eller någon annan garantera helt giftfria ägg eftersom vår planet dessvärre är förorenad.


AMNESTY INTERNATIONAL/ITALIEN

EU kränker flyktingar 

Ami Hedenborg: – Med syftet att försvåra för flyktingar och migranter att ta sig till andra medlemsländer så har EU:s ledare drivit Italienska myndigheter till den absoluta gränsen för vad som är lagligt, säger Matteo de Bellis, Italienresearcher på Amnesty International. 


AMNESTY INTERNATIONAL/SYRIEN

USA-ledd attack dödade civila

Ami Hedenborg: USA-ledda koalitionsstyrkor som utför flygattacker i Syrien måste grundligt utreda de rapporter om civila offer som finns – och de måste visa öppet vad de kommit fram till, det säger Amnesty International.


KÄRLEKEN TILL PENGAR

Den borttappade besinningen

Paul Lindberg: Förnekarna av den globala upp- värmningen, har lyckats dupera människor med bl.a. det glamourösa argumentet "lev nu" – underförstått "strunta i ansvaret för framtiden". Det vill då säga ställningstagandet mot den överdrivna konsumtionstillväxten. 


SVENSKA KYRKAN

The joint commemoration

Stephen Brown/Daniel Bramsell: Även om det förflutna inte kan ändras, så är hågkomsten av omvandlingen mera värt att minnas. Vi ber för läkning av våra sår och minnen, grumlig var vår gemensamma vision. Kraftigt avvisar vi allt hat och våld, särskilt det som begås i religionens namn".


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Freden på slak lina i Colombia

Jöran Lindeberg: Osäkerheten är stor i Colombia. President Santos har bjudit in nej-sidans ledare, för att söka vägar framåt. Samtidigt gjorde regeringen och Farc ett gemensamt uttalande med ett lugnande besked: ingen sida verkar vilja återuppta striderna. 


AMNESTY INTERNATIONAL

Vad vet du om intersex?

Johanna Westeson: Att vara intersex har varit något så undangömt och under radarn att många faktiskt missar chansen att träffa andra intersex-personer, vilket har hindrat byggandet av en gemenskap.


OXFAM

EUs biobränslepolitik

Robert Höglund: EU-policyn påverkar regioner långt bortom EU:s egna gränser. 2012 låg 40 % av all mark som EU behöver för att odla grödor till produktionen av biobränsle utanför unionens gränser. Sedan dess har Europas beroende av importerade biobränslen bara ökat.


WATER AID

Sämre hygien än kvinnor

Petter Gustafsson: En ny undersökning från WaterAid avslöjar att många människor skippar att tvätta händerna efter toalettbesök, och män har sämre handhygien än kvinnor. Enligt undersökningen undviker var fjärde man att tvätta händerna efter att ha besökt toaletten. 


WWF

Living Planet Report

Marie von Zeipel: Två tredjedelar av planetens ryggradsdjur riskerar att försvinna till 2020. – Vi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vårt fotavtryck ökar i stället för att minska. Men loppet är inte kört. 


RÄDDA BARNEN

Sverige i topp för flickor

Jakob Andersson: Barnäktenskap är fortfarande ett av de största hindren för flickors utveckling världen runt. Rädda Barnen har undersökt i vilka länder det är bäst att vara flicka. Sverige toppar före Finland och Norge, medan Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken placerar sig i botten.


UNICEF

Sofias ansikte för utsatta barn 

Andreas Eriksson: Sofia är en representant för alla de barn som du hjälper om du är Världsförälder. UNICEF ger stöd till barnen, både via långsiktigt utvecklingsarbete och genom stöd i katastrofer. Vi fördelar hjälpen efter behov och de barn som är mest utsatta får hjälp först. 

REDAKTIONELLT

Notiser, Press och Kommentarer

Ny skrift!  Paul Lindberg. Klicka på bilden ovan!

VÄRLDEN

Trumpminan – Tipping points

Ulf Svensson: |2016-11-09|  Donald Trump är nyvald president i USA. Tyvärr var det inte helt oväntat. Omen har funnits under en lång tid där Brexit, valet av ny president i Filipinerna, Viktor Orbáns härjningar i Ungern, situationen i Turkiet, flyktingkriserna, Syrienkrisen, orkaner med flera kriser i globaliseringens och klimatförändringens spår.

 

Tiotusentals människor har redan gett sitt stöd genom att skriva på

GREENPEACE

Motståndet mot oljeborrning i Arktis

Annika Jacobsson: Tiotusentals människor har redan gett sitt stöd genom att skriva på. Alla som stödjer rättsfallet kommer att vara en viktig del av processen. Varje namn kommer att lämnas in till domstolen som en del av bevismaterialet. Vi vill visa att vi är många som vill sätta stopp för klimatförändringarna. Låt oss bli generationen som stoppar olja. Tack för ditt stöd!
Skriv på motståndet mot oljeborrning i Arktis

 

På Peter Weiss 100-årsdag har Rannsakningen premiär på Orionteatern.     

Målning, självporträtt.

ORIONTEATERN

Rannsakningen

På de anklagades bänk: läkare, lägervakter och administratörer som var några av dem som genomförde utrotningen i Auschwitz. Vi får höra vittnenas – överlevarnas berättelser och minnen, samt de tilltalades förnekanden. Om ankomsten till lägret. Om den svarta muren. Om Lili Toflers död. Om möjligheten att överleva …

Amnesty International

Internetdagarna

Johannes Mosskin: Visselblåsaren och Right Livelihood-pristagaren Edward Snowden gör ett unikt framträdande på Internetdagarna den 21 november via länk från Moskva. Framträdandet arrangeras av Amnesty International och Right Livelihood-stiftelsen.

SD-POLITIKER:

Våldsuppmaningar är ett sundhetstecken

Daniel Vergara: Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Manners (SD) i Haninge skriver på Facebook att "det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till 'våld'". Det avslöjar Inte rasist men.

jordens ställföreträdare

Snopet...

Birger Schlaug: 8 miljoner dog i trettioåriga kriget - som ju brukar gå under beteckningen religionskrig - när katoliker och protestanter tog kål på varandra till mässandet av gudens ord. Och sedan har påven mage att säga att det liksom var onödigt Det är himla snopet...

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Brist på specialistvård i Aleppo

Malin Lager: Det var strax efter lunch en dag i slutet av september. Nioåriga Abdul Hadi lekte framför sitt hus i östra Aleppo när en oljefatsbomb föll från himlen. Han blev medvetslös och fick svåra huvudskador. Några dagar senare skulle syriska och ryska styrkor trappa upp bombningarna av den belägrade delen av staden.

Sveriges interreligiösa råd/SAMTALSDAG

World Interfaith Harmony Week

Helene Egnell: Sveriges interreligiösa råd arbetar för att stärka religionens roll i att skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. SIR strävar efter att ständigt lyfta religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället. Hur kan vi tillsammans arbeta och lära av varandra? Hur kan vi nå fler aktörer och gemensamt arbeta för ett mer tolerant och gränsöverskridande samhälle?

GREENPEACE

Klimatbudgeten kan ta slut om sju år

Axel Naver: Greenpeace har gett ut rapporten ”Den glömda budgeten” där en ny budget för Sverige presenteras – en koldioxidbudget. Det svenska budgetutrymmet håller snabbt på att ta slut om vi ska kunna leva upp till Parisavtalet.

Amnesty International/USA

Illvillig retorik får inte bli regeringspolitik

Ami Hedenborg: Trump, som nu valts till president, har framkallat stor upprördhet många gånger under sin valkampanj och har väckt allvarliga farhågor om hur starkt åtagandet kommer vara från USA i framtiden när det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter.

Amnesty International

Guantánamofånge har fått lämna lägret

Ami Hedenborg: Mohamedou Ould Slahi, som har hållits i Guantanamo fånglägret utan åtal eller rättegång sedan 2002, återfördes i mitten av oktober till sitt hemland Mauretanien.  

Amnesty International

Kina - medborgarjournalist frigiven

Ami Hedenborg: Yuan Ying, en så kallad medborgarjournalist, aktiv på en webbsida, “64 Tianwang”, frigivs den 27 oktober efter nästan två månader i häkte. Hon greps efter att ha rapporterat om om en demonstration i Peking med 2 000 petitionärer i samband med G20-mötet i Hangzhou. 

 

 

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som kan bilda utgångspunkt för ett nytänkande. Det myntades inom FN-systemet 1994 och markerar en förskjutning från staters säkerhet genom vapen, till folkens och människornas säkerhet genom utveckling och samarbete. Genom att flytta fokus från staten till människorna förändras vår bild av vad som bör ingå i och prioriteras i en säkerhetspolitisk debatt, och än mer av hur säkerhetsproblem bör lösas. Det finns dock många andra begrepp (som ”gemensam säkerhet”) som hjälper oss att undvika det konventionella tänkandets begränsade synsätt och policyrelaterade fällor. Att arbeta för en förebyggande kultur kan på sikt vara det bästa instrumentet för att öka den mänskliga säkerheten.

manskligsakerhet.se

En ny tidning!

Modern Filosofi är en tidning för alla som vill få perspektiv på det egna livet och aktuella samhällsfrågor.

Tidningen söker svar på de existentiella frågorna hos både levande och döda filosofer. I deras sällskap gör vi en underhållande, inspirerande och allmänbildande tidning för dig som gillar filosofiska spörsmål och annat grubbel.

I Modern Filosofi skriver Sveriges främsta filosofer, men vi har även både djuplodande och lättsamma reportage. Ställ också gärna din fråga till filosofen. Vi har knutit ett antal experter till oss som resonerar om allehanda spörsmål.

Senaste numret kom den 7 maj. Tidningen kommer med fyra nummer om året.

Modern Filosofi

 

 

BERTHA FOUNDATION

BERTHAS DRÖM

Bertha FoundationS dröm handlar om en rättvis värld och stöder former av aktivism som syftar till att åstadkomma förändring. Vi arbetar med dem som använder sig av medier, lagen och företagande som verktyg, för att uppnå denna vision. Vi ser framför oss ett samhälle där berättelserna kommer från många olika röster, där lagen används som ett verktyg för rättvisa och där verksamheten levererar positiva sociala effekter. Vi arbetar med ett nätverk av människor som vi tror kan förändra världen – aktivister vilka arbetar som exempelvis skribenter och advokater. Och med krafttag, både på egen hand och i samarbeten, letar vi efter möjligheter för att samarbeta över gränserna.

BERTHAS FOKUS

Fyra pelare stöder Bertha stiftelsens uppdrag att skapa mer progressiva och rättvisa samhällen; Aktivism, Media, Lag och Enterprise.

Vad vi behöver är ett nytt ekonomiskt system där välfärd går före pengar, där omsorg om miljön prioriteras, där människor är viktigare än företagsvinster och där arbete och bostad är en självklar rättighet. En bok av Åke Iggström. Föreningen Ett altruistiskt samhälle www.altruistiskt.se

Adlibris Inbunden 168:–

Gratis pdf

Fred är vägen till fred

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

"Det är dags att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Att vår säkerhet hänger på storleken av våra vapenförråd. Det är dags för tron på den rättfärdiga freden. Tron på att aktivt ickevåld är vägen. I alla konflikter, i alla möten, i alla relationer. Att vår stora utmaning är att i varje stund välja fredsbyggandets väg. Fred är vägen till fred."  

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro är mer aktuell än någonsin. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar. Centrum för religionsdialog hjälper gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken

Beställ från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se  tel 018-169600. 
Den kostar 80 kronor plus 50 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer. Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Klara Södra kyrkogata 1 för den som vill slippa betala porto. 
Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se

 

Collection of Used Peepoos in Urban Slums

One child dies every 15 seconds due to lack of basic sanitation

 

"Världen är överbeväpnad och fred underfinansierad"

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

7 mars 2012 hölls en första arbetskonferens med syftet ”att undersöka möjligheterna till en civil kraftsamling för opinionsbildning och folkbildning för en tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till förebyggande av våld och väpnad konflikt och fredsbyggande med civila fredliga medel”.

Med utgångspunkt från det stora engagemanget startades PARTNERSKAP 2014 en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning, vars bärande idé är denna tyngdpunktsförskjutning. LÄS VIDARE OM PARTNERSKAPET. Folke Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag till arbetet.

Hösten 2012 gav Partnerskap 2014 i uppdrag till en expertgrupp att göra en kunskapsöversikt och analys av möjligheterna för en sådan tyngdpunktsförskjutning.
I juni 2013 presenterade expertgruppen rapporten FRED, SÄKERHET, FÖRSVAR – TYNGDPUNKTS- FÖRSKJUTNING I SVENSK POLITIK.

Förskjutningen gäller

» säkerhets- och utrikespolitik: från huvudsakligen reaktiva militära truppinsatser till 
proaktivt förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande
» ekonomi: en omfördelning från militäranslag till civila fredsinsatser
» demokrati: från försvar och säkerhet som ett särintresse för ett fåtal till ett brett 
diskuterat allmänintresse.

Fasta medlemmar i expertgruppen har varit Anders Mellbourn, statsvetare, före detta chefredaktör för DN och chef för Utrikespolitiska institutet mm, samt Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring. De skriver: ”Det är för oss uppenbart att en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande ligger i Sveriges långsiktiga intresse och bör inledas så snart som möjligt”.

Läs rapporten Fred, säkerhet försvar  

Under menyn RESURSER

presenteras HUVUDRAPPORTEN

samt tre SPECIALSTUDIER

I ett samhälle där tillväxt hör till de mest prioriterade av alla politiska mål är det fullständigt avgörande att vi vet vad vi menar när vi säger det. Trots hundra procents tillväxt i BNP i Sverige de senaste trettio åren har centrala samhällsmål som välfärd och jobb åt alla knappast blivit mindre avlägsna. Vad ska vi egentligen med tillväxten till?

Beställningar: Betala in 180 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress, som vi automatiskt får från Plusgirot. Om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Skriv även "Tillväxt" samt din epostadress i meddelanderutan. Vid beställning av flera exemplar, maila din beställning till  cogito.nu

Fredstidningen Pax

Fredstidningen Pax är Svenska Freds medlemstidning. Här kan du läsa reportage och nyheter relaterade till Svenska Freds arbete för fred och nedrustning. Den omgjorda utgåvan kom ut med sitt första nummer i april 2013.

Pax ges ut med fyra nummer om året. Pax publiceras först och främst digitalt på Svenska Freds hemsida. Medlemmar får ett mejl när tidningen har publicerats. De medlemmar som har svårt att ta emot tidningen digitalt kan få den hemskickad. Fick du inte mejl? Då har vi förmodligen inte din epostadress – skicka ett mejl till redaktionen. Meddela oss också om du behöver ha tidningen utskriven och hemskickad.

Kontakuppgifter

Fredstidningen Pax arkivet

» Kristna humanister vittnar om skapelsens okränkbarhet.

» Kristna humanister menar att vi delar en och samma mänsklighet med alla andra människor.

» Kristna humanister menar att vi bör gå samman med sekulära humanister och människor av andra traditioner i kampen för mänskliga rättigheter, frihet, värdighet, fred och rättvisa och en hållbar miljöpolitik.

» Kristna humanister menar att den frälsning vi har i Kristus inte handlar om att göra oss mer religiösa utan mer helt och fullt mänskliga.

» Kristna humanister menar att den kristna kyrkan är kallad att vara ett tecken på den "nya mänsklighet" som Gud upprättade genom Kristi död och uppståndelse.

» Kristna humanister är ekumener.

» Kristna humanister vill förena kristen tro med det bästa inom mänsklig kultur – klassisk eller knuten till en särskild kultur, lokal eller global, europeisk, afrikansk eller asiatisk.

KRISTEN HUMANISM

 

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

Amnesty Press  är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

Amnety Press utkommer med 4-6 nummer per år och snittupplagan är 90 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

Andlig inriktning för 

kärlek och rättvisa.

Tro den som söker sanningen. Frukta den som funnit den.

André Gides

BOAVENTURA 

DE SOUSA SANTOS

OM GUD VAR

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST

Idag upplevs ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell går igenom sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet. 

TANKEVERKET

LÄS MER OM BOKEN!

 

www.arcusforlag.se

 

Prenumerera gratis!

Rikare Liv

Ange "gratisprenumeration", och e-adress, namn/organisation! Inga förpliktelser i övrigt. Ange om du vill sluta prenumerera! 

Vi sänder en länk vid varje nytt nummer!

Gratisprenumeration!

 

Svenska Freds:

KRISTNA

FREDS-

RÖRELSEN

Barnen, BRIS och it

Ladda ned!

Avsikten med Rikare Liv är att låta Jesus radikala ord vara vägvisare för en rättvis världsordning.

Rikare Liv är en andlig tankesmedja. Vi söker därför själsfränder, för att med förenade krafter låta Jesus växa inom oss, och forma oss till det som varit hans avsikter. Låt Jesus ord läggas i våra munnar, för vår tids behov och för framtiden!

Brev till Rikare Liv

Aktuella utställningar

Fotografiska Museet

COGITO

Den gröna

tankesmedjan

www.cogito.nu

Centrum för religionsdialog

centrumforreligionsdialog.se

TankeVerket

TankeVerket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. 

Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.

www.tankeverket.com